Sinonimele care se încep cu litera B – Sinonime Cu litera B

Sinonimele care se încep cu litera B – Sinonime Cu litera B

Sinonimele care se încep cu litera B – Sinonime Cu litera B

ba adv. 1. nu, deloc, nicidecum. 2. (conj.) fie… fie; sau… sau

babac m. tată, părinte

babalâc m. moşneag, hodorog, căzătură, baccea, ramolit

baban adj. mare, voluminos

babă f. 1. bătrână, mătuşă, ni­neaca. 2. soţie, nevastă

babilonie f. haos, dezordine, aiu­reală, zăpăceală, încurcătură

bac n. pod plutitor, brod, brudină

baclava f. sarailie

bacşiş n. atenţie, cadou, şperţ, mită

bacterie f. microb

bade m. bădie, bădiţă, bade

badijona vb. a pensula, a unge

baftă f. noroc, succes, izbândă

bagaj n. balot, catrafuse, cala­balâc, încărcătură, pachet

bagatelă f. fleac, nimic, mărunţiş

bagateliza vb. a minimaliza, a subaprecia, a desconsidera

bagdadie f. tavan

baghetă f. beţişor* vargă

bahnă f. baltă, băltoacă

bai n. necaz, neajuns, mizerie, în­curcătură

baie f. 1. îmbăiere, scaldă, spălare. 2. cadă, vană. 3. mină, subteran

bairam n. petrecere, chef, ospăţ, veselie (mare)

balama f. 1. ţâţână, şarnieră. 2. (la pl.) încheieturi, articulaţii

balamuc n. 1. ospiciu, casă de nebuni. 2. tărăboi, zgomot, gălăgie, larmă

balans n. pendulare, oscilare, clătinare, legănare

balanţă f. Cântar

balaoacheş, -ă adj. oacheş, brunet

balast n. 1. lest, povară, încăr­cătură. 2. greutate, dificultate, sarcină

balaur m. monstru, dragon, zmeu, şarpe

balcâz, -ă adj. slut, diform, pocit, urât

balenă f. chit

balercă f. butoiaş

balerin m. dansator

balivernă f. minciună, scornire, palavre, aiureli, fleacuri, poveşti

baliză f. semn, semnal, reper

balon n. 1. aerostat. 2. minge. 3. impermeabil

balot n. bagaj, pachet

balsam n. 1. elixir, esenţă, doctorie, medicament, mireasă. 2. alinare, consolare, uşurare, mân­gâiere

baltag n. topor, toporaş

baltă f. heleşteu, tău, băltoacă, mlaştină, smârc, ghiol

balustradă f. parapet, mână-curentă, pălimar

ban m. 1. gologan, para, franc, monedă. 2. (la pl.) avere, capital, re­surse

banal, -ă adj. comun, obişnuit, anodin, de rând, standard, neintere­sant

banalitate f. platitudine, loc comun, truism, fleac

banc1 n. glumă, anecdotă

banc2 n. 1. grămadă, nisipiş, pietriş, nămol. 2. cârd (de peşti). 3. postament

banchet n. ospăţ, praznic, festin, chef

bancnotă f. bani, bilet, monedă

bancrută f. faliment, crah

bandaja vb. pansa, lega, a obloji, a înfăşa

bandă f. 1. gaşcă, clică, cârdăşie, ceată, şleahtă, coterie. 2. fâşie, ştraif

banderolă f. brasardă

bandit m. tâlhar, criminal, ticălos

banditism n. nelegiuire, crimă, ticăloşie

baniţă f. dublă, mierţă, dimerlie, ferdelă

bar n. bodegă, local, bistrou

bara vb. a bloca, a zăgăzui, a închide, a opri, a stopa

baraj n. obstacol, zăgaz, stăvilar

bară f. 1. drug. 2. lingou

barbar, -ă adj. 1. primitiv, necivili­zat, sălbatic. 2. crud, rău, feroce, dur

barbarie f. sălbăticie, primitivism, incultură

barbişon n. cioc, ţăcălie

barcagiu m. luntraş, lopătar, vâslaş

barcă f. luntre, lotcă, şaică, cin

bard m. poet, versificator, stihuitor

bardă f. topor, secure

barem adv. măcar, cel puţin, încai, încaltea

baricadă f. 1. întăritură, fortăreaţă, fortificaţie, zid. 2. obstacol, baraj, piedică,’ oprelişte, stop, zăgaz

baricadă vb. a închide, a bara, a fortifica, a întări

barieră f. 1. rampă, oprelişte, zăgaz. 2. periferie, suburbie, mahala

barosan,-ă adj. 1. mare, grozav, imens, enorm. 2. bogat, înstărit, cu cheag

barză f. cocostârc, stârc

basamac m. holercă

bască f. beretă

bascula vb. a oscila, a se legăna, a şovăi, a fi indecis

basculă f. cântar, decimal

basm n. 1. poveste, fabulă, nara­ţiune. 2. născocire, invenţie, minciună, scornire

basma f. năframă, tulpan, testemel

basta interj, destul, ajunge, stop, gata, punct

bastard m. 1. copil din flori, ne­legitim. 2. corcitură, hibrid, metiş

bastiment n. v. vapor

bastion n. v. fortăreaţă

başca adv. aparte, deosebit, sepa­rat

baştină f. origine, obârşie, sursă, izvor

batal m. berbec

bate vb. 1. a lovi, a pălmui, a bru­taliza, a maltrata, a altoi, a croi, a scărmăna, a îmblăti. 2. a izbi, a pocni, a păcăni, a bocăni, a ciocăni. 3. a bătători, a presa, a bătuci. 4. a pulsa, a zvâcni, a suna, a palpita. 5. a străbate,a cutreiera, a trece, a par­curge. 6. a se lupta, a se război, a se oşti. 7. a birui, a frânge, a învinge, a întrece, a depăşi

batic n. băsmăluţă, fişiu

Sinonimele care se încep cu litera B – Sinonime Cu litera B

batişte f. curte, ogradă

batjocori vb. 1. a ocărî, a insulta, a -înjosi, a-şi bate joc, a- lua în râs, a zeflemisi, a ridiculiza. 2. a necinsti, a viola, a dezonora, a profana

batjocoritor, -oare adj. zeflemist, sarcastic, caustic, incisiv, usturător

batjocură f. 1. bătaie de joc, ze­flemea, derâdere, băşcălie. 2. ruşine, ocară, necinste, înjosire

baza vb. 1. a se sprijini, a se rezema, a se încrede, a se bizui, a se întemeia, a conta, a crede

bazaconie f. v. ciudăţenie

bazar . v. piaţă

bază f. 1. temelie, fundament, suport, temei. 2. valoare, esenţă. 3. sursă, izvor, origine

bazilică f. biserică, templu, lăcaş de închinare

bazin n. 1. rezervor. 2. piscină, havuz

băcănie f. prăvălie, magazin

bădăran, -că adj. mitocan, ne­cioplit, primitiv, mahalagiu, jigodie

bădiţă m. 1. bădică, bădişor. 2. iubit, ibovnic, drăguţ

băga vb. 1. a vârî, a introduce, a împlânta, a înfige, a îndesa. 2. a angaja, a cheltui, a învesti. 3. a se amesteca, a interveni

băhnit, -ă adj. v. stătut

băiat m. 1. prunc, fiu, copil. 2. tânăr, adolescent, flăcău, puştan, june. 3. valet, fecior, chelner, ospătar

băieţandru m. flăcău, adolescent

băieţaş m. copil, băieţel

băjenar m. pribeag, fugar, refugiat

băjenie f. pribegie, fugă, refugiu, înstrăinare, emigrare

bălai, -ie adj. blond, bălan, plăvan, plăviţ, blondin

băiăbăneală f. legănare, clătinare, oscilare, pendulare

bălăcărle f. v. murdărie

bălăci vb. v. scălda

bălărie f. buruieni, beldie, dudău

băligar n. gunoi

bălmăji vb. v. Încurca

băltoacă f. v. baltă

bălţat, -ă adj. pestriţ, tărcat

bănat n. v. supărare

bănesc, -ească adj. financiar, monetar, economic

bănet n. v. avere

bănos, -oasă adj. profitabil, avantajos, rentabil

bănui vb. 1. a suspecta, a presu­pune, a crede, a intui, a presimţi, a-şi închipui, a întrezări. 2. (reg.) a re­greta, a-i părea rău

bănuială f. presupunere, suspiciune, închipuire

bănuitor, -oare adj. suspicios, gelos, temător, neîncrezător

bărăgan n. câmpie, câmp, şes

bărbat m. om, ins, individ, soţ

bărbătesc,-ească adj. 1. viguros, destoinic, tare, viril, masculin, puter­nic. 2. curajos, îndrăzneţ, cutezător, temerar, viteaz, neînfricat

bărbăţie f. 1. virilitate, tărie, ener­gie, putere, vigoare. 2. curaj, vitejie

bărbie f. 1. guşă. 2. barbă

bărbier m. frizer

bărbos adj. neras, nebărbierit, hirsut

bărdacă f. ulcică, cană

bărzăun m. bondar, gândac, in­sectă

băşcălie f. batjocură, glumă (proastă), ironie

băşică f. 1. vezică. 2. bubă, umflătură. 3. clăbuc, bulă

băştinaş, -ă adj. autohton, indigen, aborigen, pământean, neaoş

bătaie f. 1. lovire, ciocnire, izbitură, lovitură. 2. încăierare, răfuială păruială, corecţie. 3. bătălie, luptă, confruntare. 4. eşec, înfrângere, nereuşită. 5. pulsaţie, palpitare, zvâcnire. 6. suflare, adiere, vântuleţ

bătăios, -oasă adj. impulsiv, di­namic, răzbătător, agresiv

bătălie f. luptă, război, confruntare, ciocnire, campanie

bătători vb. a presa, a bate, a îndesa, a bătuci

bătăuş m. ciomăgar, mardeiaş, dălcauc

bătrânesc, -ească adj. (stră)vechi, patriarhal, tradiţional, învechit

bătuci vb. v. bătători

bătut, -ă adj. 1. lovit, atins, agresat. 2. îndesat, bătătorit, bătucit. 3. circulat, umblat, frecventat. 4. învins, înfrânt, biruit. 5. închegat, prins

băţ n. bâtă

băţos,-oasă adj. 1. ţeapăn, rigid, neflexibil. 2. fudul, trufaşi înfumurat

băut adj. beat, ameţit, cherchelit

băutor, -oare adj. v. beţiv

bâigui vb. v. îrigăima

bâjbâi vb. 1. a dibui, a orbecăi, a pipăi. 2, a mişuna, a furnica, a roi, a foi

bâlbâi vb. v. bolborosi

bâlci n. 1. târg, pidţă, iarmaroc. 2. zăpăceală, aiureală, încurcătură

bântui vb. 1. a pustii, a nimici, a distruge. 2. a asupri, a oprima, a năpăstui, a oropsi, a prigoni, a tiraniza

bârfă v. bârfeală

bârfeală f. cleveteală, bârfă, defăimare, calomnie, hulă, ocară, denigrare, ponegrire, mahalagism

bârfi vb. a defăima, a ponegri, a calomnia, a cârti

bârâi vb. v. cicăli

bârlog n. v. Adăpost

bârnă f. bară, grindă, pociumb, drug, babă, stâlp, bagdadie

bâtă f. băţ, ciomag, baston

bâtlan m. stârc

bâţâi vb. v. clătina

bâzdâc n. v. toană

bâzdâganie f. v. dihanie

bâzâi vb. v. zumzăi

bea vb. a consuma, a înghiţi (lichide), a suge, a pili

beat, -ă adj. 1. ameţit, băut, cher- chelit, afumat, turmentat. 2. tulburat, copleşit

beatitudine f. fericire, încântare, extaz

becaţă f. sitar, sităruş

becher m. burlac, neînsurat, holtei

beci n. 1. pivniţă, subsol. 2. închisoare, temniţă, răcoare, dubă

becisnic, -ă adj. 1. slab, debil, pirpiriu. 2. ticălos, infam, josnic, mizerabil

beizadea m. principe, prinţ

beladonă f. mătrăgună

belciug n. verigă

belea f. necaz, neajuns, neşansă, nefericire, mizerie

beletristic, -ă adj. literar, estetic, expresiv

belfer m. învăţător, institutor, pro­fesor, dascăl

beli vb. a jupui, ajuli, a holba

belicos, -oasă adj. agresiv, impul­siv, violent, bătăios

belşug n. bogăţie, opulenţă, abun­denţă, îndestulare, rod, prisos, huzur

belvedere f. foişor, balcon

Sinonimele care se încep cu litera B – Sinonime Cu litera B

belzebut m. diavolul, dracul, sa­tana, ucigă-l-crucea, scaraoţchi

benchetui vb. a chefui, a petrece, a se ospăta

benedicţiune f. binecuvântare, blagoslovire

benefic, -ă adj. binefăcător, priel­nic, binevenit, avantajos, pozitiv

beneficia vb. a profita, a câştiga, a se bucura, a se folosi de

beneficiu n. câştig, dobândă, avantaj, folos, adaos

benevol, -ă adj. de la sine, nesilit, facultativ, voluntar

benign, -ă adj. curabil, vindecabil, uşor, trecător

berbant adj. m. afemeiat, corupt, muieratic

berechet n. belşug, prisos, opu­lenţă, abundenţă, huzur

beregată f. laringe, gâtlej, gât

beretă f. basc

berneveci m. pl. iţari

bestial, -ă adj. sălbatic, feroce, cumplit, fioros, animalic

bestie f. animal, fiară

beşteleală f. mustrare, dojană, dojenire, critică, ceartă, observaţii

beteag, -ă adj. infirm, suferind, ‘ schilod

beteşug n. 1. infirmitate, schilodeală, betejeală, vătămare. 2. cusur, defect, neajuns, meteahnă. 3. boală, suferinţă, morb

betonieră f. malaxor

beţie f. 1. ebrietate, chercheleală, ameţeală, alcoolizare. 2. (fig.) încân­tare, însufleţire, entuziasm, elan, extaz, pornire ,

beţiv, -ă adj. alcoolic, băutor, beţivan

bezea f. sărut, sărutare, pupat

bezmetic, -ă adj. aiurit, zăpăcit, dereglat, pierdut, smintit, ţicnit

beznă f. întuneric, obscuritate, tenebre, întunecime

biber m. castor, breb biciui vb. 1. a şfichiui, a flagela, a snopi. 2. a satiriza, a ironiza, a critica (aspru)

biciuitor, -oare adj. usturător, ne­cruţător, nemilos

biciuşca f. cravaşă, nuia

bidon n. canistră, ploscă

biet, biată adj. 1. sărman, nevoiaş, sărac, mizer, pauper, nenorocit, mizerabil, de plâns. 2. umil, obscur, neînsemnat, insignifiant

bifurca vb. a se despărţi, a se desface, a se scinda

bigot, -ă adj. habotnic, fanatic, bisericos

bijuterie f. giuvaer, odor, podoabă

bilanţ n. rezultat, evaluare, încheiere, socoteală, situaţie (finală)

bilă f. 1. fiere. 2. sferă, glob

bilet n. 1. notă, însemnare, act. 2. scrisoare, epistolă, răvaş. 3. banc­notă

bilunar, -ă adj. chenzinal, bimensual

bină f. schelă, construcţie, edificiu, eşafodaj

bine adv. 1. aşa, just, perfect, de acord, desigur. 2. tare, vârtos, zdravăn. 3. plăcut, agreabil, frumos, simpatic. 4. precis, exact, de tot, de­plin

bine n. binefacere, avantaj, folos, satisfacţie, bunăstare

binecrescut, -ă adj. manierat, ci­vilizat, politicos, cumsecade

binecuvânta vb. a blagoslovi, a in­voca (harul ceresc), a ura (binele)

binecuvântare f. benedicţie, bla­goslovire, har (ceresc), destin (bun)

binecuvântat, -ă adj. 1. sfinţit, bla­goslovit, fericit, preamărit 2. just, legitim, întemeiat, justificat, raţional

binefacere f. 1. generozitate, faptă bună, ajutor, caritate. 2. folos, avan­taj, câştig, profit

binefăcător, -oare adj. 1, spriji­nitor, binevoitor, generos, săritor. 2. prielnic, folositor, binevenit, bun, util, necesar

binefăcut, -ă adj. voinic, zdravăn, solid, vânjos

bineînţeles adv. desigur, neîn­doielnic, cert, categoric, fireşte

bineţe f. salut, bună-ziua, noroc

binevenit, -ă adj. oportun, prielnic, bun, folositor, util

binevoi vb. a consimţi, a catadixi, a se învrednici, a se angaja

binevoitor, -oare adj. serviabil, amabil, săritor, cumsecade, generos

binişor adv. încet, lin, uşor, uşurel, alene

biografie f. cronologie (personală), povestea vieţii (cuiva)

bir n. impozit, dare, contribuţie, taxe, impunere

birjar m. vizitiu, droşcar, surugiu

birocraţie f. birocratism, for­malism, scriptologie

birou n. cancelarie, oficiu, ad­ministraţie

birt n. bodegă, restaurant, bistrou, ospătărie

birui vb. a învinge, a izbândi, a în­frânge, a răzbi, a depăşi

biruinţă f. învingere, victorie, izbândă, succes

biserică f. templu, bazilică, cate­drală, capelă, lăcaş de închinare

bisericesc, -ă adj. clerical, religios, ecleziastic

bisericuţă f. (fig.)cârdăşie, gaşcă, şleahtă, coterie

bitum n. smoală

bivuac n. tabără

bizar, -ă adj. ciudat, neobişnuit, curios, extravagant bizon m. bour

bizui vb. a conta, a se sprijini, a spera, a se încrede

blagoslovenie f. v. binecuvântare

blajin, -ă adj. v. blând

blam n. înfierare, dezaprobare, re­probare, vestejire, condamnare

blană f. 1. cojoc, şubă, bundă. 2. scândură

blasfemie f. calomnie, huiă, injurie, înjurătură

blazat, -ă adj. dezgustat, plictisit, indiferent, insensibil, sastisit

blazon n. stemă, emblemă, ar- moarii

blănar m. cojocar

bleg, bleagă adj. v. nătărău

blestem n. 1. imprecaţie, male­dicţie, afurisenie. 2. dezastru, potop, flagel, catastrofă, nenorocire

blestemat, -ă adj. 1. afurisit, anatemizat, excomunicat, urgisit. 2. rău, mizerabil, ticălos, mişel, infam, hain

blestemăţie f. v. nelegiuire

bleu adj. albastru, azuriu, havai

blid n. strachină, castron

blând, -ă adj. liniştit, bun, calm, blajin, potolit, domol, paşnic, cuminte, aşezat

blândeţă f. v. bunătate

bloc n. 1. stei, bolovan. 2. imobil, construcţie (cu etaje). 3. (fig.) alianţă, grup, coaliţie, grupare

bloca vb. a închide, a opri, a as­tupa, a bara

blocadă f. v. Încercuire

blond, -ă adj. bălai, bălan, codalb, băl

bluf n. cacialma, nereuşită, insuc­ces, eşec

boală f. 1. suferinţă, maladie, afecţiune, beteşug, morb, pătimire. 2. pică,’ ciudă, necaz, ranchiună, pornire, invidie

boare f. v. adiere

boarfe f. pl. catrafuse, bulendre, calabalâc

bob m. grăunte, sămânţă, boabă

bobina vb. a înfăşură, a depăna

bobină f. mosor

bobârnac n. v. Mustrare

boboc m. 1. mugur. 2. pui, puişor. 3. ucenic, novice, începător, recrut

boboti vb. a arde, a dudui

bocăni vb. v. ciocăni

boccea f. v. legătură

bocet n. plângere, tânguire, jelanie

boci vb. a plânge, a se tângui, a lăcrima

Sinonimele care se încep cu litera B – Sinonime Cu litera B

bodegă f. birt, ospătărie, bufet, bar

bodârlău m. cufundar, corcodel

bodogăneală f. 1. mormăială, bol­boroseală, bâiguială, bombăneală. 2. cicăleală, dăscăleală, sâcâială, mo­lestare

bogat, -ă adj. 1. înstărit, avut, bogătaş, cu cheag, cu stare, prosper, cuprins, pricopsit. 2. roditor, produc­tiv, fertil, mănos, fecund. 3. abundent, mult, mare, amplu, cuprinzător, întins. 4. fastuos, strălucitor, grandios, măreţ, impresionant

bogăţie f. 1. avere, avuţie, belşug, prosperitate, prisos, cheag. 2. am­ploare, abundenţă, vastitate, întin­dere, cuprindere, mărime

boi n. v. statură

boi vb. v. vopsi

boiangiu m. vopsitor

boicota vb. v. Submina

boier m. v. moşier

boieresc n. clacă, ruşfet, beilic

boierime f. aristocraţie, moşierime, nobilime, protipendadă

boieros, -oasă adj. v. trufaş

bojdeucă f. v. cocioabă

bolborosi vb. a mormăi, a bâigui, a bâlbâi

bold n. ac (cu gămălie)

boli vb. v. zăcea

bolid n. meteorit, aerolit

bolnav, -ă adj. suferind, infirm, be­teag, neputincios, incapabil

bolnăvicios, -oasă adj. debil, firav, şubred, maladiv

bolovan m. pietroi, stâncă

boltă f. 1. cer, firmament. 2. cu­polă, boltitură, arcadă, arc. 3. prăvălie, dugheană

bolti vb. a arcui

bombastic, -ă adj. retoric, emfatic, afectat, declamator, pompos, gran­dilocvent

bombat, -ă adj. convex, umflat, proeminent

bombăni vb. v. mormăi

bomboane f. pl. dulciuri, zahari­cale

bondar m. bărzăun

bonetă f. scufie, tichie bonificaţie f. rabat, reducere, scăzământ, facilităţi (de plată)

bont, boantă adj. turtit, ciuntit, retezat, fără vârf

bonton n. v. politeţe

bonz m. v. căpetenie

borangic n. mătase

borcănat adj. umflat, gros

borceag m. măzăriche

bord ţărm, margine, mal

bordel n. v. Colibă

Sinonimele care se încep cu litera B – Sinonime Cu litera B

bordură f. chenar, margine, tivitură

boreal adj. nordic, septentrional

borfaş m. pungaş, hoţ, găinar

borhot n. tescovină, boştină

boroboaţă f. ispravă, poznă

borşi vb. v. fermenta

bortă f. v. gaură

borţos, -oasă adj. 1. burtos, obez, gras. 2. ^gravidă, însărcinată, grea

borviz n. apă minerală

boschet n. tufiş

boscoană f. v. Vrajă

boscorodi vb. v. murmura

Sinonimele care se încep cu litera B – Sinonime Cu litera B

bostan m. dovleac, harbuz

bosumflat, -ă adj. supărat, îmbuf­nat, ţâfnos, capricios, sucit

bot . v. gură

boteza vb. v. numi

boţ – cocoloş, bulz

boţi vb. mototoli, cocoloşi, şifona

box n. pugilism

boxă f. compartiment, despărţitură

brac n. sfărmătură

Sinonimele care se încep cu litera B – Sinonime Cu litera B

brambura adv. alandala, aiurea, haotic, dezordonat, fără rost, ana­poda

brambureală f. debandadă, haos, dezordine

brancardă f. targa

branişte f. v. pădure

branşa vb. a conecta, a lega, a ataşa

branşă f. 1. ramură, domeniu, sector. 2. meserie, profesie, ocupaţie, slujbă, funcţie

braşoave f. p! fleacuri, poveşti, palavre, gogoşi, vorbe goale, minciuni

braţ  – 1. mână, brâncă. 2. ramură, ramificaţie, crac

brav, -ă adj. v. curajos

brava vb. a înfrunta, a sfida

bravo! interj, foarte bine, excelent, minunat, foarte frumos, felicitări!

bravură f. vitejie, eroism, bărbăţie, temeritate, cutezanţă, îndrăzneală

brazdă f. 1. răzor, polog. 2. (fig.) făgaş, dâră, urmă, pârtie

breaslă f. tagmă, corporaţie, rang, categorie, cin

breaz, -ă v. grozav

brebenel m. dediţel, brebenea, breabăn, ioţă, păştiţă. floarea-paştilor

breşă f. spărtură, gaură, deschizătură

brevet n. licenţă, permis, patentă

breviar – compendiu, sinteză

brezaie f. 1. capră. 2. paparudă

briceag n. cuţitaş, custură, brişcă

brigadă f. echipă, unitate, grup

brigand m. tâlhar, bandit, hoţ

briliant – diamant

brişcă f. trăsurică, cabrioletă

britanic, -ă adj. englez

briză f. v. adiere

brâu – 1. cingătoare, centură, cor­don, curea, şerpar. 2. mijloc, talie. 3. bordură, chenar, dungă, brână, ciubuc, vrâstă

broboadă f. basma, năframă

broda vb. 1. a coase, a înflora. 2. (fig.) a scorni, a născoci, a inventa

brodeală f. potrivire, nimereală, congruenţă

brodi vb. a se nimeri, a se potrivi, a concorda

broşa vb. a lega, a compacta

broşură f. cărţulie, fasciculă, opus­cul

bruftuială f. muştruluială, dăscă­leală, critică, mustrare, reproş

bruion n. ciornă, schiţă, concept

bruiaj n. perturbare, tulburare, larmă, zgomot

brumar m. noiembrie

brumă f. 1. pruină. 2. puţinătate, micime, fleac

brumărel m. octombrie

brumăriu, -ie adj. fumuriu, vineţiu

brun, -ă adj. negricios, brunet, oacheş, smolit, tuciuriu

brunet, -ă adj. v. brun

brusc, -ă adj. neaşteptat, deodată, subit, inopinat, spontan, fulgerător

brusca vb. a repezi, a bruftului, a înghesui, a maltrata

brusture m. lipan

brut, -ă adj. neprelucrat, nefinisat, necioplit, grosolan, primitiv, necizelat

brutal, -ă adj necivilizat, aspru, dur, silnic, agresiv, rău, neomenos

brutalitate f. duritate, asprime, răutate, agresivitate, neomenie

brutaliza vb. a agresa, a maltrata, a vătăma, a lovi, a bate, a ataca

bubă f. 1. abces, furuncul. 2. neajuns, încurcătură, complicaţie, greutate

bubui vb. a (de)tuna, a dudui, a vui, a răsuna

bucată f. 1. fragment, parte, frân­tură, porţie, crâmpei. 2. compoziţie, lucrare

bucate f. pl. 1. hrană, alimente, mâncare. 2. cereale, grâne

bucălat, -ă adj. v. dolofan

bucăţică f. fărâmă, părticică, fărâmătură, pic

buchet n. 1. mănunchi, smoc, chită. 2. miros, aromă, parfum

buchiseală f. învăţare, studiu, toceală

bucium n. corn, tulnic

buclă f. zuluf, cârlionţ, creţ

bucluc n. necaz, neajuns, încurcătură, mizerie

buclucaş, -ă adj. v. cârcotaş

bucolic, -ă adj. idilic, pastoral, campestru

bucolică f. eglogă, idilă

bucura vb. 1. a se desfăta, a se veseli, a se amuza, a jubila. 2. a beneficia, a profita, a se folosi de…

bucurie f. mulţumire, satisfacţie, plăcere, desfătare, euforie

bucuros, -oasă adj. satisfăcut, vesel, bine-dispus, voios, mulţumit

buf, -ă adj. burlesc, caraghios, gro­tesc, caricatural

bufant, -ă adj. înfoiat, umflat

bufet n. v. bodegă

bufniţă f. cucuvea, buhă, bogză

bufon m. măscărici, paiaţă, cabaz, ghiduş, caraghios

buhă f. bufniţă

buhăit, -ă adj. umflat, buget, puhav

buimac, -ă adj. v. zăpăcit

Sinonimele care se încep cu litera B – Sinonime Cu litera B

buimăceală f. năucire, zăpăceală, ameţeală, buimăcire

bulb m. tubercul

bulboană f. v. vâltoare

bulbucătură f. v. umflătură

buleandră f. v. zdreanţă

buletin n. 1. revistă, anuar, pe­riodic. 2. înştiinţare, anunţ, comunicat

bulin n. comprimat, caşetă, pilulă

buluc n. v. grămadă

buluci vb. v. înghesui

bulz n. cocoloş, bulgăre                     >

bumb m. nasture

bumbac n. 1. coton. 2. (înv.) vată

bun, -ă adj. 1. cumsecade, de treabă, amabil, inimos, generos, binevoitor. 2. blând, blajin, paşnic, prietenos, calm, cuminte, cuviincios. 3. plăcut, convenabil, binevenit, util, potrivit. 4. destoinic, iscusit, capabil, dibaci, abil, apt, vrednic. 5. valabil, neuzat, nestricat, nealterat

bun n. v. avere

bună f. bunică

bună-credinţă f. v. sinceritate

bună-cuviinţă f. v. politeţe

bunăoară adv. precum, de exem­plu, de pildă

bunăstare f. v. belşug

bunătate f. omenie, cum- secădenie, generozitate, nobleţe, bunăvoinţă, amabilitate, blândeţe

bunăvoinţă f. 1. amabilitate, nobleţe, generoziate. 2. silinţă, râvnă, zel

bundă f. cojoc, pieptar

bun-gust n. rafinament, distincţie, eleganţă

bunic m. tată-mare, bun, taică, bunel

bunică f. mamă mare, bună, mamaie

bun-simţ n. sensibilitate, politeţe, bună-creştere, amabilitate

bură f. burniţă, ţârâială

burduf n. 1. foaie, stomac. 2. coş, coviltir

burduşi vb. 1. a umple, a în­grămădi, a îndesa, a ticsi. 2. (fam.) a bate, a snopi, a stâlci, a buşi. 3. a se coji, a se scoroji, a se coşcovi

burete m. ciupercă, hrib, rrfănătarcă

burghiu n. sfredel

buric n. omilie; (fig.) centru, mijloc

burlac m. celibatar, neînsurat, flăcău, becher, cavaler

burlesc, -ească adj. grotesc, cari­catural, caraghios, buf, parodic

burniţă f. ţârâială, bură, ploaie măruntă

burtă f. pântece, abdomen, foaie

buruiană f. bălărie, dudău, beldie

burzului vb. a se supăra, a se enerva, a reacţiona, a se înfuria

busolă f. 1. compas. 2. ghid, călăuză, cicerone

buşi vb. a împinge, a lovi, a izbi

buşon n. dop, astupuş

buştean m. trunchi, butuc, ciomp

butcă – trăsură (de lux), rădvan

butelcă f. sticlă, garafă, butelie

bute f. butoi, poloboc, saca, buriu

butelie f. sticlă, butelcă

butnar m. dogar

butoi n. bute, poloboc, saca, buriu

butonieră f. cheutoare, gaică

butuc m. buştean, trunchi, ciolhan, ciump

butucănos, -oasă adj. grosolan, nefinisat, necioplit, necizelat

buturugă f. butuc; cioată, ciump, buştean

buză f. 1. margine, limită. 2. tăiş, ascuţiş

buzdugan n. ghioagă, măciucă

buzunări vb. a fura, a şterpeli, a pungăşi

Sinonimele care se încep cu litera B – Sinonime Cu litera B

Echipa semnificatie.ro este foarte recunoscatoare pentru faptul ca ai ajuns sa citesti pana aici. Speram ca am explicat totul cat mai detaliat posibil. Si nu uitati, sunteti liberi, ba chiar incurajati de catre noi sa va exprimati opinia despre articolul citit "Sinonimele care se încep cu litera B – Sinonime Cu litera B" in sectiunea de comentarii.
Doar la noi pe site poti gasi toate explicatiile necesare cu si despre Sinonimele care se încep cu litera B – Sinonime Cu litera B.

Mai jos ai comentariile pentru Sinonimele care se încep cu litera B – Sinonime Cu litera B.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *