Cum se scrie : s-a sau sa ? Vezi cum se scrie sa și s-a

Cum se scrie : s-a sau sa ? Vezi cum se scrie sa și s-a

Ambele forme sunt corecte, depinde de contextul în care sunt folosite.

Sa este pronume posesiv și se scrie legat atunci când sensul cuvântului este a lui/a ei.

Exemplu: Mașina sa (lui) este la reparat.

Forma s-a se folosește atunci când urmează o acțiune. Aici cratima are rolul de a separa două părți de vorbire diferite ( s – pronume reflexiv și a – verb auxiliar)

Exemplu: Copilul nu s-a dus la școală astăzi.

Deci,  s-a sau sa ?


Sa se scrie sa când înseamnă a lui / ei: cartea sa (a lui / a ei).

S-a se scrie s-a când poate fi completat cu el/ea:
El/ea s-a dus. El/ea s-a spălat.


Vom scrie întotdeauna ,,sa” când înțelesul cuvântului este ,,a lui / ei”. ,,Sa” fiind pronume posesiv.

 • Exemplu: ,,radiera sa”

Vom scrie ,,s-a” când este vorba de o acțiune. Astfel, cratima marchează rostirea într-o singură silabă a două părți de vorbire diferite ,,s” care este pronume reflexiv, iar ,,a”, verbul auxiliar care ajută la formarea perfectului compus.

 • Exemplu: ,,s-a dus”

 • Se scrie s-a atunci când urmează o acțiune: El s-a dus să vadă un film cu prietenii.

Aceasta este o regulă ușor de reținut și de aplicat. Explicația corectă din punct de vedere gramatical este următoarea: în acest caz, cratima marchează rostirea într-o singură silabă a două părți de vorbire diferite ”s” care este pronume reflexiv, iar ”a”, verbul auxiliar care ajută la formarea perfectului compus (în limba română, timpurile compuse se formează cu verbul auxiliar ”a avea”).

 • Se scrie sa atunci când înțelesul cuvântului este ”a lui/ a ei”: Cartea sa este pe masa.

„Sa” se scrie sa atunci când poate fi înlocuit cu „a lui / ei”. Ex: camera sa (camera lui/ei), mama sa (mama lui/ei), hârtia sa (hârtia lui/ei).

„S-a” se scrie s-a atunci când poate fi completat cu el / ea. Ex: s-a dus (el/ea s-a dus), s-a îmbolnavit (el/ea s-a îmbolnavit), s-a rătăcit (el/ea s-a rătăcit).

Cum se scrie corect ? S-au și sau – Vezi când și cum se scrie – s-au / sau

Cum se scrie corect ? S-au și sau – Vezi când și cum se scrie – s-au / sau

După cum mai spuneam, tuturor ni se mai întâmplă să facem greşeli gramaticale. Şi asta nu ţine neapărat de cât eşti de inteligent. Cunosc oameni foarte deştepţi care mai fac câte o greşeală gramaticală atunci când scriu. Însă, uneori ni se pune etichetă în funcţie de asta, aşa că, pe cât posibil, trebuie să fim atenţi.

Cred că prin clasa a II -a am învăţat când se scrie sau legat şi când se scrie cu cratimă.

Se scrie “sau” (legat) atunci când cuvântul poate fi înlocuit cu ori şi cu fie. În acest caz, “sau” este conjuncţie.

Şi se scrie “s-au” (cu cratimă) atunci când nu poate fi înlocuit, aici fiind vorba de un pronume în formă neaccentuată “s” + verbul auxiliar “au”.

Aşadar, ca să fie mai uşor de ţinut minte, este corect:

1. Sau la bal, sau la spital. Aici, sau poate fi înlocuit cu “ori”: Ori la bal, ori la spital.

2. Când au căzut, ouăle s-au făcut omletă.

Şi iată şi o propoziţie care include ambele variante (şi cu, şi fără cratimă):

3. S-au dus sau la mare, sau la munte.

Deci, astfel se scrie s-au și sau

 

Concluzie : Când se scrie „s-au” și când se scrie „sau”.

Sau se scrie sau când poate fi înlocuit cu ori:
– Ce preferi, vin sau bere?

S-au se scrie s-au când poate fi completat cu ei / ele:
(Eiele) s-au dus film.


Sau este o conjuncție și se scrie legat atunci când sensul cuvântului este “ori”.

Exemplu: Îmi doresc să merg la mare sau la munte.

În cazul în care nu poate fi înlocuit cu “ori” și urmează o acțiune, se scrie “s-au”.

Exemplu: Ei s-au dus la plimbare.


„Sau” legat se scrie atunci când poate fi înlocuit cu „ori”.

Exemple:
Nu știu care, Săndel sau Sorin, a zis într-o pauză:
– După lecții mergem la ștrand sau jucăm volei.

În exemplele: Săndel sau Sorin, mergem la ștrand sau jucăm volei, observăm că sau poate fi înlocuit cu oriSăndel ori Sorin, mergem la ștrand ori jucăm volei.

„S-au” dezlegat se scrie atunci când nu poate fi înlocuit cu „ori”.

Exemple:
S-au trezit devreme, s-au spălat și s-au îmbrăcat.

Să știm! „S-au” se scrie dezlegat atunci când poate fi completat cu ei/ele. Exemple: Ei s-au dus la cumpărături; Ele s-au jucat în parc.

Sinonimele care se încep cu litera B – Sinonime Cu litera B

Sinonimele care se încep cu litera B – Sinonime Cu litera B

ba adv. 1. nu, deloc, nicidecum. 2. (conj.) fie… fie; sau… sau

babac m. tată, părinte

babalâc m. moşneag, hodorog, căzătură, baccea, ramolit

baban adj. mare, voluminos

babă f. 1. bătrână, mătuşă, ni­neaca. 2. soţie, nevastă

babilonie f. haos, dezordine, aiu­reală, zăpăceală, încurcătură

bac n. pod plutitor, brod, brudină

baclava f. sarailie

bacşiş n. atenţie, cadou, şperţ, mită

bacterie f. microb

bade m. bădie, bădiţă, bade

badijona vb. a pensula, a unge

baftă f. noroc, succes, izbândă

bagaj n. balot, catrafuse, cala­balâc, încărcătură, pachet

bagatelă f. fleac, nimic, mărunţiş

bagateliza vb. a minimaliza, a subaprecia, a desconsidera

bagdadie f. tavan

baghetă f. beţişor* vargă

bahnă f. baltă, băltoacă

bai n. necaz, neajuns, mizerie, în­curcătură

baie f. 1. îmbăiere, scaldă, spălare. 2. cadă, vană. 3. mină, subteran

bairam n. petrecere, chef, ospăţ, veselie (mare)

balama f. 1. ţâţână, şarnieră. 2. (la pl.) încheieturi, articulaţii

balamuc n. 1. ospiciu, casă de nebuni. 2. tărăboi, zgomot, gălăgie, larmă

balans n. pendulare, oscilare, clătinare, legănare

balanţă f. Cântar

balaoacheş, -ă adj. oacheş, brunet

balast n. 1. lest, povară, încăr­cătură. 2. greutate, dificultate, sarcină

balaur m. monstru, dragon, zmeu, şarpe

balcâz, -ă adj. slut, diform, pocit, urât

balenă f. chit

balercă f. butoiaş

balerin m. dansator

balivernă f. minciună, scornire, palavre, aiureli, fleacuri, poveşti

baliză f. semn, semnal, reper

balon n. 1. aerostat. 2. minge. 3. impermeabil

balot n. bagaj, pachet

balsam n. 1. elixir, esenţă, doctorie, medicament, mireasă. 2. alinare, consolare, uşurare, mân­gâiere

baltag n. topor, toporaş

baltă f. heleşteu, tău, băltoacă, mlaştină, smârc, ghiol

balustradă f. parapet, mână-curentă, pălimar

ban m. 1. gologan, para, franc, monedă. 2. (la pl.) avere, capital, re­surse

banal, -ă adj. comun, obişnuit, anodin, de rând, standard, neintere­sant

banalitate f. platitudine, loc comun, truism, fleac

banc1 n. glumă, anecdotă

banc2 n. 1. grămadă, nisipiş, pietriş, nămol. 2. cârd (de peşti). 3. postament

banchet n. ospăţ, praznic, festin, chef

bancnotă f. bani, bilet, monedă

bancrută f. faliment, crah

bandaja vb. pansa, lega, a obloji, a înfăşa

bandă f. 1. gaşcă, clică, cârdăşie, ceată, şleahtă, coterie. 2. fâşie, ştraif

banderolă f. brasardă

bandit m. tâlhar, criminal, ticălos

banditism n. nelegiuire, crimă, ticăloşie

baniţă f. dublă, mierţă, dimerlie, ferdelă

bar n. bodegă, local, bistrou

bara vb. a bloca, a zăgăzui, a închide, a opri, a stopa

baraj n. obstacol, zăgaz, stăvilar

bară f. 1. drug. 2. lingou

barbar, -ă adj. 1. primitiv, necivili­zat, sălbatic. 2. crud, rău, feroce, dur

barbarie f. sălbăticie, primitivism, incultură

barbişon n. cioc, ţăcălie

barcagiu m. luntraş, lopătar, vâslaş

barcă f. luntre, lotcă, şaică, cin

bard m. poet, versificator, stihuitor

bardă f. topor, secure

barem adv. măcar, cel puţin, încai, încaltea

baricadă f. 1. întăritură, fortăreaţă, fortificaţie, zid. 2. obstacol, baraj, piedică,’ oprelişte, stop, zăgaz

baricadă vb. a închide, a bara, a fortifica, a întări

barieră f. 1. rampă, oprelişte, zăgaz. 2. periferie, suburbie, mahala

barosan,-ă adj. 1. mare, grozav, imens, enorm. 2. bogat, înstărit, cu cheag

barză f. cocostârc, stârc

basamac m. holercă

bască f. beretă

bascula vb. a oscila, a se legăna, a şovăi, a fi indecis

basculă f. cântar, decimal

basm n. 1. poveste, fabulă, nara­ţiune. 2. născocire, invenţie, minciună, scornire

basma f. năframă, tulpan, testemel

basta interj, destul, ajunge, stop, gata, punct

bastard m. 1. copil din flori, ne­legitim. 2. corcitură, hibrid, metiş

bastiment n. v. vapor

bastion n. v. fortăreaţă

başca adv. aparte, deosebit, sepa­rat

baştină f. origine, obârşie, sursă, izvor

batal m. berbec

bate vb. 1. a lovi, a pălmui, a bru­taliza, a maltrata, a altoi, a croi, a scărmăna, a îmblăti. 2. a izbi, a pocni, a păcăni, a bocăni, a ciocăni. 3. a bătători, a presa, a bătuci. 4. a pulsa, a zvâcni, a suna, a palpita. 5. a străbate,a cutreiera, a trece, a par­curge. 6. a se lupta, a se război, a se oşti. 7. a birui, a frânge, a învinge, a întrece, a depăşi

batic n. băsmăluţă, fişiu

Sinonimele care se încep cu litera B – Sinonime Cu litera B

batişte f. curte, ogradă

batjocori vb. 1. a ocărî, a insulta, a -înjosi, a-şi bate joc, a- lua în râs, a zeflemisi, a ridiculiza. 2. a necinsti, a viola, a dezonora, a profana

batjocoritor, -oare adj. zeflemist, sarcastic, caustic, incisiv, usturător

batjocură f. 1. bătaie de joc, ze­flemea, derâdere, băşcălie. 2. ruşine, ocară, necinste, înjosire

baza vb. 1. a se sprijini, a se rezema, a se încrede, a se bizui, a se întemeia, a conta, a crede

bazaconie f. v. ciudăţenie

bazar . v. piaţă

bază f. 1. temelie, fundament, suport, temei. 2. valoare, esenţă. 3. sursă, izvor, origine

bazilică f. biserică, templu, lăcaş de închinare

bazin n. 1. rezervor. 2. piscină, havuz

băcănie f. prăvălie, magazin

bădăran, -că adj. mitocan, ne­cioplit, primitiv, mahalagiu, jigodie

bădiţă m. 1. bădică, bădişor. 2. iubit, ibovnic, drăguţ

băga vb. 1. a vârî, a introduce, a împlânta, a înfige, a îndesa. 2. a angaja, a cheltui, a învesti. 3. a se amesteca, a interveni

băhnit, -ă adj. v. stătut

băiat m. 1. prunc, fiu, copil. 2. tânăr, adolescent, flăcău, puştan, june. 3. valet, fecior, chelner, ospătar

băieţandru m. flăcău, adolescent

băieţaş m. copil, băieţel

băjenar m. pribeag, fugar, refugiat

băjenie f. pribegie, fugă, refugiu, înstrăinare, emigrare

bălai, -ie adj. blond, bălan, plăvan, plăviţ, blondin

băiăbăneală f. legănare, clătinare, oscilare, pendulare

bălăcărle f. v. murdărie

bălăci vb. v. scălda

bălărie f. buruieni, beldie, dudău

băligar n. gunoi

bălmăji vb. v. Încurca

băltoacă f. v. baltă

bălţat, -ă adj. pestriţ, tărcat

bănat n. v. supărare

bănesc, -ească adj. financiar, monetar, economic

bănet n. v. avere

bănos, -oasă adj. profitabil, avantajos, rentabil

bănui vb. 1. a suspecta, a presu­pune, a crede, a intui, a presimţi, a-şi închipui, a întrezări. 2. (reg.) a re­greta, a-i părea rău

bănuială f. presupunere, suspiciune, închipuire

bănuitor, -oare adj. suspicios, gelos, temător, neîncrezător

bărăgan n. câmpie, câmp, şes

bărbat m. om, ins, individ, soţ

bărbătesc,-ească adj. 1. viguros, destoinic, tare, viril, masculin, puter­nic. 2. curajos, îndrăzneţ, cutezător, temerar, viteaz, neînfricat

bărbăţie f. 1. virilitate, tărie, ener­gie, putere, vigoare. 2. curaj, vitejie

bărbie f. 1. guşă. 2. barbă

bărbier m. frizer

bărbos adj. neras, nebărbierit, hirsut

bărdacă f. ulcică, cană

bărzăun m. bondar, gândac, in­sectă

băşcălie f. batjocură, glumă (proastă), ironie

băşică f. 1. vezică. 2. bubă, umflătură. 3. clăbuc, bulă

băştinaş, -ă adj. autohton, indigen, aborigen, pământean, neaoş

bătaie f. 1. lovire, ciocnire, izbitură, lovitură. 2. încăierare, răfuială păruială, corecţie. 3. bătălie, luptă, confruntare. 4. eşec, înfrângere, nereuşită. 5. pulsaţie, palpitare, zvâcnire. 6. suflare, adiere, vântuleţ

bătăios, -oasă adj. impulsiv, di­namic, răzbătător, agresiv

bătălie f. luptă, război, confruntare, ciocnire, campanie

bătători vb. a presa, a bate, a îndesa, a bătuci

bătăuş m. ciomăgar, mardeiaş, dălcauc

bătrânesc, -ească adj. (stră)vechi, patriarhal, tradiţional, învechit

bătuci vb. v. bătători

bătut, -ă adj. 1. lovit, atins, agresat. 2. îndesat, bătătorit, bătucit. 3. circulat, umblat, frecventat. 4. învins, înfrânt, biruit. 5. închegat, prins

băţ n. bâtă

băţos,-oasă adj. 1. ţeapăn, rigid, neflexibil. 2. fudul, trufaşi înfumurat

băut adj. beat, ameţit, cherchelit

băutor, -oare adj. v. beţiv

bâigui vb. v. îrigăima

bâjbâi vb. 1. a dibui, a orbecăi, a pipăi. 2, a mişuna, a furnica, a roi, a foi

bâlbâi vb. v. bolborosi

bâlci n. 1. târg, pidţă, iarmaroc. 2. zăpăceală, aiureală, încurcătură

bântui vb. 1. a pustii, a nimici, a distruge. 2. a asupri, a oprima, a năpăstui, a oropsi, a prigoni, a tiraniza

bârfă v. bârfeală

bârfeală f. cleveteală, bârfă, defăimare, calomnie, hulă, ocară, denigrare, ponegrire, mahalagism

bârfi vb. a defăima, a ponegri, a calomnia, a cârti

bârâi vb. v. cicăli

bârlog n. v. Adăpost

bârnă f. bară, grindă, pociumb, drug, babă, stâlp, bagdadie

bâtă f. băţ, ciomag, baston

bâtlan m. stârc

bâţâi vb. v. clătina

bâzdâc n. v. toană

bâzdâganie f. v. dihanie

bâzâi vb. v. zumzăi

bea vb. a consuma, a înghiţi (lichide), a suge, a pili

beat, -ă adj. 1. ameţit, băut, cher- chelit, afumat, turmentat. 2. tulburat, copleşit

beatitudine f. fericire, încântare, extaz

becaţă f. sitar, sităruş

becher m. burlac, neînsurat, holtei

beci n. 1. pivniţă, subsol. 2. închisoare, temniţă, răcoare, dubă

becisnic, -ă adj. 1. slab, debil, pirpiriu. 2. ticălos, infam, josnic, mizerabil

beizadea m. principe, prinţ

beladonă f. mătrăgună

belciug n. verigă

belea f. necaz, neajuns, neşansă, nefericire, mizerie

beletristic, -ă adj. literar, estetic, expresiv

belfer m. învăţător, institutor, pro­fesor, dascăl

beli vb. a jupui, ajuli, a holba

belicos, -oasă adj. agresiv, impul­siv, violent, bătăios

belşug n. bogăţie, opulenţă, abun­denţă, îndestulare, rod, prisos, huzur

belvedere f. foişor, balcon

Sinonimele care se încep cu litera B – Sinonime Cu litera B

belzebut m. diavolul, dracul, sa­tana, ucigă-l-crucea, scaraoţchi

benchetui vb. a chefui, a petrece, a se ospăta

benedicţiune f. binecuvântare, blagoslovire

benefic, -ă adj. binefăcător, priel­nic, binevenit, avantajos, pozitiv

beneficia vb. a profita, a câştiga, a se bucura, a se folosi de

beneficiu n. câştig, dobândă, avantaj, folos, adaos

benevol, -ă adj. de la sine, nesilit, facultativ, voluntar

benign, -ă adj. curabil, vindecabil, uşor, trecător

berbant adj. m. afemeiat, corupt, muieratic

berechet n. belşug, prisos, opu­lenţă, abundenţă, huzur

beregată f. laringe, gâtlej, gât

beretă f. basc

berneveci m. pl. iţari

bestial, -ă adj. sălbatic, feroce, cumplit, fioros, animalic

bestie f. animal, fiară

beşteleală f. mustrare, dojană, dojenire, critică, ceartă, observaţii

beteag, -ă adj. infirm, suferind, ‘ schilod

beteşug n. 1. infirmitate, schilodeală, betejeală, vătămare. 2. cusur, defect, neajuns, meteahnă. 3. boală, suferinţă, morb

betonieră f. malaxor

beţie f. 1. ebrietate, chercheleală, ameţeală, alcoolizare. 2. (fig.) încân­tare, însufleţire, entuziasm, elan, extaz, pornire ,

beţiv, -ă adj. alcoolic, băutor, beţivan

bezea f. sărut, sărutare, pupat

bezmetic, -ă adj. aiurit, zăpăcit, dereglat, pierdut, smintit, ţicnit

beznă f. întuneric, obscuritate, tenebre, întunecime

biber m. castor, breb biciui vb. 1. a şfichiui, a flagela, a snopi. 2. a satiriza, a ironiza, a critica (aspru)

biciuitor, -oare adj. usturător, ne­cruţător, nemilos

biciuşca f. cravaşă, nuia

bidon n. canistră, ploscă

biet, biată adj. 1. sărman, nevoiaş, sărac, mizer, pauper, nenorocit, mizerabil, de plâns. 2. umil, obscur, neînsemnat, insignifiant

bifurca vb. a se despărţi, a se desface, a se scinda

bigot, -ă adj. habotnic, fanatic, bisericos

bijuterie f. giuvaer, odor, podoabă

bilanţ n. rezultat, evaluare, încheiere, socoteală, situaţie (finală)

bilă f. 1. fiere. 2. sferă, glob

bilet n. 1. notă, însemnare, act. 2. scrisoare, epistolă, răvaş. 3. banc­notă

bilunar, -ă adj. chenzinal, bimensual

bină f. schelă, construcţie, edificiu, eşafodaj

bine adv. 1. aşa, just, perfect, de acord, desigur. 2. tare, vârtos, zdravăn. 3. plăcut, agreabil, frumos, simpatic. 4. precis, exact, de tot, de­plin

bine n. binefacere, avantaj, folos, satisfacţie, bunăstare

binecrescut, -ă adj. manierat, ci­vilizat, politicos, cumsecade

binecuvânta vb. a blagoslovi, a in­voca (harul ceresc), a ura (binele)

binecuvântare f. benedicţie, bla­goslovire, har (ceresc), destin (bun)

binecuvântat, -ă adj. 1. sfinţit, bla­goslovit, fericit, preamărit 2. just, legitim, întemeiat, justificat, raţional

binefacere f. 1. generozitate, faptă bună, ajutor, caritate. 2. folos, avan­taj, câştig, profit

binefăcător, -oare adj. 1, spriji­nitor, binevoitor, generos, săritor. 2. prielnic, folositor, binevenit, bun, util, necesar

binefăcut, -ă adj. voinic, zdravăn, solid, vânjos

bineînţeles adv. desigur, neîn­doielnic, cert, categoric, fireşte

bineţe f. salut, bună-ziua, noroc

binevenit, -ă adj. oportun, prielnic, bun, folositor, util

binevoi vb. a consimţi, a catadixi, a se învrednici, a se angaja

binevoitor, -oare adj. serviabil, amabil, săritor, cumsecade, generos

binişor adv. încet, lin, uşor, uşurel, alene

biografie f. cronologie (personală), povestea vieţii (cuiva)

bir n. impozit, dare, contribuţie, taxe, impunere

birjar m. vizitiu, droşcar, surugiu

birocraţie f. birocratism, for­malism, scriptologie

birou n. cancelarie, oficiu, ad­ministraţie

birt n. bodegă, restaurant, bistrou, ospătărie

birui vb. a învinge, a izbândi, a în­frânge, a răzbi, a depăşi

biruinţă f. învingere, victorie, izbândă, succes

biserică f. templu, bazilică, cate­drală, capelă, lăcaş de închinare

bisericesc, -ă adj. clerical, religios, ecleziastic

bisericuţă f. (fig.)cârdăşie, gaşcă, şleahtă, coterie

bitum n. smoală

bivuac n. tabără

bizar, -ă adj. ciudat, neobişnuit, curios, extravagant bizon m. bour

bizui vb. a conta, a se sprijini, a spera, a se încrede

blagoslovenie f. v. binecuvântare

blajin, -ă adj. v. blând

blam n. înfierare, dezaprobare, re­probare, vestejire, condamnare

blană f. 1. cojoc, şubă, bundă. 2. scândură

blasfemie f. calomnie, huiă, injurie, înjurătură

blazat, -ă adj. dezgustat, plictisit, indiferent, insensibil, sastisit

blazon n. stemă, emblemă, ar- moarii

blănar m. cojocar

bleg, bleagă adj. v. nătărău

blestem n. 1. imprecaţie, male­dicţie, afurisenie. 2. dezastru, potop, flagel, catastrofă, nenorocire

blestemat, -ă adj. 1. afurisit, anatemizat, excomunicat, urgisit. 2. rău, mizerabil, ticălos, mişel, infam, hain

blestemăţie f. v. nelegiuire

bleu adj. albastru, azuriu, havai

blid n. strachină, castron

blând, -ă adj. liniştit, bun, calm, blajin, potolit, domol, paşnic, cuminte, aşezat

blândeţă f. v. bunătate

bloc n. 1. stei, bolovan. 2. imobil, construcţie (cu etaje). 3. (fig.) alianţă, grup, coaliţie, grupare

bloca vb. a închide, a opri, a as­tupa, a bara

blocadă f. v. Încercuire

blond, -ă adj. bălai, bălan, codalb, băl

bluf n. cacialma, nereuşită, insuc­ces, eşec

boală f. 1. suferinţă, maladie, afecţiune, beteşug, morb, pătimire. 2. pică,’ ciudă, necaz, ranchiună, pornire, invidie

boare f. v. adiere

boarfe f. pl. catrafuse, bulendre, calabalâc

bob m. grăunte, sămânţă, boabă

bobina vb. a înfăşură, a depăna

bobină f. mosor

bobârnac n. v. Mustrare

boboc m. 1. mugur. 2. pui, puişor. 3. ucenic, novice, începător, recrut

boboti vb. a arde, a dudui

bocăni vb. v. ciocăni

boccea f. v. legătură

bocet n. plângere, tânguire, jelanie

boci vb. a plânge, a se tângui, a lăcrima

Sinonimele care se încep cu litera B – Sinonime Cu litera B

bodegă f. birt, ospătărie, bufet, bar

bodârlău m. cufundar, corcodel

bodogăneală f. 1. mormăială, bol­boroseală, bâiguială, bombăneală. 2. cicăleală, dăscăleală, sâcâială, mo­lestare

bogat, -ă adj. 1. înstărit, avut, bogătaş, cu cheag, cu stare, prosper, cuprins, pricopsit. 2. roditor, produc­tiv, fertil, mănos, fecund. 3. abundent, mult, mare, amplu, cuprinzător, întins. 4. fastuos, strălucitor, grandios, măreţ, impresionant

bogăţie f. 1. avere, avuţie, belşug, prosperitate, prisos, cheag. 2. am­ploare, abundenţă, vastitate, întin­dere, cuprindere, mărime

boi n. v. statură

boi vb. v. vopsi

boiangiu m. vopsitor

boicota vb. v. Submina

boier m. v. moşier

boieresc n. clacă, ruşfet, beilic

boierime f. aristocraţie, moşierime, nobilime, protipendadă

boieros, -oasă adj. v. trufaş

bojdeucă f. v. cocioabă

bolborosi vb. a mormăi, a bâigui, a bâlbâi

bold n. ac (cu gămălie)

boli vb. v. zăcea

bolid n. meteorit, aerolit

bolnav, -ă adj. suferind, infirm, be­teag, neputincios, incapabil

bolnăvicios, -oasă adj. debil, firav, şubred, maladiv

bolovan m. pietroi, stâncă

boltă f. 1. cer, firmament. 2. cu­polă, boltitură, arcadă, arc. 3. prăvălie, dugheană

bolti vb. a arcui

bombastic, -ă adj. retoric, emfatic, afectat, declamator, pompos, gran­dilocvent

bombat, -ă adj. convex, umflat, proeminent

bombăni vb. v. mormăi

bomboane f. pl. dulciuri, zahari­cale

bondar m. bărzăun

bonetă f. scufie, tichie bonificaţie f. rabat, reducere, scăzământ, facilităţi (de plată)

bont, boantă adj. turtit, ciuntit, retezat, fără vârf

bonton n. v. politeţe

bonz m. v. căpetenie

borangic n. mătase

borcănat adj. umflat, gros

borceag m. măzăriche

bord ţărm, margine, mal

bordel n. v. Colibă

Sinonimele care se încep cu litera B – Sinonime Cu litera B

bordură f. chenar, margine, tivitură

boreal adj. nordic, septentrional

borfaş m. pungaş, hoţ, găinar

borhot n. tescovină, boştină

boroboaţă f. ispravă, poznă

borşi vb. v. fermenta

bortă f. v. gaură

borţos, -oasă adj. 1. burtos, obez, gras. 2. ^gravidă, însărcinată, grea

borviz n. apă minerală

boschet n. tufiş

boscoană f. v. Vrajă

boscorodi vb. v. murmura

Sinonimele care se încep cu litera B – Sinonime Cu litera B

bostan m. dovleac, harbuz

bosumflat, -ă adj. supărat, îmbuf­nat, ţâfnos, capricios, sucit

bot . v. gură

boteza vb. v. numi

boţ – cocoloş, bulz

boţi vb. mototoli, cocoloşi, şifona

box n. pugilism

boxă f. compartiment, despărţitură

brac n. sfărmătură

Sinonimele care se încep cu litera B – Sinonime Cu litera B

brambura adv. alandala, aiurea, haotic, dezordonat, fără rost, ana­poda

brambureală f. debandadă, haos, dezordine

brancardă f. targa

branişte f. v. pădure

branşa vb. a conecta, a lega, a ataşa

branşă f. 1. ramură, domeniu, sector. 2. meserie, profesie, ocupaţie, slujbă, funcţie

braşoave f. p! fleacuri, poveşti, palavre, gogoşi, vorbe goale, minciuni

braţ  – 1. mână, brâncă. 2. ramură, ramificaţie, crac

brav, -ă adj. v. curajos

brava vb. a înfrunta, a sfida

bravo! interj, foarte bine, excelent, minunat, foarte frumos, felicitări!

bravură f. vitejie, eroism, bărbăţie, temeritate, cutezanţă, îndrăzneală

brazdă f. 1. răzor, polog. 2. (fig.) făgaş, dâră, urmă, pârtie

breaslă f. tagmă, corporaţie, rang, categorie, cin

breaz, -ă v. grozav

brebenel m. dediţel, brebenea, breabăn, ioţă, păştiţă. floarea-paştilor

breşă f. spărtură, gaură, deschizătură

brevet n. licenţă, permis, patentă

breviar – compendiu, sinteză

brezaie f. 1. capră. 2. paparudă

briceag n. cuţitaş, custură, brişcă

brigadă f. echipă, unitate, grup

brigand m. tâlhar, bandit, hoţ

briliant – diamant

brişcă f. trăsurică, cabrioletă

britanic, -ă adj. englez

briză f. v. adiere

brâu – 1. cingătoare, centură, cor­don, curea, şerpar. 2. mijloc, talie. 3. bordură, chenar, dungă, brână, ciubuc, vrâstă

broboadă f. basma, năframă

broda vb. 1. a coase, a înflora. 2. (fig.) a scorni, a născoci, a inventa

brodeală f. potrivire, nimereală, congruenţă

brodi vb. a se nimeri, a se potrivi, a concorda

broşa vb. a lega, a compacta

broşură f. cărţulie, fasciculă, opus­cul

bruftuială f. muştruluială, dăscă­leală, critică, mustrare, reproş

bruion n. ciornă, schiţă, concept

bruiaj n. perturbare, tulburare, larmă, zgomot

brumar m. noiembrie

brumă f. 1. pruină. 2. puţinătate, micime, fleac

brumărel m. octombrie

brumăriu, -ie adj. fumuriu, vineţiu

brun, -ă adj. negricios, brunet, oacheş, smolit, tuciuriu

brunet, -ă adj. v. brun

brusc, -ă adj. neaşteptat, deodată, subit, inopinat, spontan, fulgerător

brusca vb. a repezi, a bruftului, a înghesui, a maltrata

brusture m. lipan

brut, -ă adj. neprelucrat, nefinisat, necioplit, grosolan, primitiv, necizelat

brutal, -ă adj necivilizat, aspru, dur, silnic, agresiv, rău, neomenos

brutalitate f. duritate, asprime, răutate, agresivitate, neomenie

brutaliza vb. a agresa, a maltrata, a vătăma, a lovi, a bate, a ataca

bubă f. 1. abces, furuncul. 2. neajuns, încurcătură, complicaţie, greutate

bubui vb. a (de)tuna, a dudui, a vui, a răsuna

bucată f. 1. fragment, parte, frân­tură, porţie, crâmpei. 2. compoziţie, lucrare

bucate f. pl. 1. hrană, alimente, mâncare. 2. cereale, grâne

bucălat, -ă adj. v. dolofan

bucăţică f. fărâmă, părticică, fărâmătură, pic

buchet n. 1. mănunchi, smoc, chită. 2. miros, aromă, parfum

buchiseală f. învăţare, studiu, toceală

bucium n. corn, tulnic

buclă f. zuluf, cârlionţ, creţ

bucluc n. necaz, neajuns, încurcătură, mizerie

buclucaş, -ă adj. v. cârcotaş

bucolic, -ă adj. idilic, pastoral, campestru

bucolică f. eglogă, idilă

bucura vb. 1. a se desfăta, a se veseli, a se amuza, a jubila. 2. a beneficia, a profita, a se folosi de…

bucurie f. mulţumire, satisfacţie, plăcere, desfătare, euforie

bucuros, -oasă adj. satisfăcut, vesel, bine-dispus, voios, mulţumit

buf, -ă adj. burlesc, caraghios, gro­tesc, caricatural

bufant, -ă adj. înfoiat, umflat

bufet n. v. bodegă

bufniţă f. cucuvea, buhă, bogză

bufon m. măscărici, paiaţă, cabaz, ghiduş, caraghios

buhă f. bufniţă

buhăit, -ă adj. umflat, buget, puhav

buimac, -ă adj. v. zăpăcit

Sinonimele care se încep cu litera B – Sinonime Cu litera B

buimăceală f. năucire, zăpăceală, ameţeală, buimăcire

bulb m. tubercul

bulboană f. v. vâltoare

bulbucătură f. v. umflătură

buleandră f. v. zdreanţă

buletin n. 1. revistă, anuar, pe­riodic. 2. înştiinţare, anunţ, comunicat

bulin n. comprimat, caşetă, pilulă

buluc n. v. grămadă

buluci vb. v. înghesui

bulz n. cocoloş, bulgăre                     >

bumb m. nasture

bumbac n. 1. coton. 2. (înv.) vată

bun, -ă adj. 1. cumsecade, de treabă, amabil, inimos, generos, binevoitor. 2. blând, blajin, paşnic, prietenos, calm, cuminte, cuviincios. 3. plăcut, convenabil, binevenit, util, potrivit. 4. destoinic, iscusit, capabil, dibaci, abil, apt, vrednic. 5. valabil, neuzat, nestricat, nealterat

bun n. v. avere

bună f. bunică

bună-credinţă f. v. sinceritate

bună-cuviinţă f. v. politeţe

bunăoară adv. precum, de exem­plu, de pildă

bunăstare f. v. belşug

bunătate f. omenie, cum- secădenie, generozitate, nobleţe, bunăvoinţă, amabilitate, blândeţe

bunăvoinţă f. 1. amabilitate, nobleţe, generoziate. 2. silinţă, râvnă, zel

bundă f. cojoc, pieptar

bun-gust n. rafinament, distincţie, eleganţă

bunic m. tată-mare, bun, taică, bunel

bunică f. mamă mare, bună, mamaie

bun-simţ n. sensibilitate, politeţe, bună-creştere, amabilitate

bură f. burniţă, ţârâială

burduf n. 1. foaie, stomac. 2. coş, coviltir

burduşi vb. 1. a umple, a în­grămădi, a îndesa, a ticsi. 2. (fam.) a bate, a snopi, a stâlci, a buşi. 3. a se coji, a se scoroji, a se coşcovi

burete m. ciupercă, hrib, rrfănătarcă

burghiu n. sfredel

buric n. omilie; (fig.) centru, mijloc

burlac m. celibatar, neînsurat, flăcău, becher, cavaler

burlesc, -ească adj. grotesc, cari­catural, caraghios, buf, parodic

burniţă f. ţârâială, bură, ploaie măruntă

burtă f. pântece, abdomen, foaie

buruiană f. bălărie, dudău, beldie

burzului vb. a se supăra, a se enerva, a reacţiona, a se înfuria

busolă f. 1. compas. 2. ghid, călăuză, cicerone

buşi vb. a împinge, a lovi, a izbi

buşon n. dop, astupuş

buştean m. trunchi, butuc, ciomp

butcă – trăsură (de lux), rădvan

butelcă f. sticlă, garafă, butelie

bute f. butoi, poloboc, saca, buriu

butelie f. sticlă, butelcă

butnar m. dogar

butoi n. bute, poloboc, saca, buriu

butonieră f. cheutoare, gaică

butuc m. buştean, trunchi, ciolhan, ciump

butucănos, -oasă adj. grosolan, nefinisat, necioplit, necizelat

buturugă f. butuc; cioată, ciump, buştean

buză f. 1. margine, limită. 2. tăiş, ascuţiş

buzdugan n. ghioagă, măciucă

buzunări vb. a fura, a şterpeli, a pungăşi

Sinonimele care se încep cu litera B – Sinonime Cu litera B

Sinonime Care Se Încep Cu Litera A – Dicționar de Sinonime

Sinonime Care Se Încep Cu Litera A – Dicționar de Sinonime

În acest articol urmează să descoperiți toate sinonimele din limba română care se încep cu litera A. Cuvinte care se încep cu litera A sunt :

a interj, ah!, aoleu!, oh!, ooo!, vai!, ce bine!

aba f. dimie, postav, pănură

abac n. numărătoare

abandon n. părăsire, renunţare, delăsare

abate vb. 1. a se depărta, a devia, a se îndepărta. 2. a divaga, a pălăvrăgi

abatere f. 1. deviere, deplasare. 2. anomalie, excepţie. 3. infracţiune, culpă, abuz, neregulă, vină

abătut, -ă adj. necăjit, supărat, de­primat, mâhnit, amărât, demoralizat abces n. buboi, coptură, furuncul abdomen n. burtă, pântece, foaie abdica vb. a renunţa, a abandona aberant, -ă adj. absurd, nebunesc, eronat, aiurea

aberaţie f. stupiditate, absurditate, scrânteală

abia adv. 1. doar, numai. 2. tocmai. 3. cu greu, anevoie, cu dificultate

abil, -ă adj. 1. iscusit, dibaci, îndemânatic, priceput, destoinic, isteţ. 2. şiret, viclean, şmecher, descurcăreţ

abis n. hău, prăpastie, genune, ne­ant

abject, -ă adj. ticălos, josnic, mizerabil, dezgustător

abjura vb. a renega, a se lepăda, a refuza

ablaţie f. extirpare, tăiere, elimi­nare, scoatere

abnegaţie f. dăruire, devotament, consacrare

aboli vb. a înlătura, a suprima, a desfiinţa

abominabil, -ă adj. groaznic, în­grozitor, josnic, teribil, dezgustător

aborda vb. 1. a acosta, a opri (la ţărm). 2. a începe, a se apuca, a ataca

abordabil, -ă adj. accesibil, la îndemână, practicabil

aborigen, -ă adj. băştinaş, localnic, autohton

abraş, -ă adj. nărăvaş, nervos, ne­supus

abrevia vb. a scurta, a condensa, a sintetiza, a reduce

abroga vb. a anula, a suprima, a invalida, a desfiinţa

abrupt, -ă adj. pieziş, prăpăstios, priporos, pieptiş

abrutizat, -ă adj. dezumanizat, ani- malizat, îndobitocit

absent, -ă adj. 1. neprezent, lipsă. 2. neatent, distrat, zăpăcit, aiurit

absolut, -ă adj. 1. complet, deplin, total. 2. cert, sigur, neapărat, imperios

absolutism n. autocraţie, dictatură

absolvenţă f. încheiere, absolvire, terminare

absolvi vb. 1. a sfârşi, a termina, a încheia (un ciclu). 2. a scuti, a ierta

absorbi vb. 1. a înghiţi, a sorbi, a încorpora. 2. a captiva, a preocupa

abstinenţă f. abţinere, reţinere, conţi nenţă

abstract, -ă adj. teoretic, ireal absurd, -ă adj. iraţional, stupid, fără sens, ilogic, aberant

absurditate f. aberaţie, non sens, enormitate, stupiditate

abţine vb. a se reţine, a se stăpâni, a se înfrâna, a renunţa, a se opri

abundenţă f. belşug, bogăţie, prisos, opulenţă, îmbelşugare

abur, n. vapori

abuz n. 1. exces, necumpătare, surplus. 2. abatere, infracţiune, ilegalitate

abuziv, -ă adj. arbitrar, samavolnic, ilegal, silnic, despotic

academic, -ă adj. elevat, solemn, distins

acalmie f. linişte, tihnă, pace acapara vb. a strânge, a aduna, a monopoliza

acar m. macagiu

acătării adj. frumos, bun, potrivit, pe plac, deosebit

accelera vb. a iuţi, a grăbi, a zori, a urgenta

accent n. ton

accentua vb. 1. a sublinia, a rele­va, a reliefa, a evidenţia. 2. a întări, a intensifica, a fortifica, a înteţi, a po­tenţa

accepta vb. a primi, a agrea, a fi de acord, a consimţi

acceptabil, -ă adj. convenabil, potrivit, bun, favorabil

accepţie f. înţeles, semnificaţie, sens, valoare, conţinut

acces n. 1. intrare, liberă-trecere. 2. criză, atac, puseu

accesibil, -ă adj. la îndemână, convenabil, abordabil, practicabil

accesoriu, -ie adj. auxiliar, se­cundar, adăugat

accesorii n. pi. garnituri, com­pletări

accident n. nenorocire, rănire, neajuns

accidental, -ă adj. întâmplător, ocazional, incidental, secundar

accidentat,-ă adj. 1. rănit, lovit. 2. învălurat, neregulat, discontinuu acela pron. (pop.) ăla

acerb, -ă adj. aspru, nemilos, teribil, înverşunat

acesta pron. ăsta

achita vb. 1. a plăti, a onora, a li­chida (o datorie). 2. a ierta, a absolvi, a şterge (o sancţiune). 3. a ucide, a omorî, a suprima

achiziţiona vb. a procura, a face rost, a cumpăra, a dobândi

aciua vb. a adăposti

aclama vb. a ovaţiona, a aplauda aclamaţii f. pl. uraie, ovaţii, vivat aclimatiza vb. a adapta, a acomo­da, a familiariza

acolit m. v. însoţitor

acomoda vb.v. adapta

acompania vb. însoţi, a secunda acont n. avans, arvună

acoperi vb. 1. a înveli, a înfăşură. 2. a ascunde, a tăinui, a masca, a învălui

acoperiş, n. înveliş, acoperământ

acord n. 1. înţelegere, învoire, con­sens, asentiment, învoială. 2. pact, tranzacţie, convenţie

acorda vb. 1. a da, a oferi, a preda, a transmite. 2. a potrivi, a regla, a armoniza

acosta vb. a aborda, a lega, a prin­de (de mal)

acroşa vb. a agăţa, a anina, a prin­de, a se crampona

acru, -ă adj. 1. acrit, murat, fermentat. 2. posac, ursuz, moro­cănos, respingător

acrituri f. pi murături

act s. n. 1. document, atestat, do­vadă, hrisov, zapis, uric. 2. acţiune, faptă

activ, -ă adj. harnic, muncitor, vrednic, neobosit, zelos, energic, dinamic

activa vb. a lucra, a rrunci, a realiza. 2. a intensifica, a dinsrriza, a înviora, a stimula

activitate f. muncă, lucru, treabă, îndeletnicire, preocupare, ocupaţie

activiza vb. a impulsiona, a dâ zor, a dinamiza, a activa

actor m. artist, interpret *

actual, -ă adj. ^de azi, curenţ. con­temporan, prezent

actualmente adv. acum, azi, în prezent

acţiona, vb. a lucra, a opeia, a ac­tiva, a mişca, a întreprinde ce/a

acţiune f. 1. faptă, lucrai, reali­zare. 2. proces, pâră. 3. subiect, intrigă, fabulaţie

acuitate f. pătrundere, agerime, subtilitate, ascuţime

acum adv. în acest Moment, neîntârziat, imediat, numaidecât, în­dată, acuşi

acumula vb. a aduna, a strânge, a înmagazina

acut, -ă adj. 1. ascuţit, pătiunzător, subţire. 2. intens, violent, Duternic, viu

acuza vb. a învinui, a incijmina, a învinovăţi, a inculpa

acvilă f. vultur, pajură

adagio adv. lent, încet, rar

adagiu n. maximă, aforism, zicere, cugetare, sentinţă, dicton

adaos, n. completare, sjpiiment, anexă, addenda, apendice

adapta vb. a potrivi, a arnioniza, a acomoda, a adecva, a aclimatiza

adăpost n. A. cămin, scăpare, bâr­log, sălaş, cuib, azil, liman, r&fugiu. 2. ocrotire, protecţie, pavăză

adăposti vb. a ocroti, a găzdui, a primi, a oblădui, a proteja

adăsta vb. v. aştepta

adăuga vb. a completa, ^ alătura, a împlini

adecvat, -ă adj. potrivit, acomodat, adaptat

addenda f. adaos, plus ademeni vb. a amăgi, a atrage, a tenta, a ispiti, a momi, a seduce, a păcăli

ademenitor, -oare adj. atrăgător, tentant, ispititor, seducător, îmbietor

adept m. partizan, susţinător, părtaş, aderent

adera vb. a se alătura, a se ralia, a se reuni

adesea adv. des, de multe pri, adeseori, frecvent, repetat

adevăr n. 1. realitate, veridicitate, veracitate, real. 2. autenticitate, exac­titate, justeţe

adevărat, -ă adj. 1. real, aievea, cert, veridic, de netăgăduit. 2. sigur, corect, just, exact, drept, autentic

adeveri vb. a dovedi, a confirma, a justifica

adeverinţă f. dovadă, act, înscris, document, mărturie

adeziune f. alăturare, însoţire, soli­darizare, fraternizare, consens

adiacent, -â adj. alăturat, anexat, contiguu

adică adv. anume, recte, cum se zice, id est

adiere f. boare, pală, vântuleţ, zefir, suflare

ad-interim adj. locţiitor, interimar adio interj, salut!, s-a terminat!, gata!

adipos-oasă adj. gras

adiţional, -ă adj. adăugat, supli­mentar, în plus

adânc,-ă adj. 1. afund, profund, străfund. 2. temeinic, esenţial, puter­nic

adânci vb. a mări, a spori, a creşte, a se amplifica, a agrava

adâncime f. profunzime, străfund, afund, adânc

adâncitură f. groapă, scobitură, găvan, bortă

adjuca vb. a atribui, a acorda, a da

adjunct, -ă adj. auxiliar, ajutător, secundar

administra vb. 1. a conduce, a gospodări, a cârmui. 2. a aplica, a face (un tratament)

administrator m. intendent

admirabil, -ă adj. excelent, minunat, încântător, splendid, deosebit, ferme­cător, strălucit

admite vb. a încuviinţa, a primi, a fi de acord, a accepta, a consimţi

admiraţie f. stimă mare, preţuire, consideraţie deosebită

admonesta vb. a mustra, a certa, a reproşa, a consemna

adnota vb. â glosa, a consemna, a comenta

adolescent, -ă s. tânăr(ă),june, jună, flăcău, fată

adopta vb. 1. a înfia. 2. a primi, a accepta, a-şi însuşi (o idee)

adora vb. a venera, a diviniza, a idolatriza

adorabil, -ă minunat, fer­mecător, încântător

adormi vb. a aţipi

adresa vb. a trimite, a expedia (ceva)

adresant, -ă adj. destinatar

aduce vb. 1. a purta, a transporta, a căra. 2. a rodi, a produce, a crea, 3. a semăna, a fi similar

adulmeca vb a mirosi, a simţi, a presimţi

adula vb. a linguşi, a se ploconi, a fi servil

adult, -ă adj. matur, maturizat, copt adulter n. infidelitate, necredinţă, trădare (de soţ)

aduna vb. a strânge, a acumula, a colecta, a agonisi, a îngrămădi, a însuma, a adiţiona, a reuni

adunare f. 1. acumulare, însumare, îngrămădire, strângere. 2. întrunire, reunire, întâlnire, consfătuire, consul­tare

adunătură f. ceată, şleahtă, strân- sură, mulţime, gloată

adus, -ă adj. aplecat, încovoiat, cocârjat, curbat

advers, -ă adj. contrar, opus, potrivnic, antinomic

adversar m. rival, concurent, opo­nent

aer n. 1. atmosferă, văzduh, cer. 2. expresie, faţă, mină, figură, fizio­nomie

aerian, -ă adj. diafan, vaporos, străveziu, transparent

aerisi vb. a ventila, a împrospăta (aerul)

aerodrom n. Aeroport

aeroplan n. avion, aeronavă

aerostat n. balon

afabil, -ă adj. v. Binevoitor

afacere f. 1. treabă, acţiune, ches­tiune. 2. combinaţie, aranjament, în­vârteli, alişveriş

afacerist m. speculant, profitor, în­vârtit, bişniţar

afanisi vb. v. ofili

afară! interj, ieşi!, pleacă!, marş!, valea!

afect n. sentiment, emoţie, simţire, sensibilitate

afecta vb. 1. destina, a acorda,’a repartiza. 2. a întrista, a îndurera, a indispune, a leza, a prejudicia, a atinge, a păgubi. 3. a se sclifosi, a se fandosi, a se ismeni

afectare f. 1. emfază, retorică, bombasticism. 2. sclifoseală, fan­doseală

afectat, -ă adj. 1. întristat, mâhnit, abătut, trist. 2. emfatic, retoric, umflat, fals, forţat

afectiv, -ă adj. sentimental, emotiv, emoţional, emoţionant

afectivitate f. sentiment, emoţie, vibraţie sufletească

afectuos, -oasă adj. amical, cordial, prietenos, tandru

afecţiune f. 1. iubire, simpatie, ataşament, dragoste. 2. boală, sufe­rinţă, maladie

afinitate f. înrudire, asemănare, analogie, potrivire, congruenţă

afirma vb. 1. a spune, a zice, a susţine, a declara, a exprima. 2. a se remarca, a se impune, a se evidenţia

afiş n. anunţ, înştiinţare, informare (scrisă)

afânat, -ă adj. înfoiat, pufos, moale afla, vb. 1. a găsi, a descoperi, a născoci, a inventa. 2. a fi, a exista, a se găsi

afluenţă f. 1. mulţime, aflux, gloată, îmbulzeală. 2. belşug, surplus, abundenţă

aforism n. maximă, sentinţă, dic­ton, zicere, adagiu, cugetare

aflux n. v. afluenţă

afront n. v. jignire, înfruntare, insultă, vexare, ofensă, ultraj

afuma vb. v. îmbăta, a se cher- cheli, a se ameţi

afund n. v. adânc

afurisit, -ă adj. v. blestemat, rău, ticălos, mizerabil, antipatic

agale adv. domol, încet, alene, lin, binişor, liniştit

agasa vb. a deranja, a enerva, a indispune, a supăra, a înfuria

agasant, -ă adj. v. supărător

agăţa vb. a atârna, a spânzura, a suspenda, a anina, a acroşa

ageamiu, -ie adj. nepriceput, ne­format, începător, novice, cârpaci agentură, f. v. agenţie

agenţie f. filială, sucursală, repre­zentanţă, agentură

ager, -ă adj. iute, sprinten, vioi, isteţ, dibaci, subtil, perspicace

agil,-ă adj. vioi, sprinten, iute, ager

agita vb. 1. a (se) frământa, a (se) zbuciuma, a (se) tulbura. 2. a răzvrăti, a incita, a revolta, a mişca

agitat, -ă adj. v. neliniştit, zbuciu­mat, tulburat, nervos

agitaţie f. 1. tumult, frământare, neastâmpăr, nelinişte. 2. răscoală, răzvrătire, rebeliune

aglomera vb. a îngrămădi, a ticsi, a aduna, a înghesui

aglomeraţie, f. înghesuială, în­grămădire, îmbulzeală, afluenţă, învălmăşeală

aglutina vb. v. uni

agonisi vb. a aduna, a economisi, a câştiga, a dobândi

agonie f. comă, leşin (final)

agrafă f. clamă, copcă

agramat,-ă adj. incult, prost, stupid, neinstruit, prostănac

agrava vb. v. înrăutăţi

agrea vb. a plăcea, a conveni, a accepta

agreabil, -ă adj. plăcut, atrăgător, drăguţ, simpatic

agrega vb. v. contopi

agrement n. 1. distracţie, des­fătare. 2. aprobare, consimţământ, acceptare

agresiune f. v. atac

agresiv,-ă ad. provocator, belicos, violent, nestăpânit

agresor m. v. atacator

agricol, -ă adj. agrar

ahtiat, -ă adj. v. dornic ai m. (reg) usturoi, praz

aidoma adv. întocmai, aievea, deopotrivă, la fel

aievea adv: adevărat, sigur, real, autentic, concret

aiura, vb. v. delira

aiurea adv. 1. altunde, în alt loc, departe. 2. deloc, nicidecum, nicicum, nici gând

aiureală f. 1. delir. 2. zăpăceală, sminteală. 3. absurditate, tâmpenie

aiurit,-ă adj. 1. zăpăcit, zănatic, zurliu, bezmetic. 2. ţicnit, nebun

ajun n. preziuă

ajunge vb. 1. a sosi, a veni..2. a reuşi, a izbuti, a răzbate. 3. a se îmbogăţi, a se realiza

ajuns, -ă adj. căpătuit, îmbogăţit, pricopsit, cu cheag, parvenit

ajusta vb. v. potrivi

ajuta vb. a sprijini, a susţine, a proteja, a asista, a susţine, a servi

ajutător, -oare adj. auxiliar, sus­ţinător, de sprijin

ajutor n. sprijin, protecţie, asis­tentă, reazem, concurs, ocrotire, tutelă

alai n. convoi, cortegiu, suită, pompă

alambica vb. a distila, a rafina alambicat, -ă adj. rafinat, căutat, subtil, decantat

alarma vb. a speria, a tulbura, a alerta, a nelinişti

alaun n. piatră acră

alătura vb. a anexa, a ataşa, a juxtapune, a reuni

alături adv. 1. colea, acolea, vecin cu, de aici. 2. laolaltă, împreună

alb, -ă adj. dalb, coliliu, ca zăpada

albastru, -ă adj. azuriu, bleu, vânăt

albăstreală f. ultramarin, vineţeală, sineală

albeaţă f. glaucom

albi vb. a încărunţi

albie f. 1. copaie, covată, postavă, troacă, căpistere. 2. matcă, vad, curs

albinărie f. prisacă, stupină, stupărie. 2, apicultură

albinărit n. apicultură, stupărit, prisăcărie

albişor m. obleţ (peşte)

albituri f. pl. rufărie, schimburi, len­jerie, primeneli

alburiu, -ie adj. albicios, bălai, coliliu

alcătui vb. a întocmi, a concepe, a crea, a realiza, a forma, a compune, a plăsmui, a construi

alcool n. spirt, etanol

alcoolic, -ă adj. beţiv, băutor, pilangiu

alean n. dor, nostalgie, melancolie, păs, aspiraţie

aleatoriu, -ie adj. întâmplător, oca­zional, circumstanţial

alege vb. 1. a selecta, a reţine, a prefera, a sorta, a tria. 2. a distinge, a deosebi, a discerne. 3. a vota, a desemna, a investi

alegoric, -ă adj. simbolic

alegru, -ă adj. v. vioi

alene adv. domol, încet, lin, uşurel, binişor

alerga vb. a fugi, a goni, a o lua la picior, a fugări

alergătură f. goană, fugă, alergare, cursă

alert, -ă adj. v. vioi

alertă f. alarmă

ales, -easă adj. deosebit, distins, superior, eminent, remarcabil, fin, delicat, ilustru, excepţional

alia, vb. 1. a reuni, a întovărăşi, a solidariza. 2. a împreuna, a amesteca

alibi n. justificare, motivare, scuză

aliena vb. 1. a înstrăina, a transfera. 2. a (se) sminti, a (se) ţâcni, a înnebuni

alienat, -ă adj. v. nebun

alienaţie f. nebunie, sminteală, ţâcneală, folie

alifie f. cremă, pomadă, unguent

alimenta vb. a hrăni, a nutri, a da (de) mâncare, a întreţine

alimentaţie f. mâncare, hrană, nutriment, alimentare, consum

alina vb. a potoli, a calma, a do­moli, a îmblânzi, a linişti, a uşura, a tempera

alineat n. paragraf

alinia vb. a înşirui, a înşira, a ordona, a rândui

alinta vb. 1. a dezmierda, a mân­gâia, a răsfăţa, a giugiuli. 2. a râzgâia, a cocoli

alintare f. 1. răsfăţ, dezmierdare, mângâiere, giugiuleală. 2. sclifoseală, fandoseală, izmeneală, afectare

alipi vb. a lipi, a ataşa, a reuni, â anexa, a aglutina, a agrega

alişveriş n. v. negoţ

Sinonime Care Se Încep Cu Litera A – toate sinonimele din limba română

allegretto aoV. (muz) vioi, repede, vesel, allegro

allegro adv. (muz.) v. allegretto

aloca a atribui, a da, a repar­tiza, a acorda

alocaţie f. fond, resurse, cotă-parte

alocuţiune f. cuvântare, vorbire, discurs, logos

alogen m. v. străin

alpestru, -ă adj. montan, alpin

altar n. sanctuar, pristol

altădată adv. 1. odinioară, odată, în trecut. 2. în viitor, curând, de aici, înainte

altcum adv. altfel, altminteri, în alt mod

altera vb. 1. a (se) strica, a (se) descompune, a se acri, a fermenta. 2. a deforma, a denatura, a falsifica, a mistifica

altercaţie f. v. ceartă

alternare f. schimbare, perindare, variaţie, succesiune

alternativ, -ă adj. cu schimbul, pe­riodic, când unul când altul

altfel adv. altcum, altminteri, deosebit

altitudine f. înălţime, nivel, cotă

altminteri adv. altfel, altcum

altoi s.n. mlădiţă

altruism n. generozitate, dăruire, mărinimie, largheţe

altul pron. celălalt

altundeva adv. aiurea, în alt loc

aluat n. dospeală, cocă, plămă­deală, maia

aluneca vb. a aluneca, a se de­plasa, a. se mişca, a lisa

alunga vb. a izgoni, a “goni, a fugări, a îndepărta, a înlătura, a elimina

alungi vb. a lungi, a întinde, a prelungi

alură f. înfăţişare, aspect, aer

aluviune f. nămol, glod, noroi

amabil, -ă adj. binevoitor, gentil, serviabil, simpatic, politicos, cordial

amabilitate f. v. bunăvoinţă

amalgam n. amestec, combinaţie, conglomerat

amanet n. gaj, garanţie, chezăşie, zălog

amant, -ă m.f. ibovnic, iubit, drăguţ, concubin

amar n. jale, suferinţă, chin durere, necaz, belea

amarnic, -ă adj. teribil, straşnic, crunt, grozav

amator, -oare adj. 1. dornic, iubitor, râvnitor. 2. diletant, neprofesionist

amăgeală f. amăgire, momeală, minciună, mistificare, înşelare

amăgi vb. v. înşela

amăgitor, -oare adj. înşelător, seducător, iluzoriu, mincinos, himeric

amănunt n. detaliu

amănunţit, -ă adj: detaliat, în amănunt, minuţios, migălos, scrupulos

amărăciune f. necaz, supărare, amăreală, tristeţe, mâhnire

amăreală f. v. amărăciune

amărî vb. a supăra, a întrista, a indispune, a necăji, a mâhni

amărât, -ă adj. 1. trist, supărat, necăjit, mâhnit, indispus. 2. degradat, uzat, jerpelit, ponosit, vechi

ambala vb. 1. a împacheta, a înfăşură, a lega. 2. a se enerva, a se înfuria, a se antrena, a se aprinde, a se mânia

ambianţă f. mediu, anturaj

ambigen n. neutru (gen)

ambiguu, -ă adj. neclar, echivoc

ambiguitate f. echivoc, neclaritate, confuzie

ambii pron. amândoi, pereche

ambitus, n. diapazon, întindere, registru

ambiţie f. 1. orgoliu, înfumurare, mândrie. 2. aspiraţie, pretenţie, râvnă, dorinţă, veleitate

ambiţios, -oasă adj. orgolios, ve­leitar, pretenţios, stăruitor, în­căpăţânat

ambră f. chihlimbar

ambulanţă f. sanitară, salvare

ameliora vb. a îmbunătăţi, a în­drepta, a optimiza

amenaja vb. a aranja, a pregăti, a pune la punct

amenda vb. 1. a penaliza, a sancţiona. 2. a îndrepta, a corecta, a ameliora

amenda f. penalizare, pedepsire

ameninţare f. 1. apostrofare, ad- monestrare, reproş. 2. pericol, primej­duire, primejdie

amestec n. 1. imixtiune, ingerinţă, intervenţie, participare. 2. combinare, împreunare, unire, aliaj, melanj, conglomerat, mixtură

amestecat, -ă adj. eterogen, felurit, variat, pestriţ, diferit

amesteca vb. 1. a combina, a îmbina, a reuni, a alia, a asocia, a pune împreună. 2. a interveni, a se băga, a participa, a se vârî, a se încurca

ameţeală f. vertij, vârtej, buimă­ceală, năucire

ameţi vb. 1. a zăpăci, a buimăci, a dezechilibra, a năuci 2. a se îmbăta, a se afuma, a se turmenta, a se chercheli

amfitrion m. gazdă

amiabil, -ă adj. v. binevoitor

amiază f. miezul zilei, prânz

amic, -ă m. prieten, ortac

Vezi Sinonime Care Se Încep Cu Litera A – Sinonimele care se încep cu A

amical, -ă adj. prietenesc, priete­nos, cordial, amabil, afabil

aminti vb. 1. a(-şi) reaminti, a evoca, a redeştepta. 2. a pomeni, a menţiona, a indica, a consemna, a semnala

amintire f. 1. aducere aminte, suvenir. 2. memorie, reţinere. 3. semn, indice. 4. (ia pl.) memorii

amâna vb. a păsuK a temporiza, a –prelungi

amândoi pron. ambii, pereche

amnezie f. Uitare

amnistie f. iertare, scutire, ştergere (de pedeapsă)

amor n. iubire, dragoste, afecţiune, pasiune, liubov

amorezat, -ă adj. îndrăgostit, înamorat

amorf, -ă adj. inform, neorganizat

amorţeală f. 1. toropeală, mole- şeală, slăbire. 2. (fig.), inerţie, in­diferenţă, stagnare

amorţi vb. a înţepeni, a paraliza, a insensibiliza

amorţire f. v. Amorţeală

amplasa vb. a aşeza, a situa, a stabili

amplifica vb. a. mări, a dezvolta, a spori, a dilata, a extinde

amploare f. întindere, mărire, dezvoltare, volum

amploiat m. v. funcţionar

amplu, -ă adj. mare, vast, întins, larg, dezvoltat, cuprinzător >

amprentă f. urmă, pecete

amputa vb. a tăia, a detaşa

amuletă f. talisman

amurg n. înserare, asfinţit, apus, crepuscul, seară

amurgi vb. a însera, a înnopta, a asfinţi

amuţi, vb. a tăcea (subit), a încremeni, a înlemni, a muţi

amuza vb. a desfăta, a distra, a se veseli, a petrece

amuzament n. distracţie, petre­cere, agrement, desfătare

amuzant, -ă adj. distractiv, vesel, hazliu, nostim, comic, ilar

ani m. pl. epocă, perioadă timp, vreme

anabolism n. Asimilaţie

anacronic, -ă adj. depăşit, în­vechit, ieşit din uz, inactual

anahoret m. sihastru, schimnic, monah, ascet, pustnic, eremit

anale f. pl. cronici, letopiseţi, con­semnări, cronografe

analfabet, -ă adj. incult, neinstruit, fără carte, prost

analiza vb. a cerceta, a studia, a examina, a investiga, a explora

analiză f. cercetare, investigaţie, examinare, studiere, urmărire

analog, -oagă adj. asemănător, similar

ananghie f. neajuns, constrângere, lipsă, suferinţă, necaz, dificultate

anatemă f. afurisenie, excomuni­care, blestem

ancestral, -ă adj. strămoşesc, arhaic, străvechi, din moşi-strămoşi

anchetă f. investigaţie, cercetare, instruire, analiză

anchiloza vb. a înţepeni, a se prinde

ancora vb. a acosta, a opri (la ţărm), a fixa, a prinde, a ţintui

anecdotă f. glumă, spirit, povestire hazlie, banc

anemic, -ă adj. slab, firav, slăbit, epuizat, nerezistent

anemiat,-ă adj. vlăguit, epuizat, slăbit

anemonă f. dediţel

anevoie adv. dificil, greoi, abia

anevoios, -oasă adj. dificil, spinos, aspru, silnic

anevoinţă f. v. greutate

anexa vb. a alătura, a ataşa, a lega

angaja vb. 1. a (în) tocmi, a încadra, a numi, a primi (în serviciu). 2. a se lega, a promite, a se îndatora

angajament n. v. legământ

angajat, -ă m. f. salariat, slujbaş, funcţionar, simbriaş

angarale f. p/. 1. biruri, dări, sarcini, corvoade, obligaţii, impozite. 2. necazuri, belele

angelic, -ă adj. v. îngeresc

angoasă f. v. nelinişte

anihila vb. a anula, a înlătura, a neutraliza, a zădărnici

anima vb. v. însufleţi

Sinonime Care Se Încep Cu Litera A – Sinonime Cu Litera A

animal n. 1. făptură, creatură, fiinţă, vietate, vieţuitoare. 2. fiară, bestie, jivină, dihanie, lighioană, do­bitoc

animat, -ă adj. v. însufleţit

animaţie f. 1. însufleţire, antren, vioiciune. 2. agitaţie, forfotă, vânzoleală

animozitate f. neînţelegere, con­fruntare, nervozitate, ostilitate

anina vb. a atârna, a agăţa, a lega, a spânzura

aniversa vb. v. sărbători

aniversare f. sărbătorire, prăz- nuire, ziua naşterii, aniversară

anodin, -ă banal, obişnuit, ne­interesant, de rând

anomalie f. 1. abatere, deviere, deturnare. 2. defect, cusur, meteahnă

anonim, -ă adj. nenumit, fără nume, neştiut

anorganic, -ă adj. mineral, ne­organic

anormal,-ă adj. 1. neobişnuit, nefiresc, ieşit din comun. 2. ţicnit, aiurit, nebun, smintit

anost, -ă adj. plictisitor, monoton, banal

anotimp n. sezon

ansamblu n. 1. grup, formaţie, colectiv, trupă. 2. tot, întreg, totalitate

antagonic, -ă adj. opus, potrivnic, antonimie

antecesor, -oare adj. v. Înaintaş

anterior, -oară adj. precedent, dinainte, premergător

anteriu n. sutană, reverendă

antic, -ă adj. (stră)vechi

anticipa vb. a prevesti, a presimţi

anticipat, -ă adj. preliminar, prealabil, prevestit

antidot n. remediu, leac, contra- otravă, contramăsură

antimoniu n. stibiu

antipatic,-ă adj. nesuferit, ne­plăcut, respingător, dezagreabil

antipatie f. resentiment, repulsie, aversiune, pornire, detestare

antiteză f. opoziţie, antinomie, contrarietate

antinomie f. v. antiteză

antologie f. florilegiu, culegere (de texte)

antract n. pauză

antrax n. dalac, pustulă, cărbune

antrena vb. a stimula, a dinamiza, a pune în mişcare, a duce, a târî, a mobiliza, a înflăcăra

antreu n. vestibul, hol

antricot n. cotlet

antropofag m. canibal

anturaj n. mediu, ambianţă, cadru, cerc, sferă, societate, companie

anula vb. a desfiinţa, a suprima, a anihila, a invalida, a abroga, a elimina, a aboli, a revoca, a infirma

anume adv. înadins, expres, in­tenţionat, chiar aşa, adică

anumit, -ă adj. 1. hotărât, determi­nat, stabilit, precizat. 2. oarecare, careva

anunţ n. înştiinţare, comunicare, afiş

anunţa vb. a înştiinţa, a vesti, a comunica, a aviza, a informa, a da de ştire, a încunoştinţa, a anticipa

anvergură f. întindere, lărgime, spaţiu

anxietate f. v. nelinişte

apanaj n. v. bază

aparat n. mecanism, maşinărie, instrument, sculă

aparent, -ă adj. 1. nereal, iluzoriu, imaginar, înşelător, părelnic, fals. 2. evident, vădit, vizibil, real, transpa­rent, concret

apariţie f. 1. ivire, ieşire, arătare, naştere. 2. difuzare, publicare

apartament n. locuinţă, casă, domiciliu, adăpost

aparte adj. separat, deosebit, distinct, special, singular, insolit

apartenenţă f. origine, pro­venienţă, legătură

aparţine vb. a ţine de, a depinde, a fi dependent de…

apaş m. v. tâlhar

apatic, -ă adj. indiferent, ne­păsător, insensibil, rece

apatie f. v. nepăsare

apă f. râu, fluviu, mare, lac, ocean, baltă

apăra vb. 1. a ocroti, a proteja, a oblădui, a feri, a păzi. 2. a (se) justifica, a (se) dezvinovăţi, a (se) scuza, a (se) dezvinui

apăraie f. baltă, băltoacă, lăcărie

apărător,-oare adjK 1. ocrotitor, protector, reazem, oblăduitor. 2. avocat defensor. 3. (sport) fundaş, bec

apărea vb. 1. a (se) ivi, a (se) arăta, a (se) vedea, a (se) înfăţişa, a (se) prezenta 2. a ieşi, a (se) publica, a (se) tipări, a difuza

apăsa 1. a presa, a strânge, a împinge. 2. a accentua, a insista. 3. a asupri, a oprima, a oropsi, a împila, a exploata, a urgisi

apăsător, -oare adj. chinuitor, copleşitor, covârşitor, greu, chinuitor

apel n. v. chemare

Sinonime Care Se Încep Cu Litera A – toate sinonimele limbii române

apela vb. a cere, a solicita, a ruga, a recurge la…

apelativ n. nume, calificativ, atribut

apendice n. anexă, adaos, supli­ment

aperitiv n. gustare, mezefic

apertură f. v. deschideri

apetisant, -ă adj. 1. gustos. 2. atrăgător, plăcut, fasqinant, fer­mecător, seducător

apetit n. poftă, dorinţă, pornire, propensiune

apicultor m. prisăcar, stupar, albinar

aplana vb. a potoli, a pacifica, a linişti

aplauda vb. a ovaţiona, a aclama

apleca vb. 1. a (se) pleca, a îndoi, a încovoia, a înclina. 2. a curba, a se cocârja, a povârni. 3. a se ploconi, a se supune, a fi obedient

aplica vb. 1. a practica, a folosi, a întrebuinţa, a utiliza. 2. a se consacra, a (se) dărui, a (se) dedica, a (se) devota

aplicare f. 1. folosire, punere, în practică, utilizare, întrebuinţare. 2. aptitudine, talent, înzestrare, însuşire, pasiune         /

aplicaţie f. 1. aplicare, practică, utilizare. 2. aptitudine, chemare, predilecţie, atracţie, înclinare. 3. râvnă, zel, efort

aplom n. dârzenie, îndrăzneală, sfidare

apocaliptic, -ă adj. îngrozitor, în­fiorător, sinistru, cumplit

apodictic, -ă adj. v. categoric

apogeu n. culme, zenit, vârf

apoi, adv. 1. după aceea, pe urmă, în continuare. 2. deci, aşadar, prin urmare

apologie f. laudă, elogiu, slăvire, omagiere

apoplexie f. gută, atac, dambla

aporie f. îndoială, dificultate, incertitudine

aport n. contribuţie, parte, adaos

apostat m. rebel, renegat, con­testata r

apostol m. propovăduitor, vestitor, militant

apostrofa vb. a mustra, a critica, a învinui, a reproşa

apoteoză f. glorificare, preamărire, slăvire, divinizare

aprecia vb. 1. a evalua, a aprecia, a estima, a cântări, a preţui. 2. a stima, a onora, a respecta

apreciabil, -ă adj. mare, conside­rabil, important, deosebit

apreciat, -ă adj. stimat, respectat, preţuit, onorat

apreciere f. 1. evaluare, estimare, socoteală, calcul. 2. stimă, cinstire, respect, consideraţie, preţuire, credit

apret n. scrobeală, crohmală

aprig, -ă adj. 1. iute, focos, im­petuos, pornit, nestăpânit. 2. aspru, dârz, nemilos, înverşunat, violent. 3. lacom, rapace, hrăpăreţ, nesătul, cupid

aprinde vb. 1. a pune foc, a aţâţa, a incendia. 2. a izbucni, a dezlănţui, a provoca, a întărâta. 3. a (se) înflăcăra, a (se) entuziasma, a (se) exalta, a (se) însufleţi

aprins, -ă adj. 1. arzător, incendiat, în flăcări. 2. înflăcărat, învăpăiat, pasionat, însufleţit, extaziat. 3 dezlănţuit, furios, pornit, enervat, excitat

aproape adv. 1. în preajmă. 2. cam, aproximativ, circa

aproapele m. om, ins, individ, semen

aproba vb. admite, a accepta, a primi, -a se, învoi, a permite, a încuviinţa, a consimţi

aprofunda vb. a adânci

apropiat, -ă adj. 1. similar, înrudit, asemenea. 2. prieten, amic, intim

apropria vb. a însuşi, a lua, a reţine

aproviziona vb. a procura, a asigura cu…

aproximativ, -ă adj. cam, circa, vreo

apt, -ă adj. potrivit, bun, convenabil

aptitudine f. însuşire, aplicaţie, chemare, dar, înclinare, predilecţie, talent, vocaţie

apuca vb. 1. a lua, a prinde, a înhăţa, a înşfăca. 2. a se îndrepta, a porni, a se duce, a merge, a se orienta

apucat, -ă adj. v. smintit

apucătură f. obicei, deprindere, uz, meteahnă

apune vb. a asfinţi, a scăpăta, a declina,’ a coborî, a se culca (soarele)

apus n. 1. asfinţit, amurg, crepus­cul, înserare. 2. declin, decădere. 3. vest, occident

apusean, -ă adj. vestic, occidental

ara vb. a desţeleni, a brăzda, a plugări

aramă f. cupru

aranja vb. a potrivi, a orândui, a întocmi, a rândui, a dispune, a aşeza, a sistematiza, a grupa, a ordona, a găti

aranjament n. 1. înţelegere, acord, învoială, potrivire, tranzacţie, pact. 2. plan, proiect, prospect, aşezare, dispunere, întocmire

arar adv. rareori, uneori, rar, din când în când, la distanţă

arăta vb. 1. a indica, a preciza, a semnala, a dezvălui, a sesiza, a da la lumină. 2. a exprima, a zice, a spune, a comunica, a expune. 3. a se ivi, a apărea, a se prezenta, a (se) dovedi

arătare f. 1. precizare, indicaţie, prezentare. 2. aspect, înfăţişare, imagine. 3. nălucă, fantomă, spectru, duh, halucinaţie, fantasmă

arătos, -oasă adj. v. Frumos

arătură f. ogor, ţarină, răzor

arbitrar, -ă adj. subiectiv, samavol­nic, abuziv, despotic

arbitru m. v. judecător

arbora vb. a arăta, a înălţa, a ridica, a afişa

arbore m. 1. copac, pom. 2. catarg

arborescent, -ă adj. v. ramificat

arbust m. copăcel, lemnişor

arc n. 1. coardă, resort. 2. boltă, arcadă, boltitură

arcadă f. v. arc

arcan n. 1. laţ, prinzătoare. 2. taină, mister, secret

arcaş m. săgetător, ţintaş

arcă f. v. corabie

arctic, -ă adj. nordic, polar, septen­trional, boreal

arcui vb. v. bolti

arde vb. 1. a frige, a pârli, a pârjoli, a perpeli, a dogorî. 2. a mistui, a nimici, a prăpădi, a distruge, a cau­teriza. 3. a păcăli, a înşela, a trage pe sfoară, a duce cu vorba, a şmecheri

ardelean, -ă(-că) adj. transilvănean

ardent, -ă adj. v. înfocat

ardoare f. înflăcărare, entuziasm, avânt, însufleţire

arenă f. stadion

arendă f. năimeală, orândă

arest n. v. închisoare

arestat m. deţinut, închis, întem­niţat, reţinut

argat m. slugă

argăsi vb. v. tăbăci

argilă f. lut, clisă, pământ, humă

argintiu, -ie adj. argintat, lucios, luminos, strălucitor

argou n. jargon

argument n. motivare, motiv, dovadă, explicaţie, raţionament, probă, rezon

arhaic, -ă adj. învechit, străvechi, primitiv

arhicunoscut, -ă adj. banal, co­mun, depăşit, de rând, vechi, răscunoscut

arhiepiscop m. mitropolit, arhiereu, ierarh

arhivă f. depozit (de acte)

arid, -ă adj. 1. sec, uscat, sterp, steril, deşert, pusţju. 2. sărac, fad, inexpresiv

arie1 f. 1. bătătură, arman, silişte. 2. domeniu, sferă, sector

arie2 f. melodie, cântec, şlagăr

arierat, -ă adj. înapoiat, ne­dezvoltat, întârziat, handicapat

aripă f. (fig.) margine, latură, coastă, flanc

aristocrat, -ă adj. nobil, gentilom, ilustru, distins

aristocraţie f. nobilime, boierime

arman n. v. arie1

armată f. 1. oaste, oştire, armie, trupe. 2. militărie, ostăşie, cătănie. 3. ceată, grup, mulţime, adunătură

armă f. 1. puşcă, flintă 2. unealtă, instrument, mijloc, sculă

armindeni m. 1 mai

armistiţiu n. v. pace

armonie f. 1. potrivire, concordie, consens, bună-înţelegere. 2. concor­danţă, echilibru, simetrie, proporţie. 3. muzicalitate, sonoritate, melodie’

armonios, -oasă adj. 1. concordant, simetric, potrivit, echilibrat, regulat 2. melodios, sonor, plăcut, dulce, încân­tător, muzical, simfonic

arogant, -ă adj. insolent, îngâmfat, înfumurat, mândru, distant, trufaş, obraznic

aroganţă f. v. înfumurare

aromă f. miros, parfum

aromân, -că adj. macedonean, macedoromân

ars, -ă adj. 1. fript, pârlit, pârjolit. 2. păcălit, înşelat, derutat, tras pe sfoară

arsenal n. depozit, magazie, re­zerve (de arme)

arsură f. 1. scrum, pârlitură. 2. usturime, jirăgaie

arşiţă f. căldură, dogoare, zăpu­şeală, pojar, zăduf, caniculă

artă f. v. măiestrie

articulare f. v. pronunţare

articulaţie f. iegătură, conexiune, încheietură

articol n. 1. paragraf, punct, alineat. 2. comentariu, notă, analiză, colaborare (la ziar). 3. marfă, lucru la vânzare

artificial, -ă adj. 1. nenatural, con­fecţionat, prefabricat, prefăcut. 2. afectat, teatral, forţat, căutat, retoric

artilerist m. tunar

artist, -ă m.f. actor, interpret

artizan m. meşteşugar

arţăgos, -oasă adj. v. certăreţ

arunca vb. 1. a azvârli, a îndepărta, a înlătura, a lepăda. 2. a se repezi, a se năpusti, a se precipita, a năvăli. 3. a împrăştia, a risipi

arvună f. acont

arzător, -oare adj. 1. torid, fierbinte, dogoritor. 2. focos, viu, vioi. 3. urgent, presant

as m. maestru, fruntaş

asalta vb. a ataca, a se năpusti

asambla vb. a reuni, a împreuna, a îmbina, a uni

asana vb. a deseca, a seca, a curăţi

asasin m. ucigaş, criminal

ascendent, -ă n. 1. înaintaş, stră­moş. 2. prestigiu, faimă, reputaţie, credit, vază

ascendenţă f. origine, strămoşie

ascensiune f. 1. suiş, înălţare, suire, ridicare, urcare. 2. promovare, creştere, progres

ascensor n. lift

ascet m. monah, pustnic, s^astru, anahoret

asculta vb. 1. a auzi, a percepe, a urmări, a audia, a da ascultare. 2. a se supune a se conforma, a executa. 3. a examina, a chestiona, a interoga

ascultător, -oare adj. supus, docil, obedient, cuminte

ascunde vb. 1. a dosi, a tăinui, a pitula, a piti. 2. a camufla, a masca, a acoperi, a disimula, a feri

ascuns, -ă adj. 1. tăinuit, dosit, pitit, camuflat, tainic, pitulat. 2. închis, enigmatic, misterios, reţinut, secret, ocult, tainic, nepătruns

ascunziş n. 1. ascunzătoare, refu­giu, adăpost, cotlon. 2. taină, secret, enigmă, mister

ascuţi vb. înteţi, a intensifica,, a creşte, a mări

ascuţiş n. tăiş, lamă, custură, limbă

ascuţit, -ă adj. 1. tăios, înţepător. 2. ţuguiat. 3. subtil, ager, fin, pătrunzător, perspicace. 4. strident, subţire, ţipător. 5. violent, puternic, tare’

asedia vb. împresura, a încercui, a închide, a înconjura

asediu n. v. încercuire

asemăna vb. a semăna, a fi similar, a se potrivi, a se compara, a se asemui

asemănare f. similitudine, ana­logie, comparare, congruenţă, con­cordanţă

asemănător, -oare adj. similar, analog, înrudit, asemenea, apropiat, potrivit

asemenea adv. deopotrivă, la fel, aidoma, aşijderea, întocmai

asentiment n. acord, aprobare, consimţire, adeziune, încuviinţare

aseptic, -ă adj. steril, dezinfectat, sterilizat

aserţiune f. afirmaţie, susţinere, opinie (exprimată)

aservi vb. a supune, a subjuga, a oprima

asfinţi vb. v. apune ‘

asfinţit n. amurg, apus, înserat, înserare, întunecare

asfixia vb. a sufoca, a înăbuşi, a îneca, a sugruma

asiduitate f. v. stăruinţă, per­severenţă, statornicie

asiduu, -ă adj. v. stăruitor

asigura vb. a garanta, a chezăşui, a încredinţa

asigurare f. garanţie, încredinţare, garantare

asimila vb .a absorbi, a înghiţi, a incorpora, a include. 2, a învăţa, a deprinde

asin m. Măgar

asista vb. 1. a fi de faţă, a par­ticipa, a lua parte. 2. a ajutai a sprijini

asistenţă f. 1. prezenţă, partici­panţi, public, auditoriu. 2. ajutor, sprijin, reazem

asmuţi vb. a aţâţa, a întărâta, a zădărî, a instiga

asocia vb. a se însoţi, a se grupa, a se uni, a se lega

asociat, -ă adj. părtaş, ortac, prieten

asociaţie f. v. societate, grupare, însoţire, întovărăşire

asorta vb. a potrivi, a armoniza, a echilibra, a combina

aspect n. înfăţişare, configuraţie, ipostază, faţă, imagine, ţinută

aspectuos, -oasă adj. arătos, plăcut, atrăgător, frumos, falnic

aspic m. levănţică

asperitate f. duritate, asprime, aspreală

aspira vb. 1. a inhala, a inspira, a trage aer, a absorbi, a înghiţi. 2. a dori, a tinde, a pofti, a râvni, a ţinti, a viza, a năzui, a urmări

aspiraţie f. râvnă, dor, ideal, dorinţă,năzuinţă, tendinţă, vis

aspreală f. 1. asprime, asperitate, duritate. 2. scrobeală, crohmală, apret

aspri vb. v. înăspri

asprime f. severitate, duritate, rigiditate, străşnicie, neînduplecare, intransigenţă

aspru, -ă adj. (fig.) acerb, nemilos, crunt, crâncen, rău, dur, violent, sever, brutal, tăios, drastic

astăzi adv. azi, acum, în ziua aceasta

astenic, -ă adj. slab, fără vlagă, istovit, slăbănog

astfel adv. aşa, aşadar, deci, prin urmare

astâmpăr n. tihnă, pace, linişte, repaos, odihnă, destindere, calm

astâmpăra vb. v. potoli

astâmpărat, -ă adj. aşezat, liniştit, cuminte, potolit, temperat

astral, -ă adj. v. ceresc

astronaut m. cosmonaut

astronomic, -ă adj. imens, uriaş, colosal, enorm, gigant

astru m. stea, corp ceresc

astupa vb. a înfuhda, a închide, a bloca, a obtura

asuda vb. a transpira, a năduşi, a se chinui

asuma vb. a se obliga, a lua asupra-şi, a se angaja

Sinonime Care Se Încep Cu Litera A – toate sinonimele românești

asupra prep., adv. 1. peste, deasupra, pe. 2. contra, împotriva. 3. spre, către

asupri vb. a oprima, a împila, a exploata, a năpăstui, a apăsa, a tiranizş

asupritor, -oare adj. opresor, prigonitor, impilator

aşa adv. 1. astfel, asemenea, întocmai. 2. aşadar, deci, prin urmare

aşchie f. ţandără, zburătură, sur­cea

aşeza vb. 1. a pune, a posta, a instala, a depune, a fixa, a situa. 2. a aranja, a clasa, a dispune, a rândui, a sistematiza, a întocmi, a grupa

aşezare f. 1. aranjament, rânduială, dispunere, plasare, stabilire, ordonare. 2. localitate, sat, comună, oraş, cătun

aşezat, -ă adj. cuminte, măsurat, chibzuit, calm, cumpătat, socotit

aşezământ n. fundaţie, instituţie, organizaţie (socială, culturală)

aşijderea adv. la fel, asemenea, întocmai

aştepta vb. 1. a adăsta. 2. a spera, a crede, a nădăjdui. 3. a sta, a zăbovi, a păsui, a ezita

aşteptat,-ă a<# scontat, prevăzut, previzibil, posibil

aşterne vb. a acoperi, a împrăştia, a întinde, a aşeza, a depune, a răsfira

aşternut n. culcuş, pat/saltea

atac n. 1. agresiune, asalt, năvală, ofensivă. 2. criză, şoc, acces

ataca vb. 1. a năvăli, a asalta, a agresa, a atenta, a da peste. 2. A aborda, a trata, a se ocupa de. 3. a roade, a mânca, a distruge, a vătăma

atacabil, -ă ao/. vulnerabil, firav, slab, nerezistent

atacator, -oare adj. invadator agre­sor, năvălitor, cotropitor

ataşa vb. a anexa, a lega, a alătura

ataşament n. alăturare, legătură simpatie, afecţiune

ateism n. necredinţă, cugetare liberă

atenanse f. pl. dependinţe

atent, -ă adj. 1. vigilent, treaz, circumspect, cu ochii-n patru. 2. amabil, politicos, civilizat, binevoitor, curtenitor

atenta vb. a ataca, a lovi, a agresa

atenţie f. 1. luare-aminte, băgare de seamă, precauţie, grijă, vigilenţă. 2. solicitudine, politeţe, amabilitate. 3. stimă, preţuire, consideraţie. 4. cadou, mită, plocon, bacşiş, peşcheş

atenua vb. a micşora, a reduce, a slăbi, a estompa, a diminua

atesta vb. a dovedi, a demonstra, a arăta, a certifica, a întări

atestat n. certificat, diplomă, document, adeverire

atinge vb. 1. a contacta, a lovi. 2. a leza, a jigni, a ofensa, a vătăma. 3. a mişca, a impresiona, a afecta, a surprinde

atitudine f. 1. ţinută, poziţie. 2. com­portare, gest, purtare

atârna vb. 1. a agăţa, a anina, a prinde, a suspenda, a spânzura. 2. a cântări, a trage, a apăsa. 3. a depinde, a fi subordonat, a fi legat de

atât adv. 1. aşa! 2. ajunge! termi­nat! nimic!

atlet m. sportiv, voinic, luptător

atmosferă f. 1. aer, văzduh, cer, slavă. 2. ambianţă, mediu, cadru, circumstanţe

atomic,-ă adj. nuclear

atomiza vb. a pulveriza, a destrăma

aton,-ă adj. neintonat, ne­accentuat, surd

atotbiruitor, -oare adj. triumfător, neînvins, imbatabil

atotputernic, -ă adj. invincibil, omnipotent, formidabil, imbatabil

atracţie f. 1. tentaţie, ispită. 2. ap­titudine, dispoziţie. 3. farmec, miraj

atrage vb. 1. a ispiti, a tenta. 2. a încânta, a fermeca

atrăgător, -oare adj. plăcut, ten­tant, încântător, agreabil, fermecător

atribui vb.” 1. a acorda, a aloca,-a repartiza, a da, a împărţi, a oferi. 2. a conferi, a destina, a adjudeca, a rezerva

atribut n. 1. însuşire, calitate, marcă, notă. 2. apelativ, calificativ, denumire

atribuţie f. sarcină, obligaţie, în­sărcinare, rol, datorie

atroce adj. cumplit, teribil, groaznic, crunt, fioros, înspăimântător

atrofia vb. a degenera, a se de­grada, a se reduce, a se micşora, a se stinge

aţă f. fir, filet, sfoară

aţinti vb. a ţinti, a fixa, a ţintui, a pironi

aţine vb. a opri, a bara, a stopa, a îngrădi, a zăgăzui

aţipeală f. moţăială, piroteală, picoteală, sorfinolenţă, toropeală

aţipi vb. a adormi, a picoti, a dormita

aţâţa vb. 1. a aprinde, a pune focul. 2. a stârni, a înviora, a incita, a instiga, a asmuţi, a monta, a excita, a provoca, a împinge

aţos, -oasă adj. fibros

audia vb. a asculta

audient, -ă adj. cursant, student, auditor

audienţă f. 1. convorbire, dialog, discuţie. 2. bună primire, succes

auditoriu n. asistenţă, prezenţă, participare

augmenta vb. a mări, a spori, a creşte, a amplifica

augur m. auspiciu, zodie, destin

august,-ă adj împărătesc, imperial, maiestuos, măreţ, slăvit

aură f. 1. adiere, boare, vântuleţ. 2. aureolă, nimb. 3. faimă, reputaţie

aureola vb. a nimba, a lumina, a strălumina, a înnobila

aureolă f. 1. aură, nimb, lumină. 2. faimă, strălucire

auroră f. zori, răsărit, faptul zilei, crăpat de ziuă

auspicii n. p! auguri, prevestire, destin, prezicere, anticipare

auster, -ă adj. sobru, rezei/Vat, sever, grav

austral, -ă adj. sudic, meridional

autentic, -ă adj. veritabil, adevărat, original

autentifica vb. a valida, a legaliza

autocefal, -ă adj. autonom, inde­pendent, neatârnat

autocrat, -ă adj. potentat, absoluX, tist, suveran, despotic

autohton, -ă adj. băştinaş, local, originar

automat, -ă adj. 1. mecanic, elec­tronic, mecanizat. 2. maşinal, instinctiv

autonom, -ă adj. independent, neatârnat, stăpân pe sine

autor m. 1. scriitor. 2. făptaş, realizator, făptuitor

autoritar, -ă adj. energic, sever, dominator

autoritate f. 1. instituţie, organ, oficiu. 2. putere, dominare, comandă, stăpânire. 3. reputaţie, prestigiu, faimă, trecere. 4. somitate, erudit

autoriza vb. a delega, a împuter­nici, a aproba

autorizat, -ă adj. competent, pri­ceput, acreditat, delegat

autorizaţie f. permis, aprobare, licenţă, împuternicire

autumnal, -ă adj. tomnatic, trecut, în declin

auxiliar, -ă adj. ajutător, accesoriu, secundar, subsidiar

auz n. Ureche

auzi vb. 1. a asculta, a percepe, a înregistra, a afla. 2. a se zvoni, a s,e spune, a se afla, a se vorbi

avan, -ă adj. grozav, straşnic, teribil

avansa vb. a înainta, a progresa, a merge înainte

avans n. Arvună

avantaj n. folos, câştig, profit, beneficiu, dobândă, privilegiu, favoare

avantaja vb. a favoriza, a sprijini, a susţine, a părtini

avantajos, -oasă adj. rentabil, profitabil, favorabil, convenabil, ieftin

avar, -ă adj. zgârcit, ” calic, zgârâie- brânză, harpagon, cărpănos

avaria vb. a strica, a deteriora, a deregla, a defecta

avariţie f. zgârcenie, calicie, căr- pănoşie

avea vb. 1. a deţine, a poseda, a stăpâni, a ţine. 2. a cuprinde, a dispune, a conţine

aventura vb. a se hazarda, a se-ncerca, a risca

aventură f. ispravă, escapadă, întâmplare, caz

avere f. avuţie, bogăţie, patrimoniu, posesiune, bani, proprietate, stare

avers n. faţă, cap (la monezi)

aversiune f. antipatie, dezgust, repulsie, resentiment, repugnanţă

avid, -ă adj. lacom, nesătul, ahtiat, doritor, jinduitor, însetat

aviz n. 1. anunţ, comunicare, mesaj, înştiinţare. 2. acord, aprobare, consimţământ, consimţire. 3. reco­mandare, îndrumare, indicaţie

aviza vb. a anunţa, a înştiinţa, a da de ştire

avizat, -ă adj. expert, priceput, cunoscător, competent

avânt n. 1. însufleţire, elan, ardoare, pornire, impuls, patos. 2. progres, dezvoltare, înaintare, înflorire

avânta vb. a se lansa, a se arunca, a se porni, a se angaja, a se zvârli

avântat, -ă adj. 1. pornit, lansat, însufleţit, entuziast. 2. măreţ, semeţ

avort n. chiuretaj, lepădare, pier­dere (de sarcină)

avorton m. stârpitură, lepădătură, jigodie

avut, -ă adj. bogat, înstărit, bogătan, cu cheag; (n.) bogăţie, avere, stare

avuţie f. avere, stare, bogăţie, bani, patrimoniu, posesiune

ax, n. osie, fus

axa vb. a centra, a fixa

axilă f. subbraţ, subsuoară

axiomă f. postulat, principiu, teză

azi adv. astăzi, în această zi

azil, n. adăpost, protecţie, aşeză­mânt (social)

azot n. nitrogen

azotat m. nitrat

azur n. albastru (deschis), albăstrui

azvârli vb. a arunca, a proiecta, a înlătura

azvârlitură f. aruncătură, proiec­tare, distanţă (mică)

Acesta este sfârșitul articolului Sinonime Care Se Încep Cu Litera A – Dicționar de Sinonime. Nu uitați să dați un share dacă v-a fost de ajutor.

Cum se scrie corect ? m-am, m-ai, m-a, m-aş, m-oi, m-o. Şi restul m-urilor.

Cum se scrie corect ? m-am, m-ai, m-a, m-aş, m-oi, m-o. Şi restul m-urilor.

Mă tot frământ de ceva vreme-ncoace cum să sistematizez ortogramele astea într-un mod cât mai logic. Acu’ ceva timp am avut o tentativă de sistematizare plecând de la timpul verbal (cu perfectul compus şi cu condiţionalul), dar cred că mai folositoare (adică mai uşor accesibilă) ar fi o sistematizare în funcţie de pronumele complement. Adică, pe rând, toate combinaţiile posibile ale lui m-, te-, s-, l-, ne-, v- , i-, le-mi-, ţi-, şi-. Altfel zis, toate combinaţiile posibile ale pronumelui complement (în acuzativ sau dativ), formele atone, cu auxiliarele timpurilor compuse. Cum se scrie corect ? m-am, m-ai, m-a, m-aş, m-oi, m-o. Şi restul m-urilor.

Azi încerc cu m-. Să vedem ce iese.

Regula de bază:
Scriem m-, cu cratimă după m, atunci când putem completa cu pe mine.

1. M- + perfectul compus:

M-AM
Se scrie întotdeauna m-am, cu cratimă. Poate fi completat cu eu … pe mine:
(Eu) m-am pregătit (pe mine).

M-AI / MAI
Se scrie m-ai când poate fi completat cu tu … pe mine:
(Tu) m-ai înnebunit (pe mine) de cap.
În rest, se scrie mai. Adică atunci când se referă la luna mai şi în structuri de genul mai vreau / nu mai vreau.

M-A
Se scrie întotdeauna m-a, cu cratimă. Poate fi completat cu el/ea … pe mine:
(El/ea) m-a dus (pe mine) la teatru.

M-AŢI
Se scrie întotdeauna m-aţi, cu cratimă. Poate fi completat cu voi … pe mine:
(Voi) m-aţi luat (pe mine) cu maşina.

M-AU
Se scrie întotdeauna m-au, cu cratimă. Poate fi completat cu ei/ele … pe mine:
(Ei/ele) m-au chemat (pe mine).

2. M- + condiţionalul (prezent/perfect)

M-AŞ
Se scrie întotdeauna m-aş, cu cratimă. Poate fi completat cu eu … pe mine:
(Eu) m-aş pregăti (pe mine) de plecare.
(Eu) m-aş fi pregătit (pe mine) de plecare.
M-aşi nu există.

M-AI / MAI
Se scrie m-ai când poate fi completat cu tu … pe mine:
(Tu) m-ai lua (pe mine) în excursie.
(Tu) m-ai fi luat (pe mine) în excursie.
În rest, se scrie mai. Adică atunci când se referă la luna mai şi în structuri de genul mai vreau / nu mai vreau.

M-AR
Se scrie întotdeauna m-ar, cu cratimă. Poate fi completat cu el/ea/ei/ele … pe mine:
(El/ea/ei/ele) m-ar aştepta (pe mine) la gară dacă ar avea timp.
(El/ea/ei/ele) m-ar fi aşteptat (pe mine) la gară dacă ar fi avut timp.

M-AŢI
Se scrie întotdeauna m-aţi, cu cratimă. Poate fi completat cu voi … pe mine:
(Voi) m-aţi duce (pe mine) cu maşina.
(Voi) m-aţi fi dus (pe mine) cu maşina.

3. M- + prezumtivul

M-OI / MOI
Se scrie m-oi când poate fi completat cu eu … pe mine sau tu … pe mine:
(Eu) m-oi pregăti (pe mine) dacă oi avea timp.
(Tu) m-oi lua (pe mine)…

Se scrie moi când e pluralul de la moalebiscuiţi moi.

M-O
Se scrie întotdeauna m-o, cu cratimă. Poate fi completat cu el/ea … pe mine:
(El/ea) m-o aştepta (pe mine) la gară dacă o avea timp.

M-OŢI
Se scrie m-oţi, cu cratimă, atunci când pate fi completat cu voi … pe mine:
(Voi) m-oţi duce (pe mine) în excursie dacă oţi avea timp.
Se scrie moţi, într-un cuvânt, când e pluralul de la moţ, locuitor din Ţara Moţilor.

M-OR / MOR
Se scrie m-or, cu cratimă, când poate fi completat cu ei/ele … pe mine:
(Ei/ele) m-or lua (pe mine) la ei într-o bună zi.
Se scrie mor, într-un cuvânt, când este vorba de verbul a murieu/ei mor de oftică.

 Cum se scrie corect ? m-am, m-ai, m-a, m-aş, m-oi, m-o. Şi restul m-urilor.

_______________

Cum se scrie corect ? La sau l-a ? Află când și cum se scrie

Cum se scrie corect ? La sau l-a ? Află când și cum se scrie corect

La se scrie la când stă pe lângă un substantiv şi:
– răspunde la întrebarea „unde?”:
Mă duc la piaţă / la mama / la Paris / la munte.
– răspunde la întrebarea „când?”:
Magazinul se deschide la 9.
Şi, probabil, când mai răspunde la încă vreo câteva întrebări, da’ încercaţi să le ţineţi minte pe astea, plus observaţia cum că stă pe lângă un substantiv, şi deja o să vă simţiţi mai bine.
(Acu’ nu mă-ntrebaţi ce-i ăla substantiv, că mă ia de cap.)

L-a se scrie l-a când poate fi completat cu pe el şi stă pe lângă un verb la participiu trecut (din seria mâncat, citit, ştiut, făcut):
L-a luat (pe el) de mână.
L-a făcut (pe el) de ruşine.

Sau mai simplu :

Copii, noi scriem l-a când înseamnă pe el l-a. L-a luat pe el, l-a văzut pe el etc.

Scriem la când ne arată unde.


Lectia mea pentru mine:

 la sau l-a ?

Scriem “l-a” atunci cand se gaseste pe langa un VERB (la participiu trecut)si poate fi completat cu “pe el”.

Ex: L-a sunat ieri.
L-a chemat afara.
L-a certat profesoara.
Folosim “la”  atunci cand sta pe langa un SUBSTANTIV si raspune la una din intrebarile:
* “unde?”*  Ex: Plec la Ana.    Ma duc la dentist.

*”cand?”    Ex: Ajung la cinci fix.


„La” împreunat se scrie când indică locul sau timpul unei acțiuni și răspunde la una din întrebările unde? când?

Exemplu: Mă duc la magazin (unde mă duc? la magazin), Mă duc la piață (unde mă duc? la piață), Mă duc la bunica (unde mă duc? la bunica), Cofetăria se deschide la 9 (când se deschide cofetaria? la 9).

„L-a” dezlegat se scrie atunci când stă pe lângă un verb și poate fi completat cu „pe el”.

Exemplu: Pe Ionel l-a dat (pe el) la școală. Marcel l-a făcut (pe el) de râs. L-a părăsit (pe el) pentru altcineva.

 

Cand Visezi Casa – Interpretarea viselor cu case – dictionar de vise

Daca visezi casa arzand

Casa arzand inseamna ingrijorare mare.

Daca visezi casa in constructie

Daca visezi casa in constructie o sa ai parte de imbelsugare.

Daca visezi o casa daramata / in ruine

Visul in care apare o casa daramata sau ruinata inseamna ca veti avea parte de necazuri in familie.

Daca visati o casa daramata si veche inseamna ca ceva trebuie indreptat in caracterul dumneavoastra, ceva mai vechi ce nu a fostsuficient de bine antrenat sau exploatat.

Daca visezi ca cumperi / achizitionezi o casa

Daca visezi ca achizitionezi o casa vei avea o aventura de dragoste incitanta dar scurta. A visa construirea unei case este semn de noroc in plan profesional.Daca visezi ca te muti intr-o casa noua

Daca visezi ca te muti intr-o casa noua reprezinta modificari in modul de gandire sau revizii asupra ideilor si comportamentului. Faci o mare schimbare, astfel incat nu te va mai privi vreo problema. De asemenea, visul poate reflecta incercarea ta de a face mari schimbari fata de tine si te vei simti mai bine in persoana ta.

Daca visezi casa veche

Casa veche in vise reprezinta vechile voastre credinte, atitudini si cum le-ati folosit pentru a gandi sau a simti. Alternativ, casa veche poate simboliza nevoia de a va actualiza.

Visul in care casa ta este deteriorata

Visul in care casa ta este deteriorata indica preocupari din viata de zi cu zi cu privire la starea casei tale.

Daca visezi casa bantuita 

Casa bantuita, in vise, semnifica sentimente nematerializate / neterminate legate de familie, copilarie, rude decedate, amintiri si sentimente reprimate.

– Daca in vis ati cumparat o casa bantuita, inseamna incercare de a fugi de trecut. Cu toate acestea, lucrurile tind sa va ajunga
-din urma si trebuie sa va ocupati de acestea sau sa traiti cu consecintele.

Daca visezi o casa mare – casa mare in vis

Casa mare in vis indica potentialul dumneavoastra de dezvoltare emotionala. S-ar putea sa primiti pe cineva in vizita si sa ramana la dumneavoastra pentru o perioada mai lunga sau numarul membrilor familiei poate creste.

Visul la o casa mare mai poate insemna bogatie, fericire.

Daca visezi o casa goala

Casa goala in vis indica anumite sentimente de nesiguranta.

Mai poate insemna o speranta neimplinita sau chiar un venit mic.

Daca ai visat o casa taraneasca

Casa taraneasca in vise simbolizeaza o aventura de dragoste foarte intensa, dar de scurta durata.

Daca visati ca locuiti intr-o casa taraneasca inseamna ca veti avea o casnicie fericita si copii buni.

Visul in care construiti o casa taraneasca se rezuma la activitatea dumneavoastra profesionala.Daca visezi casa parinteasca

Daca visati casa parinteasca, de la tara sau a bunicilor, este din cauza subconstientului care isi aminteste mereu de vremurile copilariei fara griji, fara necazuri, fara responsabilitati, pe care ati petrecut-o acolo. Este foarte greu sa va despartiti de acea perioada a vietii. Poate o vizita la casa parinteasca nu ar strica, sausa incercati sa va luati cateva zile de vacanta, sa va faceti noi amintiri placute si fara griji.

Daca visezi o casa in flacari / Daca visezi o casa arzand

Daca visati o casa in flacari inseamna ca veti avea mult noroc. Alternativ, o casa in flacari in vise indica faptul ca va supuneti unei transformari.

Daca visati casa familiei dumneavoastra in flacari inseamna ca nu sunteti pregatit pentru schimbare sau ca luptati impotriva schimbarilor. Ar mai putea semnifica evidentierea pasiunii si a dragostei celor din jur.

Daca ai o casa parasita in vis

Casa parasita in vise inseamna ca ati lasat in urma trecutul dumneavoastra. Sunteti pregatit pasiti spre viitor.

Daca visezi casa de lemn

A vedea o casa de lemn in vise inseamna neintelegeri si acuzatii sau, viceversa, celebrari, va simtiti mandru.

Visul in care locuiti intr-o casa de lemn prezice faptul ca veti avea probleme in relatia dumneavoastra si ca ceilalti va vor intelge gresit.

Daca visati casa de lemn a altei persoane sugereaza ca nu ar trebui sa dati vina pe oamenii pe care tocmai i-ati intalnit, nu ar trebui sa ii judecati.

Visul in care termini de construit o casa de lemn indica faptul ca aveti cateva intrebari in minte si la care veti gasi raspunsuri la aceste intrebari cu ajutorul unui partener.

Daca visezi o casa demolata

Casa demolata in vise sugereaza o pozitie noua pe o baza mai solida. Visul este simbolul eliberarii de cele vechi si inceputul a ceva nou, a unei noi vieti.

Din punct de vedere psihologic, o casa demolata in vise adesea semnifica un sfarsit a ceva normal, obisnuit si sansa pentru un nou inceput. Totusi, demolarea unei case in vis ar putea insemna frica de propria personalitate.

Traditia araba spune ca visul in care apare o casa demolata indica distrugerea sperantelor si experiente neplacute. De asemenea, visul anunta ceva nou.

Daca te-ai visat acasa

Acasa in vise poate insemna centrul vietii tale, senzatie de adapost, satisfacerea nevoilor esentiale in actuala perioada, bucurie in sanul familiei, incredere in propriile puteri, simtindu-va in largul dumneavoastra in ceea ce faceti, pe teren sigur, atmosfera calda, securitate, siguranta, speranta, incredere, atmosfera placuta, armonie aparenta.

Daca visezi ca te intorci acasa

Daca visati ca va intoarceti acasa sugereaza un sentiment de repetabilitate, teama de schimbare sau de nou, dorinta de a intalni numai situatii sau aspecte deja cunoscute, dorinta de satisfacerea nevoilor esentiale, incredere numai in fortele proprii, cautarea sigurantei.

Daca visezi ca mananci acasa

Visul in care serviti cina acasa inseamna proiecte si initiative noi.

Daca visezi ca te-ai pierdut si nu mai poti ajunge acasa

Interpretarea viselor in care v-ati pierdut si nu mai puteti ajunge acasa se refera in general la situatii mai complicate in care nu gasiti o solutie convenabila sau durabila, arata faptul ca ati pornit pe o cale care nu va duce nicaieri in viata, doriti sa ve reintoarceti la o stare anterioara care va conferea mai multa siguranta si mai mult confort.

Daca visezi pasari de casa ( pui, rata, gasca )

Orice astfel de pasare ai visa (pui, rate gaste) inseamna ca vei putea sa-ti ocupi un loc printre persoanele importante.

Daca ai visat animal de casa

Animalul de casa in vise simbolizeaza mai multe tipuri de sentimente pe care le experimentati atunci cand sunteti cu propriile animale de casa. Adesea visele au legatura cu relatiile dumneavoastra, poate ca este vorba de dorinta de afectiune.

Visul in care apare animalul de casa din copilarie sugereaza momentele in care ati locuit cu parintii, cand inca nu erati angajat si duceati lipsa de bani.

A visa ca sunteti impreuna cu animalul de companie inseamna ca aveti nevoie sa va inveseliti.

Daca vezi papuci de casa in vis

A vedea papuci de casa in vise sugereaza o comoditate, o a doua casa, o masina.

Daca visezi ca porti papuci de casa

Visul in care purtati papuci de casa inseamna ca sunteti foarte multumit de ceva ce v-ati cumparat recent.

Daca visezi un singur papuc de casa

Daca vedeti un singur papuc de casa in vis inseamna ca va trebui sa va decideti intre doua persoane sau va veti recasatori.

Visul in care incalti papuci de casa

Visul in care incercati papuci de casa indica faptul ca dumneavoastra sau unul din membrii familiei veti avea o masina noua.

Daca visati ca va ies din picioare papucii de casa

Daca visati ca va ies din picioare papucii de casa inseamna ca veti vinde anumite lucruri de care nu mai aveti nevoie.Casa este simbolul costitutiei noastre interioare si exterioare. Pentru Artemidoros, ea simbolizeaza corpul omenesc. In zilele noastre fatada unei casa este interpretata la nivelul psihicului uman si este mai putin considerata latura exterioara indreptata catre societate. Fatada simbolizeaza aparenta, personalitatea omului. Etajele sunt, in mod corespunzator, zonele corpului sau laturile sufletesti, asupra carora subconstientul ar dori sa ne atraga atentia. Acoperisul, sarpanta acoperisului si etajele superioare simbolizeaza capul si functiile sale. Pivnita si obsuritatea sa reprezinta subconstientul. Deschiderile sunt legate de viata sexuala. Visul reprezinta starea unor anumite zone si ce ar trebui sa se renoveze aici. O casa veche, darapanata, ne aminteste ca ar fi bine sa indreptam unele laturi ale caracterului nostru. O vila de lux simbolizeaza faptul ca dorim sa parem mai mult dacat suntem in realitate. Casa in care lucram ofera indicii referitoare la viata noastra profesionala si la ce ar trebui sa schimbam in acest domeniu.

Veste buna, cinste, onoare – auzind de o – noroc in afaceri – arzand – intrigi, ingrijorare mare – arzand a ta – paguba – baia din – curatenie morala – bucatarie – belsug – cladind – incredere in capacitatile tale si posibilitatilede succes – comunala – alerbgare, grija – construind o – noroc in afaceri, belsug, dragoste – cos pe – instabilitate de scurta durata – cumparand – bunastare – curatind – semn de bucurie si veselie – daramand – galceava, moarte – de bani goala – datorii dar cu reusita finala – de prostitutie – rusine, nenorocire – de tara – perioada fara griji banesti – dereticand prin – belsug apropiat – dormitor – odihna, dorinte sexuale – etaj care crapa – pierderea unui ideal a unor principii – fatada – aspect fitic deosebit – furnica invadand – viitor nefavorabil – goala – speranta neamplinita, venit mic – iepure de – noroc – iesind din – despartire de cineva iubit – incendiu in – sentimente majore ies din matca – inundatie in – nefericire, nerealizare marunta in dragoste – incalzind – emotii de scurta durata – incalzind – o – emotii profunde – ingropata in avalansa – nemultumire in familia ta – intrand in ea – nu – ti fie teama de dusmani – intrand un greiere in – vor intra si bani – intrand calare in – probabil razboi – la tara – pace si liniste – lovita de trasnet – sa nu ai incredere in viior – nunta din – viata sociala aglomerata – orfan in – termini cu succes un proiect de serviciu – parasita – castig prabusindu – se – boala – perete crapat – imoralitate – reparand – vei primi oaspeti – reuniune in…unui prieten – fericire – ruinata – necazuri in familie – scartaind in – da de pomana – sarpe de – suferinte in dragoste, partener ul de o viata iti este infidel – urcand pe – scapi de dusmani – usa in flacari – hoti – ta in buna stare – vei avea aur si argint – veche – inrautatirea starii materiale – zidind – fericire, dragoste, noroc in afaceri.

Ce inseamna cand visezi sange, interpretarea visului cu sange

Tradiţia onirică populară priveşte visele cu sânge ca pe un semn rău, sau ca pe un simbol care prevesteşte dezamăgiri profunde, tristeţe şi întâmplări nefericite. De vei visa sânge în orice context înseamnă că nu eşti mulţumit de ce se întâmplă în viaţa ta şi de cum merg lucurile pentru tine. De asemenea, sângele în oniromanţie este văzut ca fiind ceva de nepreţuit al posesorului, sau un simbol al unui rău necesar, care trebuie pierdut pentru a fi recâştigat sau al iluziilor înşelate, al aşteptărilor care întârzie să apară. Pe plan personal, simbolul sângelui în vis arată dezamăgiri în dragoste sau discuţii aprinse între parteneri, precum şi posibilitatea de a-ţi fi înşelate sentimentele sau de a-ţi fi furat ceva de preţ.

Daca visezi ca ai sange pe maini

Daca visezi ca ai sange pe maini este un semn ca ghinionul este in drum spre tine (in special in planul afacerilor).

Daca visezi Sange care curge dintr-o rana

Daca visezi Sange care curge dintr-o rana este semn ca vei suferi o boala sau o pierdere in domeniul afacerilor.

Daca visezi haine patate de sange

Daca visezi haine patate de sange inseamna ca niste prieteni falsi vor sa te tina departe de succes.

Daca visezi ca sangerezi

A visa ca sangerezi inseamna ca suferiti de epuizare sau ca va simtiti stors de emotii. De asemenea, visul mai denota confruntari mai aprinse intre dumneavoastra si prieteni. Unele dintre actiunile din trecut va bantuie. Alternativ, aceste vise mai sugereaza ca trebuie sa luati lucrurile mai usor, mai incet.Daca visezi sange cand esti insarcinata

Pentru femeile insarcinate, sangerarea in vise simbolizeaza vitalitatea pe care o poarta

Daca visezi ca altii sangereaza

Daca visati ca altii sangereaza semnifica un strigat emotional dupa ajutor

Daca visezi pete de sange pe camasa

A visa pete de sange pe camasa inseamna ca cineva va minte, desi nu va recunoaste acest lucru.

Daca visezi ca imbracamintea ta e patata de sange

Articolele de imbracaminte patate cu sange din vis indica dusmani care incearca sa va distruga cariera de succes care vi se arata.

Daca visezi ca ai pete de sange pe corp

Visul in care aveti pete de sange pe corp inseamna ca veti avea parte de bogatii. Cantitatea acestora este proportionala cu petele de sange de pe corp.

Daca visezi o pata de sange

Visul in care vedeti o pata de sange inseamna ca cineva va minte, dar nu recunoaste.

Daca visezi pete de sange pe haine

Daca visati pete de sange pe haine inseamna ca veti primi ilegal o suma de bani sau ca vei comite un pacat. Visul ar mai putea insemna ca aveti inamici care incearca sa va distruga o cariera ce vi se deschide in fata. Ar trebui sa va feriti de prietenii ciudate.

Dacă urmele de sânge sunt uscate – faptele au fost desăvârşite în trecut şi nu mai au un efect atât de negativ asupra ta însă nici nu ai cum să le uiţi şi nimeni din anturajul tău nu va uita ce ai făcut, deşi te-au iertat într-o măsură sau alta.

Dacă urmele de sânge sunt recente şi încă umede – efectul faptelor tale se vede încă, iar situaţia cu care te confrunţi acum este decisivă pentru reputaţia ta în anturajul din care faci parte.

Dacă sângele curge prin haine – este un semn major că reputaţia ta are de suferit şi că oricât ai încerca să îţi ascunzi defectele, nu reuşeşti să îţi controlezi foarte bine adevăratul temperament.

Atunci când petele de sânge de pe haine pe care le visezi se află pe hainele celorlalţi, interpretarea merge în sens invers, ceea ce înseamnă că cei care le poartă nu îşi pot ascunde foarte  bine adevărata faţă. De asemenea, pentru tine este veste de afaceri prospere şi profitabile, uneori chiar cu preţul prieteniilor tale. Este foarte posibil ca afacerile tale care dau roade să fie clădite chiar pe urma greşelilor acelora care au hainele pătate de sânge.

Daca visezi o pata de sange pe saltea

Dictionarul lui Zhougong relateaza ca a visa o pata de sange pe saltea sugereaza ca ceva rau i se va intampla partenerului dumneavoastra de viata.

Daca visezi sange pe maini

Sângele pe mâini de regulă indică faptul că este posibil să fii amestecat în anumite afaceri murdare sau faptul că eşti dispus să îţi mânjeşti mâinile cu treburi necurate. De asemenea sângele care curge pe mâini îţi poate prevesti un rău care vine spre tine şi căruia eşti nevoit să îi faci faţă. În tradiţia onirică populară sângele care îţi acaparează mâinile asemeni unei tufe care creşte de la rădăcină, reprezintă semnul clar al unor spirite rele care încearcă să îţi întunece gândirea şi să pună stăpânire pe simţirile tale. Mai modern spus, arată faptul că este posibil să te însoteşti cu persoane  care au o atitudine negativă şi care vor să te convingă şi pe tine să te comporţi asemeni lor.

Care sunt cele mai comune situaţii în care visăm sânge?

 • Curgere de sânge în râu – există şanse mari de a face avere
 • Vărsare de sânge din propriul organism – prevesteşte boală sigură
 • Vărsare de sânge dintr-o rană – se anunţă daune materiale ce pot fi recuperate
 • Vărsare de sânge de animal – semn că prea multe sarcini ai preluat asupra ta şi acum te împovărează peste măsură totul
 • Vărsare de sânge de cuţit – semn de pericole şi accidente
 • Curgerea sângelui din nas – este posibil să descoperi nişte veşti noi sau secrete ce au fost bine ascunse
 • Sânge pe mâini – evenimente nefericite ce se abat asupra ta sau situaţii încurcate cărora cu greu le faci faţă
 • Mânjire cu sânge – semn de proces sau de chemare în instant
 • Masă mânjită cu sânge – supărare mare în familie
 • Vârsare de sânge pe asflat – hoţie la drumul mare
 • Revoluţie cu vărsare de sânge – indică un temperament prea mânios din partea şi faptul că eşti foarte revoltat de ce se întâmplă în jurul tău
 • Dacă vezi roşu în faţa ochilor ca o perdea de sânge – semn de câştigare a unor venituri materiale substanţiale, de care nu vei dispune însă, fără certuri şi violenţă
 • Dacă visezi că scuipi sânge – semn de boală interioară
 • Sânge uscat – indică probleme la locul de muncă
 • O vată îmbibată cu sânge – anunţă veşti importante la serviciu
 • Dacă îi vezi pe alţii sângerând – ai parte de succes şi veşti bune

Ce înseamnă când visezi vărsare de sânge?

De obicei abundenţa sângelui care curge prevesteşte daune în anumite sectoare ale vieţii precum planul personal, acolo unde anunţă moarte sau o boală greu de vindecat a celui care visează, sau a unei rude apropiate. În planul financiar indică daune colosale, pierderi de bani care ţi se scurg printre degete şi nu ai cum să îi mai recuperezi, decât cu nişte eforturi substanţiale. Dacă cel care visează pierde sânge dintr-o rană sau pur si şimplu îi iese prin piele, este semn clar de o boală care urmează să apară în organism şi care nu are neapărat legătură cu sângele. Curgerea lui este semn că boala respectivă îşi căută curs în afara organismului şi că nu trebuie să fie oprită din drumul ei. Vestea nefericită este că o astfel de vărsare de sânge,de multe ori se sfârşeşte prin moarte.

De regulă, nuanţa de roşu pe care o vedem în vis în privinţa sângelui este foarte importantă, deoarece sângele închegat reprezintă faptul că situaţia de răstrişte în care ne aflăm este posibil să aibă o cale grea de ieşire şi să ne simţim blocaţi în acele sentimente grele şi apăsătoare. O nuanţă de roşu închisă, precum vişiniul indică un rău aproape monstruos care ne urmăreşte şi ne arată faptul că în situaţia în care ne aflăm sunt amestecate nişte spirite extrem de rele şi cu greu le vom face faţă.

O nuanţă de roşu aprins  ne avertizează că vor exista spirite încinse în jurul nostru într-o anumită perioadă şi că este posibil să ne pierdem foarte uşor cu firea dacă dăm curs avalanşei de sentimente care ne urmăreşte.

In traditia italiana si anglo-saxona a talmacirii viselor, a visa sange de om este semn de succes, desi visul inspaimanta adesea. Nici orientalii nu explica altfel acet vis, sangele vestind ceva de valoare in viata reala, in plan material ( banii) sau poate in plan sentimental.Fata sau femeia care va visa haine murdare de sange, necazuri va avea, cei din jur ii vor crea dificultati. Daca cineva se va visa sangerand, in viata de zi cu zi va avea un necaz: se va imbolnavi. Sangerarea poate fi si semn de nefericire in dragoste, chiar si de cearta. In general, traditia romaneasca a talmacirii viselor sustine ca visele in care apare sangele nu sunt bune si prevestesc probleme sufletesti si dificultati in a te intelege cu cei din jur.

Pradare, vindecare. Sange a curge, a sangera inseamna dauna in ceva. Sange a varsa, prevesteste o moarte apropiata. Sange din nas, noutate. Sangerare, lasare de sange inseamna boala.

Ce inseamna cand visezi cal – Interpretare vis cal

Visele noastre sunt pline de simboluri care pot spune foarte multe despre noi, personalitatea noastră, dar şi despre eveniment de peste zi care ne macină. Sunt mulţi care visează des cai. Însă ce înseamnă când visezi cal?

În general, atunci când visezi cal reprezintă în general semne bune. Contează şi culoarea. De exemplu, dacă te întrebi ce înseamnă când visezi cal alb, trebuie să ştii că ar urma să ai noroc, să ai parte de reuşite, de momente vesele.

Mânzul în vis este semn de sănătate pentru familia ta, mai ales pentru cei mici. Un cal liber, sălbatic în vis simbolizează independenţa ta şi pacea interioară. Calul murdar în vis reprezintă invidia unora. E posibil că unii din jurul tău să încerce să profite de tine.

Daca te numeri printre cei care se intreaba ce inseamna cand visezi cai, citeste in continuare. Vei afla care sunt intelesurile si mesajele ascunse ale viselor cu cai.Vezi mai jos toate explicatiile viselor care implica cai :

– Daca visezi cal alb

– noroc, veste buna, veselie reusita, placere, dragoste, mostenire, esti iubit de oamenii din jur.

– Cal alb visat de fete

– casatorie inseamna.

– Daca in vis calariti

– desfranare.

– Vezi cal alergand

– petrecere cu castig, dorintele tale se vor indeplini.

– Daca visezi Cal alergand pe camp

– veste buna, realizarea dorintelor.

– Daca in vis vinzi cuiva un cal

– calatorie inseamna.

– Daca in vis lovesti calul cu un bici

– bogatie, vei fi bogat.

– Daca visezi Cal breaz

– bogatie.

– Daca visezi Calare galopand

– merge la vanatoare.

– Daca visezi Calare prin padure

– agravarea bolii.

– Daca visezi ca ai cazut de pe cal

– pierderi vei suferi.

– Daca visezi Calarind

– independenta, izbanda apropiata, desfranare.

– Daca visezi Caruta trasa de cai

– enigma ce trebuie clarificata.

– Daca visezi ca ai cazut la curse de pe cal

– esec in afaceri.

– Daca visezi Cal cu coada foarte lunga

– ajutor de la prieteni.

 – Daca visezi ca ai cumparand un cal

– cearta in casa.

– Daca visezi Cal cu sa

– oaspeti

– Daca visezi cal cu sa frumoasa

– veti faceti cunostinta cu o persoana de seama.

– De vezi un cal fugind

– succese apropiate

– Daca visezi Cal  galopand

– pe neasteptate vei dobandi castigand.

– Daca visezi Cal gras

– bucurie.

– Daca visezi Cal gri

– obstacole, intalnire neplacuta.

– Daca visezi Herghelie de cai

– placere mare

– Daca visezi Cal in grajd

– prosperitate.

– Daca visezi Cal iute in buestru

– drum cu castig.

– Daca visezi Incalecand pe calul tau

– nevasta ta te insala.

– Daca visezi Incalecand pe un cal strain

– te vei bucura de nevasta altuia.

–  Daca visezi Cal in buestru

– drum cu castig.

– Daca visezi Cal / Cai in crescatorie

– stare buna

– Daca visezi in grajd

– afaceri incurcate

– Daca visezi inhamat

– izbanda.

– Daca visezi ca esti lovit de un cal

– bogatie.

– De vezi un cal mort

– nefericire, pierderea unui prieten sau a unei rude.

– Daca visezi Cal mort de tanar

– unele castiguri, calatorie la tara.

– Daca visezi Cal murg

– calatorie cu castig,

– Daca visezi murg calarind

– calatorie fericita.

– Daca visezi Cal nechezand

– vei lua nevasta urata.

– Daca visezi Cal negru

– sotie bogata, frumoasa si virtuoasa.

– Daca calaresti un cal negru in vis

– intalnire neplacuta, dificultate, incertitudini.


– Daca visezi un cal negru si tanar

– necaz urmat de bine.

– Daca visezi Cal negru schiopatand

– intristare, durere, doliu.

– Daca visezi Oprind un cal

– munca obositoare.

– De visezi cai pascand

– fericire in casatorie, viata fara griji.

– Daca visezi Cai pascand in gradina altuia

– suparare mare pentru o paguba neansemnata.

– Daca visezi Potcovind un cal

– boala.

– Daca visezi Pregatirea pentru calarie a unui cal

– succes, prosperitate.

– Daca visezi Cal purtand ham

– vei clarifica situatia in familie.

– Daca visezi Cal rau

– paguba.

– Daca visezi Cal rosu calarind

– casatorie fericita.

– Daca visezi Cal sarind

– castig mare cu primejdie.

– Daca visezi Cal singur

– intalnire cu un dusman.

– Daca visezi Cal slab

– dezonoare, veste rea, piedici la inaintare.

– Daca visezi Cal sur

– calatorie apropiata

– Daca visezi sur incalecand

– paguba, calatorie nereusita.

– Daca visezi Cal schiopatand

– incurcaturi in afaceri, viata tulburata.

– Daca visezi Un cal ce te arunca din sa

– planurile fericite pot sa mearga prost.

– Daca visezi ca vezi cal  tragand la trasura

– trai bun, intelegere in familie, viata imbelsugata.

– Daca visezi Cal tesalat

– intalnire pentru casatorie.

– Daca visezi Cal vanat

– veste despre o paguba.

Semnificația visului. Calul aparut in vis inseamna dorinta de libertate sau poate reprezenta un tel pe care vrei sa-l implinesti. Cand visezi un cal care moare sau care zace, primesti mesajul ca urmeaza o situatie ce te va testa sau o situatie care va contribui la dezvoltarea ta personala. Daca te visezi calare pe cal, inseamna ca vei primi in grija alti oameni, pe care trebuie sa ii indrumi. Atunci cand visezi un cal bland, primesti mesajul ca trebuie sa infrunti cu curaj viitorul. Daca visezi un cal atasat de o caruta, inseamna ca vei avea taria de a trece peste situatii dificile in viata. Atunci cand visezi un cal salbatic, primesti mesajul ca ai nevoie de aventura, de actiune sau de creativitate in viata ta. Daca esti calare pe calul salbatic, inseamna ca urmeaza o perioada de satisfactie in viata ta sau ca trebuie sa fii putin mai responsabil in actiunile tale.

Interpretarea viselor in care apare un calCand visezi un cal, acesta reprezinta in general, semne bune, placere, iar daca acesta este alb inseamna ca vei avea noroc, vei primi o veste buna, reprezinta reusite, veselie, placeri, dragoste, iubire de la cei din jurul tau, ori chiar o mostenire neasteptata. Cand o fata viseaza cal alb inseamna ca se va casatori iar daca visati ca il calariti inseamna desfranare in viitorul apropiat. Cand in vis un cal alearga inseamna ca veti participa la o petrecere cu castig mare, vi se vor implini o serie de dorinte, iar daca acesta alearga pe un camp va asteapta o veste buna, vi se vor realiza planurile.

Ce inseamna cand visezi peste – Interpretare Semnificatie vis peste / pesti

1. Prinzi un peste

Daca visezi ca prinzi un peste inseamna ca urmeaza sa ai noroc, sansa in ceea ce faci, proiecte si idei de viitor ce au toate sansele sa se concretizeze.

2. Pescuiesti sau mananci peste

Daca visezi ca pescuiesti sau mananci peste este semn al unei boli fatale in familie, in cercul apropiatilor sau al unui accident.

3. Omori un Peste

esti cam dezgustat de viata
– daca visezi ca omori un peste, e semn ca iti vei invinge niste dusmani, a prinde, a pescui- vei fi impiedicat ati face treburile .

4. Pestele

O veche traditie spune ca pestele este simbolul binelui. Exceptie face doar visul cu peste mort sau cu peste scapat din mana, din undita sau din navod, prevestind un necaz sufletesc, o dezamagire. Daca cineva se va visa pescuind va avea parte de un eveniment favorabil. Peste mare de vei visa, un castig vei avea noroc inseamna. Pestele mare mai poate insemna si faptul ca esti barfita. Peste mic- o paguba, o lipsa in ceva vei avea. Daca o femeie insarcinata va visa un peste iesindu-i din trup, va naste o fata.

5. Piata de peste

Daca ai visat ca mergi intr-o piata de peste inseamna placere si bucurie.

6. Peste prajit

Daca va visati prajind un peste inseamna nu va pasa de viitor.

Visul in care scoateti un peste prajit din tigaie indica vesti bune si neasteptate.

Daca visati ca mancati peste prajit inseamna ca aveti probleme de sanatate.

7. Peste mort

Pestele mort in vise aduce amaraciune, tristete, singuratate, dar mai poate insemna ca veti da dovada de staruinta, de ambitia de a va inlatura dusmanii.

Mai mutli pesti morti in vis inseamna speranta slaba, sunteti urmarit de clevetitori.

8. Peste mare

Pestele mare in vise inseamna ca averea dumneavoastra va spori.

Daca visati ca prindeti un peste mare inseamna noroc, bucurie, izbanda.

Visul in care prindeti un peste mare cu mana prezice multe brafe in jurul dumneavoastra.

9. Peste viu

Vazand peste viu in vise poate prevesti noroc cu exceptia cazului in care peste este crap, in acest caz acesta este un avertisment impotriva supunerii datorate criticilor si actiunilor tale.

Peste inotand in apa limpede este semn ca veti dobandi putere si avere personala.

Pentru o interpretare cat mai exacta va rugam sa analizati interpretarea general a visului : Peste

10. Oase de peste

Oasele de peste reprezinta un stres inevitabil si orice ai face nu poti scapa de acesta. Adesea acest vis este asociat cu preocuparile din viata de zi cu zi, nervozitate si cresterea in intensitate a unei dorinte importante.

Oasele de peste indica preocupari, obstacole si dificultati in aproape oricare aspect al vietii, fie ca este vorba despre scoala, munca, bani, chiar si relatie.

Visul in care consumati sau sugeti oase de peste este un simbol al saraciei si adesesa este ascociat si cu o nenorocire. In aceasta perioada este indicat sa cautati alternative in viata.

11. Peste Putrezit

Visul in care vezi peste putrezit sau care da sa putrezeasca, la piata de peste, denota suferinta, care va veni in deghizarea fericirii.

12. Solzi de peste

Solzii de peste in vise sunt un semn de noroc. Visul ar putea fi o interpretare superficiala despre bani, o promisiune de profit. Poate insemna un noroc financiar, o crestere in bogatia materiala.

Alternativ, visul in care vedeti solzi de peste sugereaza o bariera protectiva. Ridicati in jurul dumneavoastra un zid defensiv.

Interpretare vis mort – ce inseamna cand visezi morti

Interpretare vis mort – ce inseamna cand visezi morti

Visul in care vezi sau vorbesti cu morti face referire asupra unor influente negative din partea unor persoane din cercurile de cunoscuti. Acest vis poate fi, de asemenea, o cale exprimare a sentimentelor fata de cei care au trecut in nefiinta.

Daca visezi o persoana care a murit cu mult timp in urma, atunci visul sugereaza situatia curenta sau relatia din viata ta care seamana cu calitatiile persoanei decedate. Visul poate descrie modul in care trebuie sa lasati aceasta relatie sau situatie sa se incheie.

– Daca in vis stai de vorba cu un frate mort, o ruda sau un prieten mort inseamna ca iti este dor de acea persoana si incerci sa retraiesti vechile experiente pe care le-ai avut.

– Visul in care iti apare copilul ce a murit reprezinta pentru tine o modalitate de a-ti pastra copilul in viata printre vise. Pentru un parinte sa-si piarda un copil este extrem de dificil. Asemenea vise apar pentru ca inca nu se poate accepta sau intelege cum sau de ce copilul tau a fost luat asa repede de langa tine.

Ce inseamna cand visezi om mort

Daca visezi un om mort reprezinta un aspect al personalitatii tale sau viata ta care sa schimbat complet. Visul mai poate reflecta, de asemenea, o pierdere sau un sentiment de esec.

Pozitiv, un om mort in vis poate reprezenta aspecte negative ale personalitatii tale sau situatii negative peste care ai trecut cu succes.

Negativ, un om mort, semnifica aspecte pozitive ale personalitatii tale care au fost depasite de emotii negative sau de unele situatii.

Vise cu sotul decedat

Atunci cand oamenii care au decedat apar in visele noastre acestea pot fi foarte dificile si va pot tulbura intreaga zi.

Sotul poate fi una dintre cele mai importante surse de sprijin din viata noastra. In timp ce parintii, fartii si surorile, precum si toate celelate grade de familie va pot oferi un sprijin si va sustin intr-un fel sau altul, exista un anumit tip de dragoste si companie pe care numai un sot le poate oferi.

Un sot mort in vis este un simbol care trebuie luat foarte in serios. Daca aveti un vis, in care va vedeti sotul mort (dar in realitate acesta nu este), acest lucru este pentru ca sunteti ingrijorata cu privire la relatia vostra. Credeti ca v-ati certat cu sotul dumneavoastra atat de mult incat relatia voastra este moarta pentru tine. Alternativ, visul poate reprezenta anxietate cu privire la starea de sanatate a sotului dumneavoastra.

Cal mort

A visa despre un cal mort va trimite catre propria copilarie. Un cal este cunoscut ca si un simbol al maretiei si al dorintei. Atunci cand ati fost copil v-ati dorit un cal. Desi este un stereotip asociat in mod obisnuit cu fetele, totusi v-ati dorit si dumneavoastra unul cand ati fost mic si daca sunteti baiat. A vedea in vise un cal mort va face sa realizati cat de mult ati crescut si ca este timpul sa lasati deoparte lucrurile copilaresti si sa mergeti mai departe cu viata dumneavoastra.

Un cal mort in vise poate sugera moartea puterii pe care ati gasit-o in prietenia cuiva sau pe care atti dobandit-o intr-o anumita situatie. Visul ar putea insemna sfarsitul unei relatii, a unei prietenii, a carierei sau a unei situatii. S-ar putea sa fie momentul sa renuntati la cineva sau la ceva ce nu mai va este folositor pentru functia sau situatia destinata.

Daca visati ca vedeti cai murind inseamna ca simtul dumneavoastra al maretiei si aprecierea pentru frumos sunt pe moarte. Caii sunt cunoscuti ca fiind model al frumusetii si ai farmecului, iar daca aveti un vis in care vedeti cai murind inseamna ca va pierdeti aprecierea pentru frumos in viata.

Visul in care omorati un cal sugereaza ca s-ar putea sa raniti multe persoane apropiate dumneavoastra prin egoism si egocentrism. Acesta este un ghiont pentru a va uita la dumneavoastra si la motivele pe care le aveti.

Tata mort in vis semnificatie

Tata mort in vise sugereaza sansa dumneavoastra in toate, fara probleme.

Daca il visati mort pe tatal dumneavoastra vitreg atunci inseamna ca aveti o imaginatie bogata, sunteti sociabil si deschis.

Visul in care il visati pe tatal dumneavoastra murind semnifica faptul ca veti ocupa o pozitie sociala inalta.

Daca visezi caine mort – ce inseamna

Un caine mort in vise indica faptul ca ar trebui sa inviati ceva mort din sufletul dumneavoastra. Ar mai putea insemna si deteriorarea relatiilor cu o persoana apropiata.

Daca visati ca un caine este pe moarte, inseamna ca va asteapta o pierdere a unui prieten bun.

Semnificatie vis cu bunic mort

Un bunic mort in vise nu este un semn bun, probabil chiar si nemultumiri aduse din greseli.

Daca visati ca bunicul mort traieste inseamna sanatate si viata lunga. Totodata, ar putea insemna si faptul ca va este dor de el, ca va doriti sa va retraiti timpul petrecut cu el atunci cand era in viata.

Ce inseamna cand visezi ca ti-a murit fratele

Un frate mort in vise este un semn bun, semnificand viata lunga si senina.

Daca visati ca purtati o discutie cu un frate mort inseamna ca va este dor de acesta si incercati sa retraiti experientele avute cu el.

Ce inseamna cand visezi ca ti-au murit parintii

parinti morti, s-ar putea sa dea un noroc peste familia ta
– de vei visa ca vorbesti cu parintii tai- bine iti va fi si vei fi sanatos.

Ce inseamna cand visezi oase de mort

Visand oase de mort care fac parte dintr-un schelet reprezinta sentimente despre ceva din viata dumneavoastra care a fost complet dezgolit de toata puterea, importanta sau vitalitatea. Semntimente despre o persoana, o situatie sau o parte a vietii dumneavoastra din care nu a mai ramas nimic.

Din punct de vedere negativ, oasele de mort in vis pot reprezenta, de asemenea, amintiri persistente despre esecuri sau schimbari neplacute. In mod alternativ, acest vis poate reflecta probleme sau situatii care persista sau care va reamintesc ceea ce a fost.

In mod pozitiv, oasele de mort sau un schelet poat reflecta sentimente legate de probleme sau dusmani care, in mod evident, nu a mai ramas nimic de ele astfel incat sa va faca vreun rau.

Daca visezi sobolan mort – ce inseamna

Un soboloan mort in vise simbolizeaza ca emotiile dumneavoastra pot fi compromise. Acest tip de vise arata spre sentimente de frica necontrolate despre o anume situatie.

A visa despre un sobolan mort ar mai putea sa reprezinte sfarsitul unei etape in viata, a unei prietenii, a unei relatii.

 

10 Lucruri pe care le urăște fiecare zodie

10 Lucruri pe care le urăște fiecare zodie

Fiecare semn zodiacal are o parte pozitiva, plina de calitati, una mai ascunsa, cu diverse metehne si defecte, iar undeva la mijloc, intre ele, se afla majoritatea caracteristicilor care individualizeaza si confera farmecul personal fiecarui nativ. Unele dintre acestea tin de structura intima, intrinseca si asigura naturaletea personala, aceleasi caracteristici facandu-i pe altii sa se urce pe pereti de furie sau de frustrare, atunci cand le intalnesc. Din fericire nu semanam unii cu ceilalti, iar diversitatea de preferinte si opinii este calea perfecta pentru o viata antrenanta, lipsita de plictis. Iata cate zece lucruri enervante pentru fiecare semn zodiacal! Urmează să vezi 10 lucruri pe care le detestă zodiile :

Berbec

Berbecii sunt foarte impulsivi si caposi. Intotdeauna vor ca lucrurile sa iasa dupa dorinta lor. Nu incerca sa ii spui unui Berbec ce sa faca, asta il va ofensa teribil. Are un simt al drepatatii extrem de dezvoltat, iubeste spontaneitatea si sa fie deseori surprins. Ii place sa faca pe seful si nu suporta intruziunile in viata personala. Lucruri pe care le uraste:

 • Traficul aglomerat;
 • Oamenii care intarzie mereu sau care merg tarsaindu-si picioarele.
 • Oamenii vorba-lunga, care nu trec niciodata la subiect.
 • Oamenii falsi si extrem de lingusitori.
 • Oamenii care isi cauta mereu scuze sau care se vaita de problemele lor.
 • Sa astepte la coada la supermarket sau oriunde
 • Intarzieri sau anulari de zboruri sau trenuri.
 • Oamenii sau situatiile predictibile
 • Animalele tinute in custi
 • Muzica populara.

Taur

Calculati si cumpatati, Taurii sunt foarte atentii cu banii si posesiunile proprii. Apreciaza confortul material, siguranta zilei de maine si o infatisare frumoasa. Are grija de cei aflati in nevoie, dar cei lenesi si dezinteresati nu vor gasi intelegere la el. Pe Tauri ii mai enerveaza:

 • Haosul si dezordinea;
 • Nesimtirea semenilor;
 • Cand sunt luati peste picior sau se fac glume pe seama lor;
 • Nerabdarea;
 • Lipsa de stil in vestimentatie, neoranduiala;
 • Mitocania si oamenii carora le lipseste bunul-gust;
 • Cand trebuie sa faca ceva intr-un mod diferit decat cel pe care il stiu;
 • Lipsa banilor;
 • Cand trebuie sa vorbeasca in public;
 • Afisarea excesiva in public a afectiunii.

Gemeni

Sunt foarte veseli, intr-o perpetua miscare, plini de energie si aventurosi. Fug de orice inseamna responabilizare, ingradire si conformare. Sunt spontani si haiosi si le place sa fie in centrul atentiei. Iata ce ii enerveaza pe Gemeni:

 • Oamenii pesimisti si lipsiti de umor;
 • Oamenii care vorbesc mai mult decat ei;
 • Cand trebuie sa fie punctuali;
 • Vinul de o calitate indoielnica;
 • Cand li se defecteaza telefonul, cand li se consuma bateria ori nu au acces la internet;
 • Secretele;
 • Oamenii care merg prea incet;
 • Cand trebuie sa fie tacuti;
 • Sa fie intrerupti in timp ce vorbesc sau sa nu li se permita sa isi exprime opinia;
 • Hainele prea stramte.

Rac

Racii sunt mai retinuti atat in comportament, cat si in a-si exprima emotiile. Le place bunastarea materiala, dar nu se lauda cu ea. Muncesc din greu pentru tot ceea ce au, dar cel mai bine se simt in confortul propriei case. Le place sa gandeasca de mai multe ori inainte de a lua o decizie. Ce il enerveaza pe Rac:

 • Sa ia decizii pripite;
 • Sa fie criticati;
 • Sa fie departe de familie si de cei dragi;
 • Oamenii nerecunoscatori;
 • Filmele violente;
 • Cand sunt nevoiti sa doarma intr-un mod inconfortabil;
 • Dezordinea din casa;
 • Oamenii care rad zgomotos;
 • Oamenii care se lauda cu bogatiile materiale;
 • Cand isi pierd ochelarii de soare.

Leu

Leii sunt generosi, le place libertatea, sunt loiali, dar si capriciosi, le place sa fie stapanii propriului destin, sunt demni si corecti si au o stralucire atragatoare pentru mase. Iata ce detesta Leul:

 • Barfa ieftina si intrigile;
 • Zgarcenia;
 • Cand nu au destui bani pentru o viata confortabila;
 • Cand sunt ignorati sau evitati de catre cei din jur;
 • Lipsa de respect;
 • Oamenii care incearca sa ii controleze;
 • Atunci cand nu isi pot etala talentele si abilitatile;
 • Atunci cand sunt obligati sa stea in casa intr-o zi insorita;
 • Gelozia;
 • Oamenii care se plang si nu fac nimic pentru a-si schimba viata.

Fecioara

Fecioarele sunt tipicare, le place ordinea, lucrurile precise, nu intarzie niciodata nicaieri. Foarte increzatoare in propriile puteri, sunt usor snoabe si nu accepta sfaturi de la nimeni. Iata ce nu mai suporta Fecioara:

 • Oamenii dezordonati si situatiile haotice;
 • Lipsa punctualitatii;
 • Oamenii care injura;
 • Respiratia urat mirositoare a celorlalti;
 • Parfumurile si, in general, lucrurile ieftine;
 • Oamenii care exercita presiuni asupra lor;
 • Oamenii care pierd prea mult timp pe retelele de socializare;
 • Cand nu li se raspunde la telefon sau la email;
 • Oamenii care stau prost cu gramatica;
 • Copiii prea rasfatati.

Balanta

Balantele sunt fiinte sociabile care iubesc distractiile, flirtul, o conversatie placuta. Le plac lucrurile rafinate, le place ca imaginea lor sociala si aspectul fizic sa fie fara cusur. Sunt ezitante, analizeaza mult inainte de a decide si nu suporta singuratatea. Iata alte lucruri care o enerveaza pe Balanta:

 • Lipsa de armonie si uratenia in toate aspectele vietii: suflet, comportament, infatisare, gesturi, arta etc;
 • Cruzimea fata de animale;
 • Hainele demodate si lipsite de stil;
 • Tunsorile ciudate;
 • Cand i se interzice sa flirteze;
 • Certurile;
 • Parintii care isi disciplineaza copiii;
 • Saracia, mizeria si nevoile care exista in lume;
 • Cadourile ieftine, lipsite de rafinament si frumusete;
 • Oamenii obtuzi si plictisitori.

Scorpion

Puternic, voluntar si razbunator, Scorpionul are intotdeauna dreptate. Are un simt al justitiei extraordinar de pronuntat si nu renunta niciodata la impresiile pe care si le-a facut in legatura cu un anumit lucru. Este foarte categoric si razbunator. Ce il mai scoate din sarite pe Scorpion:

 • Oamenii care il barfesc;
 • Cand sunt acuzati de infidelitate;
 • Superficialitatea;
 • Oamenii slabi de inger;
 • Abstinenta sexuala;
 • Oamenii care tin secrete fata de el;
 • Cand nu se poate relaxa atunci cand si-o doreste;
 • Cand este ignorat de cei dragi;
 • Cand ceilalti nu sunt de acord cu el;
 • Tradarea.

Sagetator

Sagetatorii iubesc distractia si gasesc numeroase ocazii de amuzament. Sunt idealisti, cu teluri marete in viata, iubesc libertatea, calatoriile si isi ofera sfaturile cu generozitate. Se feresc din calea oamenilor gelosi si autoritari. Iata ce ii mai calca pe nervi:

 • Cand sunt obligati sa ramana in casa;
 • Cand nu au suficienti bani pentru concediu;
 • Oamenii care cartesc tot timpul;
 • Opiniile celorlalti;
 • Plictiseala;
 • Cand sunt acuzati ca ar fi cheltuitori;
 • Violenta asupra animalelor;
 • Cand cineva incearca sa ii controleze;
 • Cand isi pierd lucrurile personale;
 • Cand se afla intr-un mediu formal.

Capricorn

Muncitor si ambitios, Capricornul stie foarte bine ce vrea de la viata. Ii plac lucrurile planificate si predictibile. Este intr-o continua ascensiune spre varful piramidei sociale si vrea sa fie considerat cel mai bun. Iata ce il scoate din pepeni pe Capricorn:

 • Cand i se spune ca este zgarcit;
 • Oamenii care nu returneaza imprumuturile;
 • Oamenii care nu au incredere in el;
 • Insultele si injuriile;
 • Oamenii foarte cheltuitori;
 • Lipsa de loialitate;
 • Oamenii care ii ranesc sentimentele;
 • Cand este rugat sa faca pe soferul;
 • Lipsa de scopuri clare;
 • Categoriile sociale inferioare.

Varsator

Foarte pasional in tot ceea ce face si intreprinde, Varsatorul este stapanul propriului destin si se indeparteaza de oricine incearca sa il controleze. Iarta destule greseli, dar in caz de tradare este foarte categoric si nu se sfieste sa taie raul de la radacina. Ce nu mai suporta Varsatorul:

 • Oamenii care sunt violenti cu animalele;
 • Oamenii care nu strang dupa animalele lor;
 • Atunci cand se murdaresc pe maini;
 • Persoanele care incearca sa le limiteze libertatea si actiunile;
 • Imprumuturile si ratele;
 • Barfa;
 • Praful si diverse particule poluante pe care le inhaleaza;
 • Ipocrizia semenilor;
 • Tradarea celor apropiati;
 • Sa vorbeasca despre trecut.

Pesti

Au o intuitie extraordinara, sunt foarte darnici si iubesc cu intensitate. Au nevoie sa vada ca eforturile le sunt apreciate. Sunt plini de compasiune si nu ar face nimanui un rau intentionat. Insa ii scot din sarite:

 • Cand eforturile nu le aduc rezultatele scontate;
 • Oamenii care sunt sarcastici cu ei;
 • Apa poluata;
 • Ochelarii de corectie a viciilor de refractie;
 • Alcoolicii;
 • Cand nu gasesc loc de parcare;
 • Cand sunt obligati sa ia o decizie;
 • Oamenii prea zgomotosi;
 • Soferii inceti;
 • Oamenii prea ambitiosi si prea seriosi.

Ce își doresc zodiile pentru a fi fericite – Horoscop

Ce își doresc zodiile pentru a fi fericite

Ce te face cu adevărat fericit? Ce își doresc zodiile pentru a fi fericite ? Răspunsul diferă de la persoană la persoană. Nimic în lumea asta nu este garantat. Poate fi vorba despre o seară în oraș, cu fetele sau un serial bun alături de persoana iubită.

Fericirea nu este o destinație, nu este obiectivul pe care ne dorim să îl atingem la sfârșitul călătoriei,ci este ceva care trebuie să ne însoțească în permanență.Aruncând o privire la horoscop, ne putem da seama ce îi face cu adevărat fericiți pe ceilalți, în funcție de semnul lor zodiacal.

Conform astrologiei, nevoile semnului nostru zodiacal dau tonul forței care ne controlează toate visurile și dorințele. Chiar și dacă nimic nu este garantat, totuși, există câteva fire după care ne putem ghida pentru o viață mai bună. Vezi mai jos ce își dorește fiecare zodie pentru a fi fericită.

Berbec: Ceva care să le satisfacă pasiunile

Berbecii au nevoie să fie în permanentă mișcare, viețile lor nu pot fi statice sau monotone. Nu își doresc să fie legați sau reținuți de ceva sau de cineva. Pentru a fi cu adevărat fericiți, aceștia trebuie să fie liberi.

Cel mai potrivit cadou pentru ei este ceva care le satisface pasiunile. Dacă sunt sportivi, o nouă pereche de pantofi sport sigur o să îi entuziasmeze. Dacă sunt pasionați de scris, cadoul perfect poate fi un jurnal sau o agendă.

Taur: Orice lucru de calitate superioară

Fiind niște persoane foarte hotărâte și știind întotdeauna ce vor, Taurii nu se dau în lături de la nimic atunci când vine vorba de lucruri luxoase.

Orice lucru calitativ își cumpără, îi face foarte fericiți. Haine semnate de designeri cunoscuți, așternuturi din mătase, bijuterii prețioase, toate acestea îi vor satisface dorințele.

Gemeni: Gemenii își cheltuiesc banii pe experiențe

Gemenii sunt adesea în căutarea fericirii și își doresc mereu să se regăsească. În general, sunt persoane nehotărâte și întâmpină dificultăți în luarea deciziilor.

Cel mai bun lucru pentru un geamăn este să aibă prieteni de încredere, pe care să se poată baza, pentru a îl ajuta să revină pe calea cea dreaptă, atunci când are perioade de rătăcire. Pentru ei, cel mai bun mod în care să îți cheltuiești banii este creând amintiri de neuitat alături de prietenii cei mai dragi.

Rac: Articole care ii asigură confortul

Racii sunt persoane foarte emoționale, și de aceea, uneori, pot deveni iraționali, dacă lasă aceste emoții să îi copleșească. Siguranța este ceea ce îi face cei mai fericiți. Siguranța că are sprijinul persoanei iubite, o confirmare că are admirația unui prieten apropiat sau chiar comfortul pe care ți-l oferă o pătură pufoasă și o cană de ciocolată caldă, toate acestea îl fac pe rac să se simtă în al nouălea cer. Le place să își cumpere obiecte comfortabile.

O colecție de papuci de casă pufoși, o baie caldă cu spumă alături de o sticlă de Pinot Noir, un set de perne moi, oricare dintre acestea sunt niște cadouri perfecte pentru un rac.

Leu: Orice lucru palpitant, nou, dinamic

Leii sunt orice, mai puțin plictisitori și anoști. Sunt vocali, mândrii și nu se sfiesc să se laude cu succesul pe care îl au. Ei au nevoie de o iubire care este în egală măsură și pasională și relaxată. Își doresc lucruri noi și palpitante. Bijuterii inedite, haine strălucitoare, gadget-uri de ultimă generație, sunt lucruri cu care nu ai cum să dai greș.

Fecioară: Experiențe care să vă apropie

Fecioarele sunt persoane precaute și nu se deschid în totalitate în fața cuiva, până când nu sunt siguri că merită. Fecioarele pot fi fericite numai dacă știu că au o relație reală și onestă. Poți să le faci fericite dacă le iei lucruri care pot contribui la legătura dintre voi. Un weekend romantic sau orice alt pretext care vă poate ajuta să vă cunoașteți mai bine, este un cadou ideal pentru o Fecioară.

Balanță: Aventurile

Balanțele au nevoie să fie distrate tot timpul. Sunt genul de persoane care se plictisesc dacă nu au ce face. Eu nevoie de aventuri pentru a fi fericite. Orice experiență, cu cât este mai inedită, mai amuzantă și mai distractivă, cu atât este mai pe placul unei balanțe. Vor să trăiască viața din plin. Câteva sugestii potrivite pentru balanțe sunt: bilete la concert, petreceri surpriza, croaziere sau vacanțe exotice.

Scorpion: Orice îi face să se simtă în largul lor

Scorpionii își doresc o relație bazată pe încredere. Câteodată obosesc să fie suspicioși tot timpul, și de aceea își doresc o relație în care să nu aibă mereu nevoie de reconfirmări. Le place să primească cadouri care se potrivesc cu personalitatea lor.

Săgetător: O vacanță

Săgetătorii au nevoie în permanență să își planifice următoarele aventuri. O vacanță poate fi un cadou perfect pentru un săgetător. Indiferent de locul pe care îl vei alege, ei vor fi fericiți, pentru că le place să exploreze și să experimenteze lucruri noi.

Capricorn: Preparate culinare speciale

Capricornii sunt persoane foarte disciplinate, iar singurul capitol la care preferă să nu țină cont de nicio regulă și să se lase purtați de val este mâncarea.

Un Capricorn este cu adevărat fericit atunci când savurează felul lui preferat de mâncare, indiferent că este vorba despre un burger delicios, o tavă cu brioșe sau un castron cu popcorn, zâmbetul lor va fi cu atât mai larg cu cât porția va fi mai mare. Dacă  îi vei invita la cină, aceștia vor fi mai mult decât fericiți.

Vărsător: O mașină nouă

Vărsătorii adoră conversațiile lungi, mai ales atunci când sunt legat de lucrurile la cere se pricep și care îi pasionează. Pentru ei, cele mai interesante conversații sunt cele legate de mașini.

O mașină sofisticată îl va satisface pe deplin pe Vărsător. Dacă nu îți permiți un cadou atât de opulent, orientează-te către niște accesorii foarte calitative pentru mașină.

Pești: Un animal de companie

Peștii sunt persoane foarte altruiste, care adoră să dăruiască. Fericirea lor este satisfăcută pe deplin atunci când știu că pot avea grijă de ceva sau de cineva. Un animăluț de companie este exact ce au nevoie persoanele din zodia Pești. Dacă au deja un animal, orice le vei cumpăra pentru animălușul lor îi va face fericiți.

Nimic în lumea asta nu este 100% garantat. Totuși, există câteva fire după care ne putem ghida pentru o viață mai bună. Există zodii care au capacități înnăscute de învățare și zodii care se nasc fiind mai leneșe. Nu trebuie să fim triști dacă nu facem parte dintre cei care învață ușor. Fiecare din noi se naște având unele capacități care sunt unice. Noi suntem mai buni decât alții în unele domenii, iar ei la rândul lor sunt mai buni decât noi în altele.

Sperăm că ați aflat ce v-ați dorit în Ce își doresc zodiile pentru a fi fericite. Dacă da, am fi recunoscători pentru un comentariu sau un share.

Cât de bine se descurcă zodiile la școală – Horoscop

Cât de bine se descurcă zodiile la școală – Horoscop

Chiar dacă atunci când vine vorba de școală, rezultatele se văd în funcție de interesul pe care îl acorzi învățăturii, și astrele au un rol important, influențându-ți personalitatea și dorința de cunoaștere. Horoscopul este acel ceva care prezice viitorul, dar cu mici excepții. Oameni care au mers împotriva destinului sunt puțini, dar există. Vezi mai jos cât de bine se descurcă zodiile la școală.

 • Cât de bine se descurcă la învățat zodia BERBEC

Cei născuți în zodia Berbec impresionează la capitolul învățătură, reușind întotdeauna sa fie pregătiți atunci când au un examen sau trebuie să susțină vreun proiect. Nu acceptă să fie întrecuți sau să se lase bătuți atunci când întâlnesc o provocare, astfel că noul an școlar nu te va prinde pe picior greșit.

 • Cât de bine se descurcă la învățat zodia TAUR

Nativii din Taur nu prea sunt incantati atunci cand vine vorba de scoala si despre ideea de a invata, de aceea noul an scolar nu le ofera o stare prea buna. Se multumesc cu ceea ce retin in timpul orelor, iar in rest se bazeaza pe noroc si pe flerul personal care ii ajuta in anumite cazuri.

 • Cât de bine se descurcă la învățat zodia GEMENI

Gemenii nu exceleaza atunci cand vine vorba sa sustina un examen scris, bazandu-se pe aptitudinile de comunicare, astfel ca probele orale sunt punctul lor forte. Se straduiesc sa gaseasca un echilibru intre cele doua activitati si reusesc ca intr-un final sa se descurce onorabil.

 • Cât de bine se descurcă la învățat zodia RAC 

Personale nascute in aceasta zodie dau dovada de pragmatism si nu acorda o atentie exagerata invatatului. Reusesc sa ia note marti si sa se descurce cand au parte de un examen mai dificil, insa nu dramatizeaza daca nu-si ating scopul sau primesc o nota mica.

 • Cât de bine se descurcă la învățat zodia LEU

Leii se folosesc excesiv de mult de capacitatea de a invata mecanic, astfel ca dupa sfarsitul orelor sau dupa incheierea unui examen, uita aproape toate informatiile pe care le retinusera. Nu ii deranjeaza acest lucru, atata timp cat obtin note mari si reusesc sa se descurce si in situatii limita, precum testele neanuntate.

 • Cât de bine se descurcă la învățat zodia FECIOARA

Nativii din Fecioara impresioneaza prin abilitatile organizatorice, astfel ca niciun lucru nu este lasat la voia intamplarii. Isi planifica din timp materia pe care o au de invatat, stiu cand trebuie sa se apuce pentru pregatirea unui examen si acumuleaza informatiile sistematic, pe parcursul orelor.

 • Cât de bine se descurcă la învățat zodia BALANTA

Balantele vor sa fie intotdeauna pregatite pentru examene, chiar si pentru cele neanuntate, de aceea se pregatesc temeinic pe parcursul anului. Persoanele nascute in aceasta zodie nu accepta sa ramana in urma cu materia, de aceea isi organizeaza din timp materia si timpul necesar pentru parcurgerea ei.

 • Cât de bine se descurcă la învățat zodia SCORPION

Persoanele nascute in aceasta zodie sunt caracterizate de perseverenta si ambitie, astfel ca reusesc sa se descurce admirabil atunci cand vine vorba de scoala. Chiar daca mai intampini dificultati, reusesti sa le depasesti fara emotii, deoarece dai dovada de foarte multa calmitate si dorinta de aprofundare a informatiilor.

 • Cât de bine se descurcă la învățat zodia SAGETATOR

Sagetatorii nu prea se omoara cu invatatul si merg mai mult pe noroc, sperand ca vor reusi sa se descurce atunci cand au nevoie. Nu au rabdare si nu sunt adepti stilului de invatare mecanica, asa ca se bazeaza mai mult pe ajutorul celor din jur, dar si pe dezvoltarea informatiilor pe care le prind in timpul orelor.

 • Cât de bine se descurcă la învățat zodia CAPRICORN

Capricornii sunt timizi, de aceea se bazeaza intotdeuna pe fortele proprii, chiar daca asta inseamna ca in anumite momente sa fie depasiti, desi erau mai bine pregatiti decat colegii lor. Invata temeinic, isi organizeaza cu abilitate materia si isi doresc sa obtina note cat mai mari la toate examenele.

 • Cât de bine se descurcă la învățat zodia VARSATOR

Hotarati sa acorde atentie doar anumitor materii care ii intereseaza, Varsatorii exceleaza doar atunci cand un anumit lucru le place in mod special. Nu se sfiesc sa recunoasca acest lucru, iar cand au examene la obiecte de care nu sunt atrasi, nu sunt deloc interesati de notele pe care le obtin, singurul lor scop fiind acela de a excela la materiile pe care le apreciaza.

 • Cât de bine se descurcă la învățat zodia PESTI

Pestii sunt foarte delasatori atunci cand vine vorba despre invatatura, asa ca actiunea lor preferata este “ingrasatul porcului in ajun”. Prefera sa se relaxeze si nu au nicio mustrare de constiinta atunci cand iau note mici sau sunt prinsi cu lectiile neinvatate, acestia bazandu-se pe noroc si pe ajutorul celor din jur.

Concluzie :

Nimic în lumea asta nu este 100% garantat. Totuși, există câteva fire după care ne putem ghida pentru o viață mai bună. Există zodii care au capacități înnăscute de învățare și zodii care se nasc fiind mai leneșe. Nu trebuie să fim triști dacă nu facem parte dintre cei care învață ușor. Fiecare din noi se naște având unele capacități care sunt unice. Noi suntem mai buni decât alții în unele domenii, iar ei la rândul lor sunt mai buni decât noi în altele.

Cupluri care vor rezista toată viața împreună în funcție de zodie

Cupluri care vor rezista toată viața împreună, în funcție de zodie.

Deși îți iubești partenerul/ partenera, uneori se poate întâmpla ca el/ ea să nu mai simtă acest lucru și totul se duce pe apa sâmbetei. Unii oameni și dau seama de la prima vedere sau de la primul gest că sunt făcuți unul pentru altul, alții realizează asta după mai mult timp. Există cupluri care vor rezista toată viața și există relații de sezon.

O relație se bazează pe respect, încredere, iubire și înțelegere. De multe ori, aceste lucruri lipsesc, sau doar unele dintre ele, și de aceea este foarte greu să-ți găsești pe cineva care să fie pe aceeași lungime de undă ca și tine.

Astrele vin și de această dată în ajutorul nostru și ne dezvăluie care sunt zodiile care sunt făcute unele pentru altele și care vor îmbătrâni împreună.

TAUR – PEȘTI

Aceste două semne zodiacale fac un cuplu foarte reușit. Cum pământul nu se desparte niciodată de apă, așa este și acest cuplu. Nativul născut în zodia pești este extrem de emoțional și afectuos, iar taurul are o fire practică. Se completează de minune pentru că peștele stabilește visele, iar taurul setează direcția și planul de atac.

BALANȚĂ – BERBEC

Aceste semne zodiacale se potrivesc atât de bine pentru că ambele sunt petrecărețe și le place să-și trăiască viața la maximum. Împărtășesc aceleași dorințe și planuri de viitor și au aceleași hobby-uri. Vor fi întotdeauna pe aceeași lungime de undă pentru că merg pe același drum al destinului. Vor rezista cu brio probei timpului deoarece ambele zodii sunt echilibrate.

SCORPION – RAC

Nativii acestor două zodii sunt firi pasionale. Se atrag ca un magnet atât din punct de vedere fizic, dar și psihic. Deși racul are schimbări bruște de comportament, scorpionul îl înțelege și îi ține în frâu oarecum apucăturile nervoase. Acest cuplu se va întări pe zi ce trece pentru că aceste zodii tind să fie protectivi cu partenerii lor, ceea ce va oferi senzația de confort și de liniște.

SĂGETĂTOR – LEU

Nativii acestor zodii fac parte din semnele zodiacale ale focului. Deși vor întâmpina multe greutăți pe parcursul relației, vor rămâne împreună chiar dacă vor ieși multe scântei. nu ăi deranjează și așa le place lor. Acest cuplu consideră că greutățile prin care au trecut le întărește relația.

FECIOARĂ – VĂRSĂTOR

Deși sunt firi total diferite, aceste zodii sunt exemplul perfect al zicalei: ”opusurile se atrag”. Formează un cuplu perfect împreună pentru că de fiecare dată când unul are o problemă, se ajută și îți găsesc calea spre fericire de fiecare dată. Vărsătorul este amuzant și emoțional, pe când fecioara este analitică și uneori dramatică.

CAPRICORN – TAUR

Acest cuplu este format din două zodii puternice și cu caractere de fier, de aceea vor fi în stare să construiască un imperiu împreună. Capricornul este înțelegător, iar taurul este cel încăpățânat.

GEMENI – FECIOARĂ

Nativi acestor zodii se completează perfect. Întotdeauna se vor contrazice și vor învăța împreună din greșeli. Nimeni și nimic nu-i va despărți pe aceste două zodii pentru că relația lor este la fel de solidă ca o rocă. Precum vorba aceea:” Până la adânci bătrâneți”.

Bărbați în care poți avea încredere

Astrele vin în ajutorul nostru și ne dezvăluie care sunt zodiile de bărbați în care putem avea încredere. Sunt multe tipuri de bărbați și fiecare se ghidează după principii diferite. Unii sunt romantici și atenți, alții sunt extrem de egoiști și nepăsători.

Bărbatul FECIOARĂ:

Nativii născuți sub acest semn zodiacal sunt faimoși pentru devotamentul de care dau dovadă. Sunt persoane dintr-o singură bucată, verticale și echilibrate. Te poți baza întotdeauna pe ei și cuvântul lor este lege. Când vine vorba de iubire, se dedică trup și suflet și sunt foarte atenți la nevoile persoanei de lângă ei. Nu te vor lăsa niciodată să aștepți. Nu se feresc de responsabilități și vor fi pentru tine un sprijin din toate punctele de vedere. Bărbatul fecioară est irezistibil tocmai pentru faptul că te va face să te simți ca o prințesă și nu-ți va refuza nimic.

Bărbatul CAPRICORN:

Toată lumea știe că nativii acestei zodii sunt foarte responsabili și își asumă orice decizie. Pe acești bărbați te poți baza. În relațiile intime este protector și grijuliu și vor face orice este posibil pentru a te face fericită. Sunt prieteni de nădejde și nu te vor lăsa niciodată la greu pentru că nu le stă în caracter. Dacă îi suni în miezul nopții să le ceri ajutorul, nu te vor refuza.

Bărbatul RAC:

Nativii aceste zodii sunt în toate topurile pozitive. Ei sunt bărbații perfecți. Sunt cei mai romantici bărbați și, totodată, sensibili. Pe lângă faptul că sunt pasionali și senzuali, racii sunt și de încredere. Întotdeauna îi va pune pe cei dragi pe primul loc și se va lăsa pe el pe al doilea. Pentru el, partenera lui este o regină și îi va acorda tot timpul lui, toată energia și, bineînțeles, încredere.

Cum se comportă zodiile atunci când sunt îndrăgostite

Vezi aici cum se comportă nativii fiecărei zodii atunci când sunt îndrăgostiți.

Dragostea este unul dintre cele mai frumoase sentimente, care consumă majoritatea puterii noastre spirituale, deci este un lucru căruia trebuie ca cel puțin să îi acorzi o șansă pentru a îl înțelege.

Cum se comportă zodia Berbec când e îndrăgostită (21 martie – 20 aprilie)

În ciuda caracterului lor puternic și decis, persoanele din zodia berbec nu vor fi ocolite de sentimente fulgerătoare și devoratoare de iubire față de o persoană de vis.

Atunci când li se întâmpla, spiritul luptător al celor din Berbec nu va înceta să se manifeste, ba din contra, iubirea le conferă un magnetism irezistibil. O persoană din zodia Berbec va face absolut tot ce îi sta in putere să cucerească inima persoanei iubite.

Ce fac Taurii atunci când se îndrăgostesc (21 aprilie – 20 mai)

Când se îndrăgostesc nebunește, taurii trăiesc cu mare intensitate și încântare aceste momente.
Pentru că sunt în mod natural persoane atrase de frumusețe și artă, această perioadă îi va stimula foarte tare din punct de vedere creativ, iubirea transformându-i în trubaduri cu capul în nori, pe deplin abandonați pasiunii. Din ambiție și siguranță de sine vor aplica absolut toate strategiile pentru a putea ajunge în preajma persoanei dorite și pentru a o cuceri.

Visează cu ochii deschiși și nu se lasă până nu își împlinesc la modul real, pasiunea și dragostea față de persoana dorită, eforturile lor transformându-se de cele mai multe ori în povești de dragoste ca în filme.

Atunci când nativii Gemeni se îndrăgostesc (21 mai – 21 iunie)

Gemenii sunt foarte dulci atunci cand se indragostesc. Daca in general ei sunt foarte increzatori si asertivi in relatie cu oamenii, sentimentul de a fi indragostiti le trezeste latura vulnerabila.

Sunt aspecte ale persoanlitatii lor pe care nu au avut prea des ocazia sa le scoata la iveala, ceea ce ii sperie si ii deruteaza.

In fata persoanei iubite devin timizi si stangaci, iar purtarea lor este in sine un indicator pentru ceea ce poarta in suflet. De cele mai multe ori, acest haos emotional aduce cu sine si o forta irezistibila, in acelasi timp… suava.

Ce fac nativii zodiei Rac atunci când se îndrăgostesc (22 iunie – 22 iulie)

Persoanele nascute in zodia Rac au acest talent al disimularii. Poate e un mecanism de protectie, nu vor sa isi arate vulnerabilitatea in fata acelei persoane care le-a trezit sentimente puternice. Racii se vor arata puternici, increzatori si chiar inaccesibili in astfel de momente, in timp ce in inima lor se da o batalie galactica.

Acest comportament este de altfel o strategie uimitoare. Transmitand mesaje amestecate persoanei dorite reusesc de fapt sa ii starneasca si intensifice interesul. O persoana in Rac te va face sa crezi ca de fapt esti tu persoana care s-a indragostit prima.

Cum se comportă zodia Leu când e îndrăgostită (23 iulie – 22 august)

Persoanele nascute in leu se indragostesc nebuneste si isi manifesta discret aceste sentimente devenind hiper-protectoare cu persoana fata de care simt acea atractie puternica. O persoana din Leu nu va ezita nicio clipa sa isi asume sentimentele fata de cineva si va actiona mereu cu claritate si incredere in propriile farmece.

Isi manifesta atentia si simpatia pana in punctul cand devine absolut evident ca nutresc niste sentimente deosebite fata de acea persoana. Coplesite fiind de atentie si grija, derutate si onorate de atentia unui leu, acestea ajung sa nutreasca la randul lor sentimente de iubire.

Ce fac nativii zodiei Fecioară dacă se îndrăgostesc (23 august – 22 septembrie)

Persoanele nascute in zodia Fecioarei joaca la randul lor cartea disimularii foarte bine.

Atunci cand se indragostesc in secret, pretind in exterior ca nu este asa, ca de fapt persoana in cauza nu le place si ca este o nesuferita. Joaca deci, jocul lui „qui s’aime se taquine” si evident, e o strategie ce le iese in final admirabil, pentru ca persoana de care s-au indragostit ajunge sa se indragosteasca la randul sau, iremediabil.

Cum se comportă nativii zodiei Balanță când se îndrăgostesc (23 septembrie – 22 octombrie)

Balantele au o mare dificultate in a-si recunoaste sentimentele fata de cineva de care s-au indragostit nebuneste, in prima faza. Sunt in general persoane puternice si sigure de sine, iar aceste sentimente ii vulnerrabilizeaza pe cei din balanta, scotand la iveala temeri demult ascunse.

Balantele se tem ca daca isi vor recunoaste sentimentele, lucrurile nu vor avea finalitatea asteptata. Acest tumult interior face ca magnetismul sa se intensifice din ce in ce mai mult si astfel, nu vor avea de ales decat sa cada prada dorintei de a-si consuma pasiunea. Universul este de partea lor tot timpul!

 

Cum se comportă zodia Scorpion când e îndrăgostită (23 octombrie – 21 noiembrie)

Pentru Scorpioni, loialitatea este cel mai important aspect al vietii lor. Atunci cand se indragostesc isi asuma cu multa maturitate sentimentele pe care le nutresc fata de acea persoana pe care o considera speciala.

Isi vor arata disponibilitatea si loialitatea in diverse moduri fata de aceasta persoana adorata, aceasta sfarsind prin a se simti in siguranta si in confort, ceea ce este in definitiv inceputul unei iubiri sanatoase care, construita asa, cu greu mai poate fi destramata.

Ce fac nativii zodiei Săgetător atunci când sunt îndrăgostiți (22 noiembrie – 20 decembrie)

Sagetatorii sunt persoane aventuroase. Pentru astfel de persoane, sentimentul de a se indragosti fulgerator si pasional devine un eveniment important al momentului prezent in viata lor.

Chiar daca nutresc aceste sentimente in secret la inceput, persoanlitatea lor vulcanica si pozitiva nu va putea ascunde pentru mult timp iubirea lor devoratoare. Iubirea insa le da o energie absolut magnetica, irezistibila, de parca in jurul lor ar fi un concert al celor mai talentate pasari ale cerului. Si cine poate rezista unui asemenea magnetism?

Cum se comportă zodia Capricorn când e îndrăgostită (21 decembrie – 19 ianuarie)

Iubirea pasionala este singurul aspect al vietii capricornilor ce poate deturna latura lor practica, pragmatica. Cand se indragostesc, capricornii devin de nerecunoscut. Se urca pe norisori roz de-a dreptul si sunt luati cu aslat de senzatii pe care nu si-au dat niciodata voie sa le traiasca.

Devin extrem de romantici si creativi, ii atrag lucruri pe care nu le mai descoperisera pana atunci. Se lasa consumati si devorati de aceasta iubire, chiar daca aceasta nu are neaparat un deznodamant fericit. O astfel de iubire este pentru capricorni de multe ori, un motor al evolutiei personale si transformari, ce lasa in urma, in ciuda tumultului, multa bogatie.

Ce fac nativii zodiei Vărsător când se îndrăgostesc (20 ianuarie – 18 februarie)

Persoanele nascute in Zodia Varsator au adesea parte de iubiri devoratoare, asta pentru ca in sufletul lor, iubirea si pasiunea sunt fructele cele mai de pret ale acestei lumi.

In vietile varsatorilor iubirea are insa si conotatii dramatice. Ajung sa se indragosteasca adesea fix de cine nu trebuie, ceea ce le cauzeaza si multa suferinta. In lumea spirituala insa, suferinta din dragoste este considerata un tren de mare viteza spre expansiune, cunoastere si dezvoltare personala. Iubirea in vietile varsatorilor este o provocare pe care ei stiu sa o foloseasca insa, ca nimeni pe lume.

Cum se comportă zodia Pești când e îndrăgostită (19 februarie – 20 martie)

Pestii sunt foarte sensibili, astfel incat iubirea pasionala ii sperie realmente. Daca ajung sa cada insa in ceea ce ei considera o „capcana periculoasa”, pestii iubesc cu fiecare farama a sufletului lor si se lasa realmente devorati de aceste sentimente. Acesta stare de abandon careia nu i se pot opune este si ceea ce ii sperie de altfel.

Creativitatea, misterul lor si sensibilitatea ii face insa sa fie absolut irezistibili pentru cei din jur. In final ajung sa traiasca povesti de dragoste de poveste, unde realitatea se impleteste cu magia.

 

Vezi și alte articole din Horoscop

10 cupluri care nu au șanse de a fi împreună în funcție de zodie

Nu ești sigur/ă dacă te potrivești pentru o relație de lungă durată cu partenerul/ partenera ? Vezi aici 10 cupluri care nu au șanse de a fi împreună în funcție de zodie.

Din punctul de vedere al astrologilor, aceste cupluri nu dau indicii generale că ar putea forma relații de durată, dar dragostea s-a dovedit uneori că poate învinge aceste nepotriviri. Unele cupluri speciale deși nu au șanse, înving puterea planetelor.

Scorpion și Berbec

Deși există o pasiune imensă între ei, niciunul nu se simte fericit în relație. Există prea multe diferențe care îi separă, motiv pentru care cuplul este sortit eșecului. Nativul Berbec este impulsiv și aventuros, în timp ce nativul Scorpion tinde să fie mai rezervat. Nici măcar ca prieteni nu s-ar înțelege de minune.

Gemeni și Capricorn

Geamănul este cunoscut pentru dorința continuă de a se distra și de a lua decizii în ultima clipă. Curios din fire, tinde să se implice mereu în foarte multe activități care îi lasă cu puțin timp pentru relație. Capricornii nu lasă nimic la voia întâmplării, își planifică în detaliu fiecare activitate. Pentru acest nativ statul în locuri liniștite, cu familia este tot ce își doresc, iar Gemenii se vor plictisi și se vor simți ținuți pe loc.

Capricorn și Leu

Atunci când vine vorba de a deține controlul și de a avea puterea, nativii Capricorn și Leu se înțeleg de minune. De fapt, acesta este lucru care îi aduce împreună. Totuși, între ei există și diferențe care le pot afecta relația. În timp ce nativul Leu este o persoană pasională, născută să domine, nativul Capricorn este mai rațional iar logica lui va câștiga întotdeauna în fața iubirii.

Leu și Taur

O relație între aceste două semne zodiacale este clădită pe sentimente și trăiri puternice. Nativului Taur îi place să își trăiască viața la maximum, să se bucure de ea iar nativul Gemeni pare să împărtășească acest obicei. Totuși, tocmai din pricina acestei spontaneități, cei doi pot comite greșeli uriașe, care să ducă la distrugerea relației, în timp. Deși nu este recomandat să formeze un cuplu, aceștia pot să rămână la stadiul de amici.

Balanță și Pești

În cazul celor doi, este o situație clasică în care un visător se îndrăgostește de un optimist. Deși la început relația poate părea una extrem de frumoasă, care abundă în armonie și energie pozitivă, se pare că cele două semne zodiacale sunt complet incompatibile. Deși ambii sunt cu capul în nori, o relație statornică și de viitor are nevoie și de o doză de realism, în care cei doi parteneri să participe la luarea deciziilor. Atât nativul Balanță, cât și nativul Pești visează cu ochii deschiși. Au tendința să dea înapoi atunci când vine vorba de lucruri serioase.

Gemeni și Rac

Nativul Rac își poate schimba stările cu viteza luminii, lucru pe care nativul Gemeni nu îl va tolera cu ușurință. O persoană născută în semnul Gemenilor nu este deloc răbdătoare și nu știe să își asculte partenerul. Drept pentru care nu va putea să empatizeze suficient cu stările unui nativ Rac. Între cei doi există mari diferențe de personalitate, așa că își pot lua gândul de la o relație de viitor.

Leu și Rac

Leul este o zodie care se plictisește foarte repede, pentru el relațiile de lungă durată sunt rare și tumultoase. Pe plan financiar, acesta tinde să câștige mulți bani dar în același timp să-i și cheltuie pe lucruri nefolositoare sau distracții. În timp ce Racul își dorește stabilitate și liniște. Cei din zodia Rac preferă locurile în care se simt confortabil și în care au fost de multe ori, nu le place să experimenteze, ceea ce Leilor li se pare cel mai interesant.

Vărsător și Capricorn

Nativul Capricorn are un respect ieșit din comun. Ceea ce pe nativul Vărsător nu îl deranjează, dar nici nu îl impresionează. Ca partener, nativul Capricorn tinde să fie riguros și să impună reguli, în timp ce nativul Vărsător vrea să se bucure de libertate și să nu fie încătușat. Deși se spune că extremele se atrag, în cazul celor doi poate fi vorba doar de o relație pasageră, bazată pe atracție fizică.

Balanță și Scorpion

Scorpionul este gelos, posesiv și are o personalitate puternica, pe care e greu sa o înmoi, chiar și cu iubirea și determinarea de care dă dovadă Balanța. Balanța vrea să iasă în oraș cu prietenii, să se distreze și să socializeze. Pe când Scorpionul preferă să se relaxeze acasă.

Fecioară și Săgetător

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că nativul Săgetător este un aventurier înnăscut. Rebel și impulsiv. Săgetătorul poate avea probleme atunci când hotărăște să se îndrăgostească de o Fecioară calculată și extrem de critică. Nativul Săgetător nu va suporta să fie dojenit de către o Fecioară. Iar la rândul ei, aceasta nu va accepta spiritul său libertin.

Din punctul de vedere al astrologilor, aceste cupluri nu dau indicii generale că ar putea forma relații de durată, dar dragostea s-a dovedit uneori că poate învinge aceste nepotriviri. Unele cupluri speciale deși nu au șanse, înving puterea planetelor.

Vezi și alte articole din Zodiac.

Cele mai rele defecte ale zodiilor

Vezi cele mai rele defecte ale zodiilor. Poți fi surprins de ce defecte urâte pot ascunde prietenii sau colegii tăi. Aici urmează să vezi ce defecte au nativii fiecărei zodii, dacă sunt buni sau răi, posesivi sau nepăsători.

Cele mai rele defecte ale zodiilor :

 • Defectele Zodiei Berbec (21 martie – 20 aprilie)

Despre cei născuți în zodia Berbecului se spune că sunt posesivi și că iubesc sentimentul pe care-l au când dețin controlul. Din aceste cauze pot apărea probleme în cuplu,dacă au un partener care se dorește independent. În acțiunile lor,par haotici și sar de la o activitate la alta. Adesea,nu reușesc să fie răbdători. De pildă,într-o discuție,trec rapid de la o idee la alta.

 • Defectele Zodiei Taur (21 aprilie – 20 mai)

Taurul e un egoist și nu prea știe ce e bunul simț. Mereu pus pe harță, mereu furios, întocmai ca un taur, nu se gândește deloc la ceilalți. Dacă vrea un lucru îl ia imediat, fie că e vorba de lucrurile tale, de banii tăi, de scaunul tău preferat, etc. Trece rapid prin viață, consumând totul în calea lui, așa cum o turmă de vite consumă toată iarba, pe oriunde ar trece.

 • Defectele Zodiei Gemeni (21 mai – 21 iunie)

Sunt oameni cu o mie de fețe,care adoră să pălăvrăgească și să clevetească. Se spune că tot în zodia Gemenilor s-ar fi născut și Iuda. Dacă-i ești parteneră unui bărbat născut sub acest semn,vei avea surprinderea să observi că face unele planuri fără să te implice și că ajunge să te înșele.

 • Defectele Zodiei Rac (22 iunie – 22 iulie)

Indiferent că e bărbat sau femeie, racul se comportă de parcă ar fi într-un continuu sindrom premenstrual – se plânge, face nazuri, se gândește și se răzgândește, e nervos. Din când în când, în funcție de poziția lunii, devine de-a dreptul nebun. Orice ai face, Racul nu e niciodată mulțumit. Ba că nu-l ajuți suficient, ba că te miști cam încet, și câte și mai câte.  Văicăreala lui continuă e foarte greu de suportat.

 • Defectele Zodiei Leu (23 iulie – 22 august)

Despre nativii în Leu se spune că trec drept aroganți și egoiști. Se așteaptă ca atunci când intră într-o cameră toată lumea să-i privească admirativ. De altfel,acaparează discuția și se pun într-o lumină cât mai bună,pentru a-i cuceri pe cei prezenți. Dacă vrei să nu aveți conflicte,ești nevoită să fii de acord cu tot ce spune,eventual să-i lauzi frecvent.

 • Defectele Zodiei Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Exagerat de critici și perfecționiști,sunt siguri că singura modalitate în care poate fi realizat un lucru este aceea pe care o știu ei. Oricât de mult ai oferi într-o relație nu este de ajuns. De altfel,în cuplu,sunt destul de distanți,prea puțin afectuoși. Dacă le-ai greșit cu ceva,vei fi ținută minte și ți se va plăti cu vârf și îndesat după o perioadă mai lungă,timp în care ei vor pune la punct în detaliu un plan de atac.

 • Defectele Zodiei Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Tot încearcă să facă lucrurile așa cum trebuie, dar niciodată nu reușește. Mai adaugă puțin aici, apoi încă puțin dincolo, mai de aici, etc. până când strică total proiectul la care s-a chinuit o grămadă. După ce dă greș o ia de la început, și tot așa. Își dorește mereu mai mult, mai multă iubire, mai multe haine, mai mulți bani, mai mulți oameni în jur, și tot așa până când se pierde total în ceea ce are.

 • Defectele Zodiei Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Scorpionul este o creatură răutăcioasă, veninoasă, parșivă. Să nu ai niciodată încredere în persoanele din această zodie. Este gata oricând să te calce în picioare dacă va câștiga ceva din asta. Exact ca un Scorpion adevărat, acest nativ poate fi interesant ca “animal de companie”, adică să-l ții pe lângă tine și să  te lauzi cu el. Dar cum scorpionul trebuie ținut într-o cușcă, și nativul zodiei trebuie ținut la respect. Ideal ar fi să îl ai la lână cu ceva, altfel te înjunghie pe la spate cu prima ocazie.

 • Defectele Zodiei Săgetător (22 noiembrie – 20 decembrie)

Vei fi surprins cât de lipsiți de tact pot fi cei născuți în zodia Săgetător. Fiind mult prea sinceri,fără să vrea,rănesc sentimentele celor din jur. Răbdarea nu este punctul lor forte. Pierd mult din această cauză,dar și pentru că au prea mare încredere în oameni. habar nu are să se comporte în societate. Este genul care te vede după mult timp și îți spune “Cât te-ai îngrășat!” sau “Ce urât te-ai tuns!”.  Este de o cruzime rar întâlnită.

 • Defectele Zodiei Capricorn (21 decembrie – 19 ianuarie)

Capricornul este un țap bătrân și parșiv care, într-adevăr ajunge mereu în vârful muntelui, dar n-ai vrea să știi de ce e în stare pentru asta. Nu degeaba are coarne răsucite, ca un diavol. Capricornul este gata oricând să se folosească de tine, să abuzeze de tine ca să obțină ce vrea. Extrem de ambițios, dar și răbdător, e gata și să mănânce din gunoi sau să aștepte o eternitate ca să-și împlinească scopurile.

 • Defectele Zodiei Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Motto-ul lui este “Trăiește clipa” Îl interesează doar să se simtă bine aici, acum și atât. Total iresponsabil, nu se gândește niciun moment că acțiunile lui ar putea să rănească pe cineva sau să-l afecteze chiar pe el, în viitor. Își petrece mult timp făcând planuri complicate, pentru ca a doua  zi să le le încalce fără să stea pe gânduri. Nu te poți baza niciodată pe el. Pare că-ți scapă printre degete.

 • Defectele Zodiei Pești (19 februarie – 20 martie)

La inceput par a fi oamenii perfecti, insa Pestii au si ei hibele lor. De exemplu, sunt niste idealisti incurabili, insa nu isi urmeaza visurile prea mult, pentru ca sunt foarte lenesi. Au tendinta de a evada atunci cand dau de greu si adesea se refugiaza in diverse vicii. Hipersensibilitatea lor este mereu afectata de pesimismul de care dau dovada. Pentru Pesti, viata este de multe ori compusa mai degraba din suferinta pe care si-o cauzeaza singuri.

Defectele Pestilor: idealism extrem, lene, tendinta de a evada, sensibilitate prea mare, pesimism.


Mulțumim pentru că ați citit ”Cele mai rele defecte ale zodiilor”.

Sunteți liberi să vă exprimați în secșiunea de comentarii.

Ce te face special/ă în funcție de zodie

Fiecare zodie este unică în felul său și are parte de diferite calități. Noi vă prezentăm ce te face special în funcție de zodie :

Horoscop : Ce te face special în funcție de zodie

 • Berbec (21 martie – 20 aprilie)

Un Berbec este întotdeauna încrezător că lucrurile vor merge pe o linie dreaptă. Și dacă nu, atunci acesta va face tot ceea ce îi stă în putere pentru a face ca totul să fie în regulă. Nu-i place să renunțe și nu are niciodată o atitudine negativă. Întotdeauna îi va liniști pe ceilalți atunci când se vor confrunta cu situații neplăcute. Optimismul Berbecilor este debordant.

 • Taur (21 aprilie – 20 mai)

Din moment ce ești atât de pretențios în legătură cu cine face parte din viața ta, oamenii care se află în cercul tău de prieteni vor rămâne acolo pe veșnicie. Ceea ce te face special este loialitatea ta. Dacă ai încredere în cineva suficient pentru a-i permite să intre în viața ta, vei face tot ce îți stă în putere pentru a-l sprijini. Prietenii tăi sunt, în principiu, familia ta și nu mulți oameni sunt capabili să mențină relații atât de strânse.

 • Gemeni (21 mai – 21 iunie)

Nativii de sub semnul zodiacal al Gemenilor sunt intelectuali și se află într-o permanentă căutare de informații. Mintea Gemenilor contemplează în mod constant la tot felul de gânduri, idei și întrebări. Ei sunt curioși de aproape tot ce se află în jurul lor și este dificil să se axeze doar pe un singur lucru deoarece pasiunile și interesele lor sunt atât de diverse. Gemenii sunt recunoscuți ca fiind cei mai ageri în gândire din toate zodiile.

 • Rac (22 iunie – 22 iulie)

Ești cunoscut pentru faptul că ești sensibil și emoțional, deși ceea ce te face cu adevărat special este devotamentul tău. Iubești într-un mod profund și intens, de aceea oamenii adoră să fie în preajma ta. Nu doar că reușești să îți faci prieteni, ci legi prietenii pe viață. Chiar te dedici oricărui lucru și oricărei persoane din viața ta. De asemenea, sensibilitatea te face un ascultător minunat și un sfătuitor de bază.

 • Leu (23 iulie – 22 august)

Leul este un lider înnăscut, care excelează atunci când conduce orice proiect își planifică. Ei debordează de putere și de energie. Unii oameni ar putea crede că Leul face prea mult pe șeful, dar ei nu pot nega niciodată faptul că acesta este un lider excepțional, care este mai mult decât capabil să conducă echipa sa spre o victorie glorioasă.

 • Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Harnic, responsabil și organizat, trăsătura care te face cu adevărat special este curiozitatea. Încerci întotdeauna să înveți lucruri noi și să îți dezvolți mintea, astfel încât oamenii sunt întotdeauna uimiți de inteligența și cunoștințele tale. Întotdeauna oferi cel mai bun sfat și îi ajuți pe cei din jurul tău așa cum știi mai bine atunci când aceștia se confruntă cu diferite probleme.

 • Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Nu este de mirare că semnul Balanță este reprezentat de echilibru. Nativii de sub acest semn zodiacal trăiesc pentru echilibru, iar scopul lor unic în viață este să-l mențină. Ei încearcă să găsească un echilibru între viața lor personală și cea profesională, între indulgența de sine și restrângerea, între spirit și materie și între orice alte aspecte contradictorii din viața lor. Balanța este o fire calmă, ceea ce o salvează din diferite situații stresante.

 • Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Sub atitudinea ta rece se află un suflet cald și blând. Ceea ce te face special este modul în care reușești să îți gestionezi emoțiile. Ești rar irațional. Pentru că ești atât de relaxat, știi cum să îți exprimi emoțiile fără ca ele să îți împiedice judecata. Oamenii sunt mereu geloși pe modul în care reușești să rămâi cu picioarele pe pământ în cele mai dificile situații.

 • Săgetător (22 noiembrie – 20 decembrie)

Alături de entuziasmul tău pentru viață și călătorie, trăsătura care te face cu adevărat special este optimismul. Vei vedea întotdeauna oportunități la care nimeni altcineva nu s-ar gândi. În timp ce alții văd paharul pe jumătate gol, tu îl vezi întotdeauna pe jumătate plin. Optimismul tău este o sursă de inspirație pentru toți. Iubești viața și reușești să faci ca toată lumea din jurul tău să vrea să o iubească la fel de mult ca tine.

 • Capricorn (21 decembrie – 19 ianuarie)

Capricornul este unul dintre cele mai muncitoare semne zodiacale. Ei acordă o mare importanță ambiției și avansării (cu onestitate și cu răbdare) în carieră. Ei se mândresc cu faptul că sunt foarte productivi și că vor prospera în mediile de lucru în care activează. Sunt pasionați de tot ceea ce fac. Capricornii ar putea fi perfecționiști, deci sunt probabil cei mai răi critici ai lor.

 • Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Dat fiind faptul că ești atât de energic și excentric, ocazional trebuie să-ți rezervi un timp departe de ceilalți pentru a-ți reîncărca bateriile. Cu toate acestea, chiar și atunci când nu poți fi aventuros din punct de vedere fizic, ai o imaginație extrem de bogată care cu siguranță te individualizează de cei din jur. Ea este ceea ce te păstrează atât de optimist și pozitiv.

 • Pești (19 februarie – 20 martie)

Ești cunoscut pentru faptul că înțelegi și sprijini pe toată lumea din jurul tău, dar ceea ce te face cu adevărat unic constă în abilitățile tale de leadership. Reușești să preiei controlul asupra oricărei situații și rezolvi orice problemă, iar majoritatea oamenilor admiră asta la tine. Nu ești doar un lider, dar ești capabil să renunți la propriile nevoi pentru a-i ajuta pe alții.

 

Ce înseamnă când visezi păr – interpretarea viselor

Ce înseamnă când visezi păr – interpretarea viselor care implică păr, în dicționarul nostru de vise găsești toate tălmăcirile.

În general, visele în care apare păr semnifică modul în care tu percepi anumiți oameni sau anumite situații. Visele de genul pot semnifica putere, senzualitate și, mai ales, sexualitate.  Mai jos aveți explicate majoritatea viselor care implică păr.

Semnificațiile viselor care implică păr :

daca visezi par

 • Ce înseamnă când visezi păr alb – părul alb simbolizează bucurie, plăcere și desfătare.
 • Dacă visezi păr alb lung – vei avea parte de desfrânare în dragoste, plăceri, dar și regrete mari. Nu trebuie să lași amorul să ți se urce la cap
 • Ce înseamna când visezi păr scurt: acest vis este un semn că ar trebui sa faci o schimbare a stilului tău de viata. Ai nevoie de această schimbare în viața ta. Trebuie să lași în urmă trecutul și să te bucuri de tot ceea ce se întâmplă în jurul tau..
 • Atunci când visezi că ai păr alb scurt – în scurt timp vei avea parte de încredere și demnitate de la familia ta.
 • Dacă visezi păr arzând – vei trage foloase din munca altora, dar ei nu o să fie supărați de acest lucru, ba chiar vor vrea să te ajute.
 • Dacă visezi că ai barbă – trebuie să accepți un sfat care îți va fi dat în scurt timp și pe care probabil nu îl vei lua în serios.
 • Ce înseamnă dacă visezi că ai păr blond – trebuie să accepți o sarcină neplăcută.
 • Când visezi păr castaniu – vei avea parte de sinceritate de la cei dragi și de schimbarea norocului.
 • Dacă visezi că îți cade părul – vei avea parte de mari pierderi pe plan financiar, sau pierderi mici pe plan amoros.
 • Dacă visezi că te tunzi – Atunci când visezi că te tunzi este semn că anumite situații se petrec în jurul tău destul de repede. Nu ai timp să asimilezi și să ții pasul cu noile schimbări din viața ta.
 • Dacă visezi că ai chelie – Urmează să pierzi unul sau mai mulți prieteni vechi din cauza unor certuri fără rost.
 • Dacă visezi păr crescând vei avea parte de protecție din partea unei persoane pe care nu o cunoști prea bine, dar care te cunoaște pe tine.

Visele care implică păr nu trebuie luate în derâdere.

 • Ce înseamnă dacă în vis apare păr de femeie – Nu îți merge aproape nimic bine. Dar urmează să ai parte de o întorsătură foarte mare.
 • Dacă visezi păr cu fir gros este semn că vei avea parte de câștiguri substanțiale la locul de muncă. Că urmează o perioadă în care vei avea noroc la bani și poți obține chiar o promovare.
 • Dacă visezi viermi sau gândaci în păr este posibil să ai parte de gânduri negre, stres la locul de muncă. Te consumi extrem de mult pe baza unor scenarii negative.
 • Dacă visezi păr cârlionțat este semn că vei cunoaște o persoană nouă de care te poți îndrăgosti și veți avea o relație frumoasă. Părul cu bucle semnifică o perioadă frumoasă în viața ta, în care simțul ludic primează. Vei cunoaște o persoană alături de care te vei simți bine, sunteți pe aceeași lungime de undă, iar aspectul ludic primează.
 • Semnificația visului cu păr dezordonat – urmează să ai pierderi mari pe plan financiar. Dar aceste pierderi nu sunt tot timpul un lucru negativ. O să ai posibilitatea de a te regăsi.
 • Ce înseamnă când visezi păr negru – Vei avea parte de o foarte mare plăcere. Viața amoroasă urmează să primească un impuls extrem de mare, doar dacă te lași pradă tentației.
 • Ce înseamnă când visezi că ai păr creț – urmează să ai parte de sănătate deplină.
 • Dacă in vis simți ca ai fire de păr in gură, trebuie sa te pregătești să întâmpini o experiență neplăcută în realitate.
 • Dacă visezi ca îți piepteni părul, înseamnă ca ești o persoană care are multa grijă de felul in care arată. Acest vis mai poate semnifica și un plan nou pe care ai de gând să îl pui in aplicare, idei noi și interesante care merită să fie recunoscute.

Concluzia viselor care implică păr :

vise care implica par

Părul în vis este un simbol extrem de puternic. Atunci când ne apare în vis are mare legătură atât cu starea noastră mentală. Dar și cu evenimentele care pot avea loc în viața noastră. Părul poate însemna plăceri sau bucurii, câștiguri sau pierderi în dragoste, dorința carnală sau desfăț.

Acest vis poate avea semnificații multiple, ținând cont de context și de starea ta de spirit din timpul visului. Acest simbol poate fi o trăire interioară a celui care visează. Este legat strict de conflictele cu care spiritul acestuia se confruntă zilnic. Astfel, ne dăm seama că acest vis nu este unul ușor de ignorat. Mai ales dacă se repetă la o anumită perioadă de timp.

Acum, că ai descoperit ce înseamnă când visezi par, îți este mult mai ușor să interpretezi ceea ce încearcă să îți transmită subconștientul. Consultă dicționarul nostru de vise pentru a afla semnificația viselor tale.